Systemisch werken

Systemisch werken

Workshop
Systemisch werken

Datum: 20/05/2021 tot 03/06/2021
€ 599,00


Is de tweedaagse Systemisch werken iets voor jou?

Inzichtelijk maken waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt; dat is waar je bij Systemisch Werken naar op zoek gaat. Het maakt duidelijk hoeveel invloed verschillende systemen (bijvoorbeeld familie, vrienden, werk) hebben op het doen en laten van de mens. Deze workshop gaat over het verklaren waarom een systeem niet naar behoren werkt. Bovendien leer je hoe je ouders en kinderen kunt ondersteunen bij dynamieken.

De basisprincipes (binding, ordening en balans) staan centraal in onze workshop. Als deze principes worden verstoord, ontstaan er onbewust dynamieken. Die dynamieken kun je zichtbaar maken door familieopstellingen te gebruiken. Systemisch werken is een zienswijze; het is een methodiek die je moet ervaren. We werken daarom in twee dagen waarbij de eerste dag in het teken staat van ervaring opdoen. Tijdens de tweede dag gaan we dieper in op de methodiek en de termen van systemisch werken.

De tweedaagse workshop is bedoeld voor mensen die handvatten zoeken om systemisch te werken. Werk je als professional coach/therapeut en wil je families helpen met het blootleggen van het daadwerkelijke probleem? Dan is deze workshop wat voor jou!

Centrale vragen tijdens deze 2-daagse zijn:

  • Wat is systemisch werken precies?
  • Wat zijn de basisprincipes en hoe kan ik die herkennen?
  • Hoe werkt een opstelling en hoe kan ik dat inzetten?

Onderwerpen:

  • Dag 1: Ervaring opdoen met familieopstellingen
  • Dag 2: Methodiek van systemisch werken

De twee lesdagen zijn een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk. Ervaringsgericht leren staat centraal, wij hanteren hierbij het 'Learning by doing' model.

Resultaat:

Aan het eind van deze workshop kun je

  • Inzicht krijgen in je eigen systeem van herkomst
  • Ouders en kinderen ondersteunen