Disclaimer

DisclaimerDe TC Academy behoudt het recht om wijzigingen of toevoegingen uit te voeren op de informatie die wij verstrekken zonder mededeling vooraf. Door het gebruik van deze site is er geen contractuele verplichting of verbintenis welke ingezet worden voor het doel van opvragen van informatie.

De TC Academy neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voorkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.
De TC Academy is niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.