'Het begint bij jezelf'

NLP

NLP Master Practitioner

Eerstvolgende startdatum nog niet bekend

Is de NLP Master Practitioner iets voor jou?

De opleiding tot start 1 x per jaar en biedt jou de mogelijkheid om in 15 dagen een door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP) erkend NLP Master Practitioner certificaat te ontvangen.

Deze NLP Master is een verdieping op de Practitioner opleiding. Alles wat je aan kennis en inzichten in de Practitioner opleiding hebt verworven, wordt in deze Master opleiding verder uitgediept. Je komt tot de essentie van NLP en jezelf!

In de NLP Master Practitioner ligt het accent op de hogere abstractieniveaus en zullen we onder andere met diepgaande verandertechnieken aan de slag gaan. Alles is gericht op 'het toepasbaar maken' in je dagelijks leven. 

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. Na de opleiding ben je in staat:

 • Verdieping van kennis, vaardigheden en houding op het niveau van overtuigingen, identiteit en missie.
 • Inzicht hebben in waarden, overtuigingen en modelleren.
 • Diverse veranderingstechnieken kunnen uitvoeren zoals het hoefijzermodel, re-imprint, kerntransformatie, criteria spin, mentorenoefening, integratie van conflicterende overtuigingen.
 • Kennis, inzicht en toepassen van de meta-programma's.
 • Het kunnen werken met emoties; drop down techniek.
 • Het uitvoeren van een modelleer opdracht.
 • Om de technieken en NLP principes te betrekken op jezelf en de ander.
 • Je bent in staat om eigen patronen, blokkades te herkennen en te erkennen. 

De opleiding leidt jou op tot de internationale erkende NLP Master Practitioner. Na het behalen van de eindtoets, ontvang je een door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP) erkend NLP Master Practitioner Certificaat.

Toelatingseisen:
Je kunt deelnemen aan de Master Practitioner opleiding wanneer je in het bezit bent van een NLP Practitioner Certificaat dat afgegeven is door een instituut dat aangesloten is bij de NVNLP.

 

Inhoud

We starten de opleiding met fase 1 waarin de Verdieping van NLP centraal staat. Tijdens deze fase worden de volgende onderwerpen behandeld; Alignment van logische niveaus, functies van het onderbewuste, veranderen van verwachtingen. Tevens zullen we de basis leggen van de metaprogramma's en een start maken met de modelleeropdracht.

 

 

Programma

 

Programma fase 1: NLP Verdieping

Dag 1 t/m 3 

 • Kennismaking
 • Alignment van logische niveaus
 • Verwachtingen
 • Functies van het onderbewuste
 • Basis Metaprogramma's
 • Modelleren
 • POP: Persoonlijk ontwikkelings Plan

 

Resultaat

 

Resultaten na de eerste fase:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van de functies van het onderbewuste
 • Inzicht hebben in de metaprogramma's
 • De stappen en het proces van modelling kennen en begrijpen 

2. Vaardigheden

 • Het uitvoeren van NLP processen als veranderen van verwachtingen, alignment van logische niveaus
 • In staat zijn om een metaprogramma interview af te nemen
 • De basis principes van het modelling kunnen toepassen

3. Eigenschappen

 • Bewust zijn van eigen 'overtredingen' in weglatingen, vervormingen en generalisaties
 • Blijk geven van integratie van NLP vooronderstellingen

 

Inhoud

Tijdens fase 2 NLP & Waarden gaan we ons richten op waarden. Zo gaan we de belangrijke waarden voor jou opvragen en verschillende processen met waarden toepassen. Denk hierbij aan het veranderen van waarden hierarchie, visual squash en de criteria spin.

Programma

 

Programma fase 2: NLP & Waarden

Dag 1 t/m 3 

 • Chuncking netwerk van waarden
 • Opvragen van waarden
 • Visual squash
 • veranderen van waardenhierarchie
 • Criteriaspin

 

Resultaat

 

De resultaten na fase 2 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van relatie en betekenis van waarden
 • Inzicht hebben in eigen waarden hierarchie. En bewust zijn van de invloed van eigen waarden

 2. Vaardigheden

 • Kunnen uitvragen van waarden
 • het kunnen uitvoeren van verschillende waarden processen 
 • Het zelfstandig kunnen uitvragen van een criteriaspin

3. Eigenschappen

 • Bewust zijn van eigen waarden ''ladder''
 • De principes en technieken weten te betrekken op zichzelf en de ander

 

Inhoud

Fase 3 staat in het teken van NLP & Overtuigingen. Tijdens deze fase zullen we gaan werken met het opsporen van overtuigingen, speuren naar de kern en het uitvoeren van verschillende krachtige overtuigingsveranderende technieken. Zo gaan we processen uitvoeren als reframing op de tijdslijn, veranderen van submodaliteiten, integreren van conflicterende overtuigingen en het hoefijzermodel. 

Programma

 

Programma fase 3: NLP & Overtuigingen

Dag 1 t/m 3 

 • Methoden voor opsporen van overuigingen
 • Speuren naar de kern
 • Diverse overtuigingsveranderende technieken
 • Reframing op de tijdlijn
 • Hoefijzermodel
 • Integreren van conficterende overtuigingen

 

Resultaat

 

De resultaten na fase 3 :


1. Kennis en Inzicht

 • Kennis hebben van de structuur van een overtuiging
 • De voorwaarden kennen voor het opsporen van een overtuiging
 • Herkennen van een overtuiging in relatie met de logische niveau

  2. Vaardigheden

 • Kunnen opsporen van overtuigingen
 • Kan beperkende overtuigingen uitvragen
 • weet diverse overtuigingsveranderende technieken toe te passen

3. Eigenschappen

 • Gaat uit van een ecologische benadering naar mensen en processen
 • bewuste van eigen ondersteunende en beperkende overtuigingen
 • Zelfreflectie op eigen patronen en blokkades

 

Inhoud

Fase 4 bestaat vooral uit het werken rond 'de inprint fase'. Genoemde fase ontstaat meestal in de eerste drie levensjaren. Hierin ontwikkelen wij onze kernovertuigingen. Deze kernovertuigingen herkennen, erkennen en transformeren tot een meer bekrachtigende overtuiging, maakt dit blok tot indrukwekkende en intensieve dagen. In deze dagen verblijven we gezamenlijk op een externe locatie, inclusief een overnachting. In dit blok zullen ook emoties worden behandeld en gaan we verschillende processen rond emoties (energie in beweging) uitoefenen.

Programma

 

Programma fase 4: NLP & Transformatie

Dag 1 t/m 3 

 • Emoties: energie in beweging
 • Reínprinting
 • Tijdslijnen

 

Resultaat

 

De resultaten fase 4 zijn:


1. kennis en inzicht

 • Kennis van emoties
 • Begrijpen wat emoties zijn en waarvoor zij dienen
 • Kennis in proces van reïnprinting

 2. Vaardigheden

 • Kunnen toepassen en inzetten van de dropdown techniek
 • Het beheersen van het reïnprint proces
 • Het kunnen werken met verschillende opstellingen

3. Eigenschappen

 • Zelfreflectie omtrent patronen en blokkades
 • Stil weten te staan bij de impact van kernovertuigingen

 

Inhoud

 

De laatste fase (fase 5) staat in het teken van integratie en certificering. We gaan in deze fase werken met vergeving van jezelf en de ander en processen als het resonantiepatroon behandelen. We gaan ook aan de slag met het versterken van onze hulpbronnen op missieniveau. 

Deze fase wordt afgesloten met een eindopdracht en een modelleeropdracht in de groep, en een eindevaluatie waarbij je een presentatie geeft over je logboek. Bij het behalen van het examen wordt een erkend certificaat afgegeven. 

 

Programma

Resultaat

Tijdens de NLP Master Practitioner opleiding staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal.

We hebben ervoor gekozen de deelnemers te ondersteunen middels;

Trainers
De opleiding wordt verzorgd door twee gecertificeerde NLP Trainers en minimaal één mentor/assistent.

Intervisiebijeenkomsten
Er zullen 4 intervisie bijeenkomsten gepland worden door de opleiding heen. Telkens na afronding van een module zal er samen gereflecteerd worden op het leerproces en  je eigen ontwikkeling.

Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. Daarnaast zullen de intervisiebijeenkomsten ook gebruikt worden om het geleerde in de opleiding te oefenen en eigen te maken.

Logboek/POP
Gedurende de opleiding zal je een persoonlijk logboek bijhouden. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) waarin je jouw persoonlijke ontwikkeling bijhoudt.

Reflectie
Reflectie is een belangrijk onderdeel in en tijdens de opleiding Practitioner NLP. Tijdens de opleiding besteden we veel tijd aan het leren stilstaan bij jouw handelen en wordt je bewust van keuzemogelijkheden die je hebt.

Coachgesprek
Gedurende de opleiding is er een mogelijkheid een coachgesprek aan te vragen met een coach die werkzaam is voor de TC Academy.

 

 

De opleiding Master Practitioner NLP wordt afgesloten met een praktijkexamen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een presentatie van de Modelleeropdracht. Het examen wordt bijgewoond door een externe waarnemer (lid examencommissie).

Eindopdracht
De deelnemer dient als eindopdracht een NLP interventie op Master niveau toe te passen.

Eindevaluatie
Naast de eindopdracht verdedig je je logboek tijdens het eindevaluatiegesprek.

Erkend Certificaat
Wanneer de eindtoets is behaald, zal de een door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP) erkend NLP Master Practitioner certificaat afgegeven worden.

 

Startdata | Locatie

 

De NLP Master Practitioner opleiding bestaat uit 15 lesdagen die onderverdeeld in meerdere blokken. De opleiding kost € 2950,-

In de prijs zit inbegrepen:

 • 15 lesdagen
 • 1 avondprogramma's
 • 4 intervisiebijeenkomsten
 • Examen
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, koffie/thee)
 • 1 overnachtingen incl. maaltijden en ontbijt (1 blok is inclusief overnachting).
 • Erkend certificaat Master Practitioner NLP (NVNLP)
 • Studieleerwijzer en Studie Reader

Literatuur dient apart te worden aangeschaft door de deelnemer en bedraagt ca. € 50,-

De TCNLP biedt jou een korting van 5% aan, indien de inschrijving 3 maanden voor aanvang van de opleiding bij ons is ingediend.

 

Meld je direct aan

NLP Master Practitioner

meld je hier aan