Een praktijkgericht en professioneel opleidingsinstituut.

Wij leiden jou op tot vakbekwaam trainer en/of coach

 We werken vanuit de praktijk, met een gezonde dosis theorie als basis en zijn daarbij niet bang om onszelf in de spiegel aan te kijken.

De TC Academy ondersteunt jouw groei en ontwikkeling. Ben je klaar om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen loopbaan? Beschik je over zelfinzicht en ben je bereid om nieuwe kanten van jezelf te leren kennen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres om je te ontwikkelen tot een vakbekwame  trainer of coach met een erkend Post HBO diploma op zak.

De TC Academy is opgericht door Anthony Sinke en Suzanne Vanca. Beiden hebben jarenlange ervaring in het bedrijfsleven én in het trainen en opleiden van mensen en organisaties. Ze verwachten van de andere docenten hetzelfde: de mix van deskundigheid, opgebouwd met leservaring in  het werkveld. De post HBO opleidingen zijn beschikbaar op de locaties,  Rotterdam en Utrecht.

Wij bieden jou....

 • Een opleiding waarin jouw ontwikkeling centraal staat
 • Professionele docenten uit het bedrijfsleven
 • Diverse specialisaties tijdens de opleiding
 • Afstudeeropdrachten in de praktijk
 • Gespreide betaling voor de opleiding
 • Een Post HBO diploma, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).
 • Persoonlijke aandacht door een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

Onze missie

Onze missie

Wij staan voor….

Het opleiden van mensen tot vakbekwame trainers en coaches. In de opleiding herken jij je eigen denken, voelen en handelen. Je neemt er verantwoordelijkheid voor. Je krijgt nieuwe vaardigheden onder de knie en kunt ze toepassen, in verschillende situaties en zo efficiënt mogelijk.

De basiswaarden in ons werk zijn:

 • Bewust zijn: je herkent je eigen acties
 • Verantwoordelijk: je bent bereid om naar het resultaat van je acties te kijken en ze om te  zetten in effectief gedrag
 • Gepassioneerd: je bent heel gemotiveerd om tijd en energie te steken in de ontwikkeling van jezelf en de ander
 • Flexibel: er is geen goed of fout. Je maakt de keuze om zaken breder te bekijken. Zo kan het meest effectieve gedrag toegepast worden
 • Authentiek: ieder mens is uniek en mag vertrouwen op zijn of haar kwaliteiten
 • Pro-actief: je neemt initiatieven en gaat uitdagingen aan om nieuwe vaardigheden aan te leren
 • Respectvol: je bent respectvol naar jezelf, naar de natuur, de maatschappij en de medemens. 

De opleiding, met deze uitgangspunten als basiswaarden, maakt van jou een vakbekwame en zelfbewuste trainer of coach. Met jouw professionele inzet kun je een succesvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mens en organisatie.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Instrumenten

De TC Academy werkt vanuit de 3 V's van veiligheid, vertrouwen en verbinding. De aanwezigheid van deze drie basisvoorwaarden zorgt voor een bijzondere sfeer. In die omgeving durven mensen zichzelf te laten zien. Groeien en leren worden vanzelfsprekend. 'Learning by doing'. Dat is wat ons betreft hét model om vaardigheden aan te leren. De opleidingen hebben een praktische insteek met een stevige theoretische basis. Naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, besteden we veel aandacht aan reflectie.

De instrumenten die we gebruiken, vinden hun oorsprong in het Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), de Rationele Emotieve Training (RET) en de ontwikkelingsgerichte psychologie.

Docenten

De TC Academy werkt met hoofd- en gastdocenten. Alle docenten zijn  in het werkveld actief. Dat is onze eis. Door de inzet van een werkveldcommissie, die de ontwikkelingen in de markt op de voet volgt, garanderen we de constante toetsing van de theorie aan de praktijk.  

Kwaliteit & TC Academy

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

De Stichting Post HBO is een onafhankelijk dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen in Nederland. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding post-HBO. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.

Alle opleidingen van de TC Academy zijn geacrediteerd door de Stichting Post HBO Nederland. Deelnemers die deze opleiding met goed gevolg afronden, ontvangen een erkend Post HBO diploma.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is het register waar opleidingsinstituten toegelaten worden die voldoen aan een norm ten aanzien van  kwaliteit van de studentprocessen, heldere en eerlijke informatievoorziening, duidelijke doelen en eindkwalificaties, voorzieningen voor studenten die vertraging oplopen, klachtenprocedures, kwaliteit van docenten en  het  management. 

Meer opleidingen van TC Academy

TC Academy voor onderwijs is het opleidingsinstituut voor en door onderwijs professionals.Ga naar TC Onderwijs