Trainersopleiding-<br> Post HBO professioneel Trainer

Post HBO trainer

Trainersopleiding-
Post HBO professioneel Trainer

Eerstvolgende startdatum: 25/06/2024
€ 6.100,00
 • Na 13 dagen vakbekwaam trainer
 • Een erkend post-hbo diploma 

Startdata


25/06/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op dinsdag

25/06/2024
Utrecht

Twee lesdagen per maand op dinsdag

25/06/2024
Zwolle

Twee lesdagen per maand op dinsdag

Gaat het werken met groepen jou natuurlijk goed af en vind je het tijd om je te gaan professionaliseren? Heb je het vak van trainer altijd al interessant gevonden en is het moment nu daar om je te gaan bekwamen? Dan is de post-hbo opleiding tot professioneel trainer iets voor jou!

De TC Academy biedt je een opleiding tot professioneel trainer waarmee je in 13 dagen een erkend post-hbo diploma behaalt. Daarna sta je professioneel en vakbekwaam in het werkveld.

Tijdens de opleiding richten we ons, naast de vak inhoud, ook op jou in je rol van trainer. Wie ben jij als trainer, wat zijn je kwaliteiten en je valkuilen? Welke weerstanden raken jou? Hoe komt dat? Wat zegt dat over jou in je rol van trainer?

We zijn geen therapeutische opleiding, echter ontkom je er niet aan ook naar jezelf te kijken en op persoonlijk vlak verdieping aan te gaan zodat je als trainer het verschil kunt gaan maken en kun jij naast vakinhoudelijk training geven, de deelnemers ook verdieping bieden op het persoonlijke vlak. Juist op het persoonlijke vlak een essentie kunnen raken, maakt dat de deelnemers kunnen groeien waardoor de inhoudelijke kennis beter tot z’n recht kan komen.

De 13 daagse opleiding leert je vakbekwaam worden als trainer. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als trainer, met een erkend diploma, gaan werken.

De lesstof heeft veel met afwisseling tussen theorie en praktijk, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat middels 'Learning by doing'.

De 13 daagse trainersopleiding is bedoeld voor mensen die het trainersvak professioneel en beroepsmatig willen uitoefenen. Zelfstandig trainen, trainen binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel trainer sluit op al deze werkvelden aan. De opleiding tot trainer is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht in de praktijk. Naast de lesdagen en de intervisie bijeenkomsten verwacht de TC Academy dat je minimaal 6-8 uur in de 2 weken investeert in zelfstudie.

Aan het eind van de trainersopleiding kun je:

 • Zelfstandig en professioneel functioneren als trainer.
 • Stevig in het werkveld staan doordat je weet wie je bent in je rol van trainer.
 • Omgaan met weerstanden bij jezelf en de ander.
 • Een eigen trainingsprogramma ontwikkelen.
 • Reflecteren op je eigen handelen als trainer waardoor je kunt blijven groeien.
 • Feedback geven en ontvangen om te blijven leren

Na het slagen voor je examen ontvang je een erkend post-hbo diploma voor professioneel trainer. Het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION) geeft dit diploma af. (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO). Om deel te kunnen nemen aan de post-hbo opleiding tot professioneel trainer heb je, naast hbo werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring nodig. Daarnaast vragen we je een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin jij je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.


Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als trainer te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase.

Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Wie ben ik in mijn rol als trainer?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?


Tijdens je loopbaan als trainer word je vaak op de proef gesteld. Een krachtige trainer zorgt voor een goede basis en een veilige omgeving. Zo kunnen cursisten zich optimaal ontwikkelen.


Onderwerpen:

Dag 1: De competente leider

Dag 2: Reflecteren


Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Je drijfveren als trainer te benoemen
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te herkennen
 • Deze te verwerken in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)
 • Te reflecteren op je eigen handelen.

In deze fase gaan we naar de basis van het trainen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om een training te kunnen geven.

Centraal staan: 

 • Het ontwerpen van een training die aansluit op de behoeften van je deelnemers
 • Jezelf presenteren
 • Het geven en ontvangen van feedback

Iedere groep cursisten waar je mee te maken zult krijgen, is verschillend. Jouw trainingen moeten aansluiten op de belevingswereld van je doelgroep. Daarom leren we je om vanuit verschillende leerstijlen een training op te zetten.


Een opdrachtgever vraagt jou als trainer om je vakbekwaamheid en professionaliteit. De TC Academy leert je om een trainingsprogramma op te zetten dat de vraag van de opdrachtgever vertaalt én dat aansluit op de behoeften van de deelnemers. Dit alles moet ook gebeuren binnen een vastgestelde tijdslimiet. De doelstellingen moeten worden behaald en het resultaat moet zichtbaar zijn bij de deelnemer.


We sluiten fase 2 af met een tussenopdracht van 1 dag waarin je een workshop geeft. Hier komt alles samen wat je samen met je collega-deelnemers tijdens de projecturen aan gewerkt hebt.

 

Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe ontwerp ik een training?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Hoe sta ik als trainer voor de groep?
 • Wat is mijn leerstijl? Welke leerstijlen onderscheiden we?
 • Hoe pas ik werkvormen toe die aansluiten op de leerstijlen van deelnemers?


Onderwerpen:

Dag 1: Ontwerpen met het DA model

Dag 2: Presentatietechnieken

Dag 3: Leerstijlen volgens Kolb

Dag 4: Werkvormen

Dag 5: Tussenopdracht & Evaluatie


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een trainingsprogramma op te zetten
 • Gericht te observeren
 • Feedback te geven & ontvangen
 • Jezelf te presenteren in de rol van trainer
 • Een trainingsprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de leerstijl van deelnemers
 • Verschillende werkvormen te ontwikkelen en toe te passen.


Fase 3 richt zich op de groepsprocessen. Wat zijn de sociaal- emotionele aspecten van de interactie binnen een groep? Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? In de dagelijkse praktijk krijgt elke trainer hier mee te maken.

Niet iedere training loopt op rolletjes. Soms zijn er weerstanden, bij de groep of bij jezelf. Ben jij je bewust van die weerstanden? Hoe ga je ermee om? Je leert het aan de hand van praktijksituaties. Straks, in het werkveld, kun je deze weerstanden herkennen, erkennen en actie ondernemen.


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ga ik om met weerstanden in de groep?
 • Hoe pas ik weerstandinterventies toe?
 • Hoe ga ik om met weerstanden bij mezelf?
 • Hoe leer ik omgaan met mijn Worst Case Scenario?

Onderwerpen:

Dag 1: Groepsprocessen en weerstanden in de groep

Dag 2: Praktijkdag: Interventieworkshop

Dag 3: Omgaan met eigen weerstanden als trainer

Dag 4: Praktijkdag Worst Case Scenario


Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • De fasen in een groepsproces te onderscheiden
 • Weerstandinterventies toe te passen in de groep
 • Interventies toe te passen bij jezelf als ankeren en RET
 • Om te gaan met jouw weerstanden die ontstaan tijdens een training.


In deze fase ga je:

1. Een training verzorgen bij de opdrachtgever

2. Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).


Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:


E-learning

Elke lesdag wordt afgesloten met een e- learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

(Live) Online lesdagen

Lesdag 1 & 2 volg je bij ons online in eigen tempo. Voor degenen die het na deze lesdagen toch fijn vinden om de geleerde stof in een fysieke les nogmaals te herhalen, wordt een vrijblijvende terugkom ochtend georganiseerd.

Daarnaast is de eerste lesdag na de tussenopdracht een live online lesdag, waar je vanuit huis de lesdag live kunt volgen. Dit is een interactieve dag waar je als trainer meteen ook leert hoe live online les gegeven kan worden.

Intervisie

Er zijn 5 intervisiebijeenkomsten tijdens de 13 daagse trainersopleiding, telkens na afronding van een module. Je reflecteert samen met medestudenten op het leerproces en op jezelf als trainer met als doel een verdieping te kunnen maken in je ontwikkeling naar professioneel trainer. Er worden ervaringen, gedeeld, cases ingebracht en feedback gegeven. Je gebruikt de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek & POP

Het logboek en het POP vormen een rode draad door de opleiding heen. Het POP is jouw ontwikkelplan om te werken aan je competenties. Het logboek bestaat uit reflectieverslagen en huiswerk. Deze documenten vormen de basis voor de evaluatiegesprekken halverwege en aan het eind van de opleiding.


Tussentijdse opdracht en evaluatie

Halverwege de opleiding ontwikkel en geef je zelfstandig een workshop. Daarnaast voer je de een persoonlijk gesprek met een van de docenten. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je (kennis) ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Reflecteren

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel trainer. Leren stilstaan en bewust worden van eigen handelen, om zo keuzemogelijkheden te creëren.

Coach- en mentorgesprek

Mentorgesprekken vinden vooraf-, tijdens of na de les plaats met de docent/studentenbegeleider op moment hier behoefte aan is. Dit kan zowel op initiatief van de docent als de deelnemer zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om een coachgesprek aan te vragen met een van de externe coaches die verbonden zijn aan ons instituut. Zowel bij de mentor- als coachgesprekken staat ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Video

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van trainer. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Afstuderen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met het geven van een training bij een externe opdrachtgever. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een training voor een externe opdrachtgever die ze zelf hebben mogen werven

Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot trainer volgen bij TC Academy? De opleiding tot professioneel trainer kost € 6.100,- 

Schrijf jij je als particulier drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 13 (les)dagen
 • 4 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Werken met een acteur
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan  dient te zijn voor de diploma-uitreiking)