Het is nu of nooit dacht ik!

Marja Eppink, MD Advisor

Balans tussen trainers- en commerciele vaardigheden

Ik heb gekozen voor TC Academy omdat ik de lesstof een goede balans vond bieden tussen trainersvaardigheden en commerciële vaardigheden: in deze tijd heeft een trainer beide nodig, vind ik. Dat wordt ook bevestigd d [..]

Opleiding trainer - Post HBO Professioneel Trainer

Eerstvolgende startdatum: 14-05-2018

Opleiding trainer volgen? Is de Post HBO opleiding tot professioneel trainer iets voor jou?
Je wilt trainer worden? Deze opleiding tot trainer is wellicht wat voor jou! De TC Academy start twee keer per jaar een opleiding tot professioneel trainer. We bieden je de mogelijkheid om in twintig dagen een Post HBO diploma te behalen. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als trainer aan de slag. Train de trainer als het ware, dat is wij doen.    

De voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Dat is hét kenmerk van deze parttime trainersopleiding. Ervaringsgericht leren staat centraal. Het model dat we gebruiken is 'Learning by doing'.
De trainersopleiding is bedoeld voor mensen die  het trainersvak beroepsmatig willen uitoefenen. Zelfstandig trainen, trainingen binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel trainer sluit op al deze werkvelden aan.

De opleiding tot trainer is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. De driedaagse specialisatie en de eindopdracht in de praktijk maken de inhoud van deze training compleet.

Naast je lesdagen en de intervisiebijeenkomsten verwacht de TC Academy dat je zes tot acht uur in de week investeert in zelfstudie.

Aan het eind van de trainersopleiding kun je:

 • Zelfstandig en professioneel functioneren als trainer
 • Omgaan met weerstanden bij jezelf en de ander
 • Een eigen trainingsprogramma opzetten.
 • Reflecteren op je eigen handelen als trainer
 • Feedback geven en ontvangen om te blijven leren
 • Zelfstandig opdrachten binnenhalen en offertes schrijven
 • Profiteren van het geleerde inzicht in communicatie- en groepsprocessen.

Na het slagen voor je examen, ontvang je een erkend Post HBO diploma voor professioneel trainer. De stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland geeft dit diploma af.

Om deel te kunnen nemen aan de Post HBO opleiding tot professioneel trainer heb je, naast HBO werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring. Je bent bereid een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Inhoud

Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als trainer te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase.

Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.

Fase 1 start met de vragen:

 • Wie ben ik in mijn rol als trainer?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?

Tijdens je loopbaan als trainer word je vaak op de proef gesteld. Een krachtige trainer zorgt voor een goede basis en een veilige omgeving. Zo kunnen cursisten zich optimaal ontwikkelen.

Programma

Programma De trainer zelf

Onderwerpen:

Dag 1: De competente leider
Dag 2: Reflecteren

Resultaat

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Je drijfveren als trainer te benoemen
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te herkennen
 • Deze te verwerken in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)
 • Te reflecteren op je eigen handelen.

 

Inhoud

 

In deze fase gaan we naar de basis van het trainen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om een training te kunnen geven. Centraal staan:
- Het ontwerpen van een training die aansluit op de behoeften van je deelnemers
- Jezelf presenteren
- Het geven en ontvangen van feedback.

Iedere groep cursisten waar je mee te maken zult krijgen, is verschillend. Jouw trainingen moeten aansluiten op de belevingswereld van je doelgroep. Daarom leren we je om vanuit verschillende leerstijlen een training op te zetten.

Een opdrachtgever vraagt jou als trainer om je vakbekwaamheid en professionaliteit. De TC Academy leert je om een trainingsprogramma op te zetten dat de vraag van de opdrachtgever vertaalt én dat aansluit op de behoeften van de deelnemers. Dit alles gebeurt binnen een vastgestelde tijd. De doelstellingen worden behaald en het resultaat is zichtbaar bij de deelnemer.

We sluiten fase 2 af met een tussenopdracht van een dag waarin je een workshop geeft.

 Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe ontwerp ik een training?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Hoe sta ik als trainer voor de groep?
 • Wat is mijn leerstijl? Welke leerstijlen onderscheiden we?
 • Hoe pas ik werkvormen toe die aansluiten op de leerstijlen van deelnemers?

 

Programma

Programma Trainen: De basis
Fase 2 van de opleiding

Onderwerpen:

Dag 1: Ontwerpen met het DA model
Dag 2: Observatie en Feedback
Dag 3: Presentatietechnieken
Dag 4: Leerstijlen volgens Kolb
Dag 5: Werkvormen
Dag 6: Tussenopdracht & Evaluatie

Resultaat

Aan het eind van fase 2  ben je in staat:

 • Een trainingsprogramma op te zetten.
 • Gericht te observeren.
 • Feedback te geven & ontvangen.
 • Jezelf te presenteren in de rol van trainer.
 • Een trainingsprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de leerstijl van deelnemers.
 • Verschillende werkvormen te ontwikkelen en toe te passen.

 

Inhoud

Fase 3 richt zich op de groepsprocessen. Wat zijn de sociaal- emotionele aspecten van de interactie binnen een groep? Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? In de dagelijkse praktijk krijgt elke trainer hier mee te maken.

Niet iedere training gaat op rolletjes. Soms zijn er weerstanden, bij de groep of bij jezelf. Ben jij je bewust van die weerstanden? Hoe ga je ermee om? Je leert het aan de hand van praktijksituaties. Straks, in het werkveld, kun je deze weerstanden herkennen, erkennen en actie ondernemen.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ga ik om met weerstanden in de groep?
 • Hoe pas ik weerstandinterventies toe?
 • Hoe ga ik om met weerstanden bij mezelf?
 • Hoe leer ik omgaan met mijn Worst Case Scenario?

Programma

Programma De trainer in de groep
Fase 3 van de opleiding

Onderwerpen:

Dag 1: Groepsprocessen en weerstanden in de groep
Dag 2: Praktijkdag. Interventieworkshop
Dag 3: Weerstanden bij de trainer
Dag 4: Praktijkdag WCS (Worst Case Sceanrio)

 

Resultaat

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • De fasen in een groepsproces te onderscheiden
 • Weerstandinterventies toe te passen in de groep
 • Interventies toe te passen bij jezelf als ankeren en RET bij weerstanden
 • Om te gaan met jouw weerstanden die ontstaan tijdens een training.

Inhoud

Fase 4 staat in het teken van het verkopen van jezelf. Tijdens deze fase leer je jouw markt in kaart te brengen en een verkoopstrategie te bepalen.

Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn: 

 • Markt- en doelgroepbepaling
 • Klantacquisitie
 • Specialisme
 • Verkoop- en intakegesprek
 • Offerte schrijven
 • Zelfstandig ondernemerschap.

Na de opleiding ben je een professioneel trainer. Maar dan begint het pas. De trainers die zich onderscheiden van de rest hebben nagedacht over hun marktbenadering, specialisatie en de manier waarop zij bij de opdrachtgever aan tafel willen komen.

De centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe werf ik mijn klanten?
 • Hoe zorg ik voor een tevreden klant? Hoe word ik zelfstandig ondernemer?

Programma

Programma Het werkveld van de trainer
Fase 4 van de opleiding

Dag 1: Acquisitie
Dag 2: Verkoop en intake gesprekken

Resultaat

Aan het eind van fase 4 ben je in staat:

 • Te bepalen wat je specialisme is als trainer
 • Vanuit je specialisme de juiste opdrachtgever te benaderen
 • Vanuit markt- en doelgroepbepaling de juiste opdrachtgever te benaderen
 • Acquisitie-instrumenten in te zetten
 • Een verkoopgesprek te voeren volgens SPIN
 • Een offerte te schrijven
 • Een intakegesprek te voeren.

 

 

 

 

 

Inhoud

Tijdens de opleiding kun je kiezen uit twee specialisaties:

 • NLP & Communicatie
 • Werken met teams

NLP & Communicatie
Deze specialisatie geeft je meer inzicht in de basisvaardigheden van NLP. Je leert verschillende taalpatronen kennen. Met grote precisie taal gebruiken. Taalpatronen herkennen. Specifieke vragen stellen. Daarmee ontwikkel je de NLP vaardigheden die je in de praktijk in kunt zetten om resultaat te boeken. Het maakt je bewust van het specialiseren op zich. Hoe zet je jezelf straks in de markt? Wat is jouw specialisatie?

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Wat is NLP en wat kan ik ermee?
 • Hoe ondersteunt NLP mijn communicatie?
 • Hoe werkt het onderbewuste in taal?


Werken met teams
Tijdens deze workshop leer je teams bouwen. Wat maakt een team een team in plaats van een optelsom van individuen? Je observeert hoe de teamleden zich verhouden tot elkaar. Je bestudeert de krachtvelden in teams. Je constateert de dingen die goed gaan in de samenwerking binnen een team en wat voor verbetering vatbaar is. Welke rol speel jij en welke gereedschappen zet je in om effectief met teams aan de slag te gaan?

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Met welke dilemma's krijg je te maken bij het begeleiden van teams?
 • Hoe ga je hiermee om?
 • Hoe creëer je een geïnspireerd en goed op elkaar ingespeeld team?
 • Hoe maken teams deel uit van een systeem in breder verband?
 • Hoe kunnen jouw acties leiden tot een grotere effectiviteit?

Programma

Programma NLP & Communicatie


Dag 1: De basis van NLP
Dag 2: Pragmatische communicatie technieken
Dag 3: Het onderbewuste en de werking van taalpatronen

Programma Werken met teams

Dag 1: De basis: doorzien wat een team tot een team maakt
Dag 2: Teams en systemen: hoe verhouden teams zich onderling tot elkaar in een groter geheel
Dag 3: Het effectief begeleiden van teams: het beïnvloeden van de ontwikkeling van een team of de interventie als er problemen of weerstanden zijn.

 

Resultaat

NLP & Communicatie

 • Communiceren op verschillende abstractieniveaus
 • Specifieke vragen stellen om de gewenste informatie te krijgen
 • Een doel formuleren via het outcome model
 • Een rapport op te bouwen
 • Predicaten en oogbewegingen inzetten als praktische tool
 • Omgaan met de Milton taalpatronen.

Werken met teams

 • Doorzien van en anticiperen op systemen van teams
 • Met teams kunnen werken aan een gezamenlijke doelstelling.

Inhoud

Programma

Programma Afstuderen
Fase 6 van de opleiding

Dag 1: Een training verzorgen bij de opdrachtgever
Dag 2: Het logboek verdedigen
Dag 3: Diploma uitreiking

Resultaat

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door de Stichting Post HBO Nederland

Bij de TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

Intervisiebijeenkomsten
Er zijn zes intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je Samen met je medestudenten reflecteer je op het leerproces en op jou als trainer. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel trainer. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om, met het geven van training, je competenties te oefenen.

Tussentijdse opdracht en evaluatie
Je tussentijdse opdracht bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een workshop. Daarnaast voer je halverwege de opleiding een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Logboek/POP
Tijdens de trainersopleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Reflectie
Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel trainer. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachgesprekken
Gedurende de opleiding voer je gesprekken met een coach van de TC Academy. Ook hier is jouw ontwikkeling het onderwerp van gesprek.

Video feedback
Tijdens de opleiding maken we regelmatig video-opnamen van trainingen en presentaties. Deze opnamen voorzien we van feedback.

Praktijktraining
Je sluit de opleiding af met het geven van een training bij een opdrachtgever. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Specialisatie & workshops

Om je kennis t verbreden, bieden we je tijdens de opleiding een specialisatie van drie dagen aan. Je kunt kiezen uit NLP & Communicatie en Werken met Teams. Naast deze specialisaties kunnen je je voor twee workshops aanmelden. Onderwerpen kunnen wisselen per opleiding.

 

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht
De deelnemers verzorgen als eindopdracht een training voor een externe opdrachtgever. De organisaties waarmee we samenwerken bevinden zich in de branches IT, Telecom, vastgoed en onderwijs.

Eindevaluatie
Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedig jij je logboek.

Post HBO diploma
Voor jou én voor ons is het een prachtig moment, de diploma-uitreiking. De TC Academy mag je een erkend Post HBO diploma overhandigen, afgegeven door de stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland.

 

 

Opleiding trainer volgen bij TC Academy? De éénjarige opleiding tot professioneel trainer kost € 6.990,-.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 20 lesdagen 
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek
 • Werken met een acteur
 • Examen SPHBO
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie landelijk Register Deelnemers SPHBO
 • Een specialisatie van 3 dagen
 • 2 workshops 

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300.-
Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt De TC Academy je een korting van 5% aan.

Betalingsmogelijkheden

De TC Academy biedt meerdere betalingsmogelijkheden aan.

 • Eenmalige betaling: Je machtigt de TC Academy het volledige bedrag in een keer van je rekening te halen.
 • Gespreide betaling: Je machtigt de TC Academy het bedrag in maximaal tien gelijke termijnen van je rekening te halen.
 • Financiering: Door een financieringsaanvraag betaal jij de opleiding in het aantal termijnen of het maandbedrag dat voor jou overzichtelijk is.

Meld je direct aan

Opleiding trainer - Post HBO Professioneel Trainer

meld je hier aan