Het is nu of nooit dacht ik!

Soraya Tori, docent

trainers met veel kennis en ervaring

Zeer professionele organisatie,trainers met kennis en veel ervaring. Goede sfeer,veilig en vertrouwd. De trainers observeren en luisteren goed. Huiswerkopdrachten bestaan uit literatuur lezen,logboek bijhouden over de tr [..]

Coaching opleiding - Post HBO Professioneel Coach

Eerstvolgende startdatum: 30-04-2018

Een coaching opleiding volgen? Is de Post HBO opleiding tot professioneel coach iets voor jou?
De TC Academy start twee keer per jaar een opleiding tot professioneel coach. We bieden je de mogelijkheid om in zeventien dagen een Post HBO diploma te behalen. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als coach aan de slag.

De voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Dat is hét kenmerk van deze parttime coachopleiding. Ervaringsgericht leren staat centraal. Het model dat we gebruiken is 'Learning by doing'.
De opleiding is bedoeld voor mensen die het coachvak beroepsmatig willen uitoefenen. Zelfstandig coachen, coaching binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel coach sluit op al deze werkvelden aan.

De coaching opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. De driedaagse specialisatie en de eindopdracht in de praktijk maken de inhoud van deze coachopleiding compleet.

Naast je lesdagen en de intervisiebijeenkomsten verwacht de TC Academy dat je zes tot acht uur in de week investeert in zelfstudie.

 

Aan het eind van de coaching opleiding kun je:

 

 • Zelfstandig en professioneel functioneren als coach
 • Methodieken beheersen om te coachen
 • Anderen coachen naar effectief gedrag
 • Reflecteren op je eigen handelen als coach
 • Als coach emotioneel volwassen zijn
 • Zelfstandig opdrachten binnenhalen en offertes schrijven.

Na het slagen voor je examen van de coaching opleiding, ontvang je een erkend Post HBO diploma voor professioneel coach. De stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland geeft dit diploma af.

Om deel te kunnen nemen aan de Post HBO opleiding tot professioneel coach heb je, naast HBO werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring. Je bent bereid een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Inhoud

Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als coach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase.

Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.

Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coaching op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een coach?
 • Wie ben ik in mijn rol als coach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?

Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als coach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.

Programma

Programma De coach zelf
Fase 1 van de opleiding

Onderwerpen:

Dag 1: De competente coach
Dag 2: Reflecteren

 

Resultaat

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als coach.
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen.
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP.
 • Te reflecteren op je eigen handelen.

 

Inhoud

 In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan. Centraal staan:
- de relatie tussen coach en cliënt
- het voeren van coachgesprekken
- het inzicht in het ontwikkelingsproces.

Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.

Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. De TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.

 Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?

Programma

Programma Coachen: De basis
Fase 2 van de opleiding

Dag 1: Verstandhouding & relatie.
Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden
Dag 3: Het coachproces.
Dag 4: Het coachgesprek.

 

 

 

 

Resultaat

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een goede verstandhouding op te bouwen met de coachee volgens de 4 A's
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces

Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen.

Inhoud

Tijdens fase 3 staat het leren coachen op verschillende niveaus centraal. Wat zijn de juiste instrumenten die je kunt inzetten om een optimaal resultaat te boeken?

Je leert welke processen zich afspelen bij coaching. We gaan in op dieper liggende patronen, het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Hoe ga je effectief om met weerstand en emoties?

Het weten toe te passen van meerdere interventies is een belangrijke basis voor een coach. Het geeft je vertrouwen en maakt je onderscheidend. De interventies vinden hun oorsprong in onder andere Neuro Linguistisch Programmeren, toegepaste psychologie, Provocatief Coachen, Rationele Effectiviteits Training en Ericksionaanse Hypnose.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillendeniveaus van leren?
 • Hoe ga ik te werk bij competentiegericht coachen?
 • Waar ontstaan patronen en hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe spoor ik belemmerende overtuigingen op?
 • Weet ik deze om te zetten in ondersteunende overtuigingen?
 • Wanneer pas ik welke coachinterventies toe?

Programma

Programma Coachen de verdieping
Fase 3 van de opleiding

Onderwerpen:

Dag 1: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen.
Dag 2: Competentiegericht coachen.
Dag 3: Overtuigingen.
Dag 4: Interventies & Hulpbronnen.

 

 

Resultaat

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken opverschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Een competentiegericht coachgesprek te voeren
 • Beperkende overtuigingen te herkennen en om te zetten in ondersteunende overtuigingen
 • Effectief om te gaan met emoties en weerstanden
 • Om verschillende interventies toe te passen.

Inhoud

Fase 4 staat in het teken van het verkopen van jezelf.

Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn: 

 • Markt- en doelgroepbepaling
 • Klantacquisitie
 • Specialisme
 • Verkoop- en intakegesprek
 • Offerte schrijven
 • Zelfstandig ondernemerschap.

Na de opleiding ben je professioneel coach. Maar dan begint het pas. De coaches die zich onderscheiden van de rest hebben nagedacht over hun marktbenadering, specialisatie en de manier waarop zij bij de opdrachtgever aan tafel willen komen.

De opleiding wordt afgesloten met een volledig coachtraject. Dat is de examenopdracht die jij verzorgt voor een opdrachtgever in de praktijk.

De centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe positioneer ik mijzelf als coach?
 • Hoe zorg ik voor een tevreden klant? Hoe word ik zelfstandig ondernemer?

Programma

Programma Het werkveld van de coach
Fase 4 van de opleiding.

Onderwerpen:

Dag 1: Acquisitie & ondernemerschap.
Dag 2: Acquisitie & ondernemerschap.

Resultaat

Aan het eind van fase 4 ben je in staat:

 • Te bepalen wat je specialisme is als coach.
 • Jezelf als coach te positioneren in het werkveld
 • Acquisitie- instrumenten in te zetten
 • Een intakegesprek te voeren.

 

 

 

Inhoud

Tijdens de opleiding kun je kiezen uit twee specialisaties:

 • NLP & Communicatie
 • Werken met teams

NLP & Communicatie
Deze specialisatie geeft je meer inzicht in de basisvaardigheden van NLP. Je leert verschillende taalpatronen kennen. Met grote precisie taal gebruiken. Taalpatronen herkennen. Specifieke vragen stellen. Daarmee ontwikkel je de NLP vaardigheden die je in de praktijk in kunt zetten om resultaat te boeken. Het maakt je bewust van het specialiseren op zich. Hoe zet je jezelf straks in de markt? Wat is jouw specialisatie?

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Wat is NLP en wat kan ik ermee?
 • Hoe ondersteunt NLP mijn communicatie?
 • Hoe werkt het onderbewuste in taal?


Werken met teams
Tijdens deze workshop leer je teams bouwen. Wat maakt een team een team in plaats van een optelsom van individuen? Je observeert hoe de teamleden zich verhouden tot elkaar. Je bestudeert de krachtvelden in teams. Je constateert de dingen die goed gaan in de samenwerking binnen een team en wat voor verbetering vatbaar is. Welke rol speel jij en welke gereedschappen zet je in om effectief met teams aan de slag te gaan?

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Met welke dilemma's krijg je te maken bij het begeleiden van teams?
 • Hoe ga je hiermee om?
 • Hoe creëer je een geïnspireerd en goed op elkaar ingespeeld team?
 • Hoe maken teams deel uit van een systeem in breder verband?
 • Hoe kunnen jouw acties leiden tot een grotere effectiviteit?

Programma

Programma NLP & Communicatie


Dag 1: De basis van NLP
Dag 2: Pragmatische communicatie technieken
Dag 3: Het onderbewuste en de werking van taalpatronen

Programma Werken met teams

Dag 1: De basis: doorzien wat een team tot een team maakt
Dag 2: Teams en systemen: hoe verhouden teams zich onderling tot elkaar in een groter geheel
Dag 3: Het effectief begeleiden van teams: het beïnvloeden van de ontwikkeling van een team of de interventie als er problemen of weerstanden zijn.

 

Resultaat

NLP & Communicatie

 • Communiceren op verschillende abstractieniveaus
 • Specifieke vragen stellen om de gewenste informatie te krijgen
 • Een doel formuleren via het outcome model
 • Een rapport op te bouwen
 • Predicaten en oogbewegingen inzetten als praktische tool
 • Omgaan met de Milton taalpatronen.

Werken met teams

 • Doorzien van en anticiperen op systemen van teams
 • Met teams kunnen werken aan een gezamenlijke doelstelling.

Inhoud

Programma

Programma Afstuderen
Fase 6 van de opleiding

Dag 1: Een coachtraject verzorgen met een coachee
Dag 2: Het logboek verdedigen
Dag 3: Diploma uitreiking

Resultaat

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door de Stichting Post HBO Nederland

Bij de TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

Intervisiebijeenkomsten
Er zijn zes intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding. Samen met je medestudenten reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel coach. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om, met het geven van training, je competenties te oefenen.

Tussentijdse opdracht en evaluatie
Halverwege de opleiding krijg je een coachopdracht. Die opdracht bestaat uit het voeren van een coachgesprek met een coachee. Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Logboek/POP
Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Praktijkcoaching.
Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal drie coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag.
Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel coach. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachgesprekken
Gedurende de opleiding voer je gesprekken met een coach van de TC Academy. Ook hier is jouw ontwikkeling het onderwerp van gesprek.

Video feedback
Tijdens de opleiding maken we regelmatig video-opnamen van coachgesprekken en voorzien we deze opnamen van feedback.

Specialisatie & workshops

Om je kennis t verbreden, bieden we je tijdens de opleiding een specialisatie van drie dagen aan. Je kunt kiezen uit NLP & Communicatie en Werken met Teams. Naast deze specialisaties kunnen je je voor twee workshops aanmelden. Onderwerpen kunnen wisselen per opleiding.

 

 

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht
De deelnemers verzorgen als eindopdracht een praktijkcoaching voor een externe opdrachtgever. Het is mogelijk om zelf een organisatie/ coachee aan te brengen. Of wij verzorgen een opdracht bij één van de organisaties waarwij mee samenwerken. De organisaties waarmee we samenwerken bevinden zich in de branches IT, Telecom, vastgoed en onderwijs.

Eindevaluatie
Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedig jij je logboek.

Post HBO diploma
Voor jou én voor ons is het een prachtig moment, de diploma-uitreiking. De TC Academy mag je een erkend Post HBO diploma overhandigen, afgegeven door de stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland.

cpion

 

De éénjarige opleiding tot professioneel coach kost € 5.850,-.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 17 lesdagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek
 • Werken met een acteur
 • Examen SPHBO
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie landelijk Register Deelnemers SPHBO

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 250.-
Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt De TC Academy je een korting van 5% aan.

Betalingsmogelijkheden

De TC Academy biedt meerdere betalingsmogelijkheden aan.

 • Eenmalige betaling: Je machtigt de TC Academy het volledige bedrag in een keer van je rekening te halen.
 • Gespreide betaling: Je machtigt de TC Academy het bedrag in tien gelijke termijnen van je rekening te halen.
 • Financiering: Door een financieringsaanvraag betaal jij de opleiding in het aantal termijnen of het maandbedrag dat voor jou overzichtelijk is.

Meld je direct aan

Coaching opleiding - Post HBO Professioneel Coach

meld je hier aan