Het is nu of nooit dacht ik!

Arlette Fokker

Ik heb meer gekregen dan ik ooit had mogen dromen

Na meerdere gesprekken met scholen voor een NLP Opleiding bij TCUniversity terecht gekomen. Hier werd uitgebreid geluisterd en gevraagd wat ik wilde leren en ontwikkelen. Ik heb meer gekregen dan ik ooit had mogen dromen [..]

NLP

NLP Practitioner - NLP Training / Opleiding

Eerstvolgende startdatum nog niet bekend

Is de NLP training / opleiding Practitioner (dagopleiding) iets voor jou?
De NLP opleiding tot practitioner start 2 x per jaar en biedt jou de mogelijkheid om in 17 dagen een door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP) erkend NLP Practitioner certificaat te ontvangen.

Deze NLP Practitioner opleiding geeft je inzicht in je eigen manier van denken, voelen en handelen. Je onderzoekt de impact van jouw eigen gedrag en leert hoe je meer keuzevrijheid in jouw handelen kunt creëren.
Je wordt bewust van jouw manier van reageren op een gebeurtenis in de buitenwereld. Je gaat gedachten en gevoelens herkennen, erkennen, uiten en loslaten om vervolgens de actie naar het gewenste resultaat te maken.

Of je nu adviseert, leiding geeft, traint of coacht, in relatie met de ander kun je jouw manier van communiceren ontdekken. De NLP Practitioner opleiding reikt je diverse krachtige technieken aan waarmee je in staat bent jezelf richting te geven.

Deze part-time NLP Opleiding kenmerkt zich door de voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Ervaringsgericht leren staat centraal waarbij het geleerde gekoppeld wordt aan de praktijk.

De NLP opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. Na de opleiding (NLP Training) ben je in staat:

 • Een relatie op te bouwen die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen.
 • Verschillende krachtige NLP technieken uit te voeren en toe te passen binnen de gewenste context.
 • De basis principes van NLP toe te passen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen.
 • Doelgerichte communicatie uit te oefenen waarbij het verkennen van het wereldmodel van jezelf en de ander centraal staat.
 • Een eigen visie te ontwikkelen en deze vorm te geven van idee naar resultaat.

De opleiding leidt jou op tot de internationale erkende NLP Practitioner. Na het behalen van de eindtoets, ontvang je een door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP) erkend NLP Practitioner Certificaat.

Direct de NLP Training / NLP Opleiding volgen? Meld je direct aan via dit aanmeldingsformulier.

 

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 5 fasen.

We starten de opleiding met fase 1 waarin de basis van NLP centraal staat. Tijdens deze fase worden de basis begrippen, vooronderstellingen en basale principes als rapport, zintuigsystemen, representatiesystemen, kalibreren en het communicatiemodel behandeld.

 

 

 

 

 

 

 

Programma

Programma fase 1: NLP: De basis

Dag 1 t/m 4 

 • Ethiek TC Academy;
 • De betekenis van NLP;
 • Vooronderstellingen;
 • Zintuigsystemen: voelen, zien, horen, reuk en smaak;
 • Representatiesystemen: oogpatronen en proceswoorden.
 • Submodaliteiten: verfijnde zintuigelijke waarmening;
 • Rapport: opbouwen van een relatie die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen;
 • Kalibreren: observatievaardigheid.
 • Reflecteren: inzicht in eigen handelen;
 • Ankeren: specifieke stimilus verbindt met een speciale respons;
 • Associatie/dissociatie: zintuigelijke ervaring
 • POP: Persoonlijk ontwikkelings Plan.

 

 

Resultaat

Resultaten na de eerste fase:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van de betekenis van NLP;
 • Inzicht hebben in de vooronderstellingen en deze weten te benoemen;
 • De basale principes als: rapport, kalibreren, zintuigsystemen, representatiesystemen, oogbewegingen en submodaliteiten herkennen en kennen.

2. Vaardigheden

 • Het uitvoeren van NLP principes als waarnemingsposities, submodaliteiten,associeren/dissocieren en kalibreren;
 • In staat zijn om rapport op te bouwen en kalibreren toe te passen;
 • Het zintuigelijksysteem kunnen toepassen.

3. Eigenschappen

 • Houding waarin de NLP vooronderstellingen beklijven;
 • Kunnen aansluiten bij het wereldmodel van de ander.

 

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 5 fasen.

Tijdens fase 2 gaan we ons richten op de verschillende abstractieniveaus binnen taal. We leren o.a. hoe je kunt communiceren zonder dat het weerstand oproept en hoe je in taal met vervorming, weglatingen en generalisaties om kunt gaan. Na fase 2 kun je taalpatronen in communicatie herkennen en deze toepassenin jouw praktijksituatie.

Programma

Programma fase 2: NLP: Communicatie

Dag 1 t/m 4

 • Chuncking: Abstractieniveaus binnen taal;
 • Metamodel: Een precisie-instrument waarmee je iemand, door gerichte vraagstelling, in contact brengt met de oorspronkelijke ervaring.
 • Model huidige en gewenste situatie;
 • Physiology of excellence: Uitmuntende ondersteunende fysiologie.
 • Milton taalpatronen: Onspecifiek taalgebruik.
 • Metaforen: Krachtige beeldspraak.

Resultaat

De resultaten na fase 2 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van chuncking: abstractieniveaus;
 • De principes herkennen en kennen van het metamodel, miltonmodel en metaforen.

 2. Vaardigheden

 • Kunnen chuncken in taal;
 • Inzetten van taalpatronen in communicatie;
 • Een metafoor kunnen inzetten.

3. Eigenschappen

 • Reflecteren op eigen taalpatronen;
 • Bewust zijn van eigen overtredingen en uitdagingen in vervormingen, weglatingen en generalisaties;
 • Congruentie in lichaamshouding.

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding is opgebouwd uit 5 fasen.

 

Fase 3 staat in het teken van NLP & Leiderschap. Tijdens deze fase zullen we gaan werken met het in kaart brengen van strategieën en modellen die huidige en gewenste situaties in kaart brengen, doelvormvoorwaarden en het outcome model. We doen dit vanuit de strategie van Disney en maken gebruik van tijdslijnen die ons zullen ondersteunen om leiderschap te tonen in de acties die we maken.

Of zoals Walt Disney zei: ''a plan is a dream with a deadline"

 

 

Programma

Programma fase 3: NLP & Leiderschap

Dag 1 t/m 4 

 • Doelvormvoorwaarden: specifieke, haalbare en meetbare doelen formuleren;
 • Outcomemodel: verbinding met gewenst resultaat;
 • Disney strategie: Succesvolle Strategie;
 • Strategiewerk: aanleren van efficiënte strategieën zoals motivatie, beslissingstrategie.
 • Werken met verlangens en mentoren.
 • Change personal History: hulpbronnen toevoegen aan vroegere ervaringen.

Resultaat

De resultaten na fase 3 :


1. Kennis en Inzicht

 • Kennis hebben van het outcomemodel;
 • Weten en begrijpen hoe startegieën werken;
 • Inzicht hebben in de logische nievaus;
 • Inzicht in het elementen-model.

 2. Vaardigheden

 • Kunnen uitvragen van strategieën;
 • Model huidige en gewenst resultaat weten te gebruiken;
 • Het kunnen inzetten van de disney strategie;
 • Toepassen van de doelvormvoorwaarden;
 • Elementenmodel kunnen van idee naar resultaat.

3. Eigenschappen

 • Eigenaarschap over het denken, voelen en handelen;
 • Bewust zijn van eigen patronen, blokkades en projecties.

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding is opgebouwd uit vijf fasen.

Fase 4 bestaat vooral uit interventies en toepassingen. Je gaat jouw gereedschapkist vullen met krachtige NLP technieken die je zowel privé als zakelijk kunt toepassen. Uiteraard is ook belangrijk om te weten wanneer je welk gereedschap gaat gebruiken.
Tijdens deze fase krijg je niet alleen inzicht in processen en technieken, je gaat er vooral zelf mee aan de slag middels het 'learning by doing' principe.

Je leert technieken als 'change personal history', 'spatial reframing' en 'timeline therapy' technieken toepassen op jezelf en bij een ander. Ook zal je tijdens deze fase meer te weten komen over het werken met elementen en de functies van het onderbewuste.

Programma

Programma fase 4: NLP& Interventie

Dag 1 t/m 3

 • Emoties: energie in beweging;
 • Angst/fobie en trauma: Hoe mee om te gaan
 • Allergieproces:voeden van immuumsysteem
 • Spatial reframing: werken met confilcterende delen.
 • Zes staps herkaderen: communiceren met delen
 • Elementen model: verdieping in het elementenmodel;
 • Score: van stilstand naar beweging

 

Resultaat

De resultaten fase 4 zijn:


1. kennis en inzicht

 • Kennis van tijdslijnen;
 • Begrijpen wat emoties zijn en waarvoor zij dienen;
 • Processen en technieken kennen.

 2. Vaardigheden

 • Kunnen toepassen en inzetten van tijdslijnen;
 • Verschillende NLP technieken weten toe te passen;
 • Kunnen werken met conflicterende delen.

3. Eigenschappen

 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn bij de processen en technieken.

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit vijf fasen.

De laatste fase (fase 5) staat in het teken van integratie en certificering. We gaan in deze fase werken met rollen en het effect van deze rollen op onze vermogens, gedrag en omgeving. We worden bewust van indentificaties met verschillende rollen en hoe overtuigingen, vermogens ons gedrag aansturen in de rol.

Deze fase wordt afgesloten met een eindopdracht in de groep en een eindevaluatie waarbij je een presentatie geeft over je logboek. Bij het behalen van het examen wordt een erkend certificaat afgegeven door de Nderlandse Vereniging van NLP (NVNLP)

De NLP Practitioner opleiding van de TC Academy vereist een HBO- werk-en denkniveau.  Een kennismaking/intakegesprek waarin achtergrond, motivatie en verwachting besproken wordt, zal als uitgangspunt dienen voor de opleiding.

Programma

Programma fase 5: Integratie & Certificering

Dag 1:

 • Werken met rollen;
 • Verdediging van je logboek aan de hand van een eindevaluatie.

Dag 2:

 • Eindopdracht in de vorm van een NLP interventie die gedurende deze dag worden gedemonstreerd.

De eindevaluatie en de eindopdracht vormen gezamenlijk de toetsing voor een erkend certificaat tot Practitioner NLP. Dit certificaat is erkend door de NVNLP ( Nederlandse Vereniging NLP)

 

Resultaat

De resultaten na het behalen van je diploma zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben indentificatie met rollen;
 • Processen en technieken begrijpen;
 • Verbinden van verschillende elementen van NLP met elkaar.

2. Vaardigheden

 • Demonstreren van de geleerde vaardigheden
 • Kunnen inzetten van NLP technieken;
 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn in processen en bij het toepassen van technieken.

3. Eigenschappen

 • Bewust weten om te gaan met spanning;
 • Congruent zijn in de eindevaluatie.

Tijdens de NLP Practitioner opleiding staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal.
We hebben ervoor gekozen de deelnemers te ondersteunen middels;

Intervisiebijeenkomsten
Er zullen 4 intervisie bijeenkomsten gepland worden door de opleiding heen. Telkens na afronding van een module, wordt samen gereflecteerd op het leerproces en  je eigen ontwikkeling.

Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. Daarnaast zullen de intervisiebijeenkomsten gebruikt worden om hetgeen dat geleerd is in de opleiding te oefenen en je eigen te maken.

Logboek/POP
Gedurende de opleiding zal je een persoonlijk logboek bijhouden. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) waarin je jouw persoonlijke ontwikkeling bijhoudt.

Reflectie
Reflectie is een belangrijk onderdeel in en tijdens de opleiding Practitioner NLP. Tijdens de opleiding besteden we veel tijd aan het leren stilstaan bij jouw handelen en wordt je je bewust van keuzemogelijkheden die je hebt.

Coachgesprek
Gedurende de opleiding is er een mogelijkheid een coachgesprek aan te vragen met een coach die werkzaam is voor de TC Academy.

Avondprogramma
Gasttrainers zullen aan de avondprogramma's invulling geven vanuit een bepaald thema.

 

 

De opleiding Practitioner NLP wordt afgesloten met een praktijkexamen. Dit examen  bestaat uit een eindopdracht en een eind-evaluatiegesprek. Het examen wordt bijgewoond door een externe waarnemer (lid examencommissie).

Eindopdracht
De deelnemer dient als eindopdracht een NLP interventie toe te passen.

Eindevaluatie
Naast de eindopdracht verdedig je je logboek tijdens het eindevaluatie-gesprek.

Erkend Certificaat
Wanneer de eindtoets is behaald, zal een door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP) erkend NLP Practitioner certificaat afgegeven worden.

 

 

Startdata | Locatie

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 17 lesdagen en kost € 2.750,-

In de prijs zit inbegrepen:

 • 17 lesdagen
 • 4 intervisiebijeenkomsten
 • Examen
 • Coachgesprek
 • Certificaat NVNLP
 • Syllebus

Literatuur dient apart te worden aangeschaft door de deelnemer en bedraagt ca. € 50,-

De TC Academy biedt jou een korting van 5% aan, indien de inschrijving 3 maanden voor aanvang van de opleiding bij ons is ingediend.
De opleiding NLP Practitioner wordt gegeven op de vrijdag op de locatie in Rotterdam en Utrecht. De lesdagen zijn van 10.00-17.00 uur.

Voor actuele agenda-informatie, ga naar www.tcuniversity.nl

Check onze nieuwe website www.tcnlp.nl voor informatie over onze gecertificeerde NLP opleidingen.

Meld je direct aan

NLP Practitioner - NLP Training / Opleiding

meld je hier aan