NLP Practitioner opleiding

NLP Practitioner

NLP Practitioner opleiding

Eerstvolgende startdatum: 11/10/2024
€ 2.950,00
 • Leren wat de impact van jouw eigen gedrag is
 • Meer keuzevrijheid in je handelen creeëren 

Startdata


11/10/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op vrijdag

11/10/2024
Utrecht

Twee lesdagen per maand op vrijdag

De NLP Practitioner opleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei. Je leert hoe je inzicht kunt krijgen in je eigen manier van denken, voelen en handelen en hoe je meer keuzevrijheid in je handelen kunt creëren. Je ontdekt de impact van je eigen gedrag en leert effectieve NLP technieken en krachtige communicatievaardigheden die je helpen om jezelf richting te geven, of je nu adviseert, leiding geeft, traint of coacht.


De opleiding is opgebouwd uit 13 dagen met heldere doelstellingen, met een afwisseling tussen theorie en praktijk en een focus op ervaringsgericht leren. Na het volgen van de opleiding kun je een relatie opbouwen die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen, krachtige NLP technieken uitvoeren en toepassen, doelgericht communiceren en een eigen visie ontwikkelen en vormgeven.
De prijs van de opleiding bedraagt €2.950 en is inclusief een NLP certificaat, een reader, een werkboek NLP, deelname aan intervisie en toegang tot de NLP-UNI community, verblijf, lunch en onbeperkt koffie en thee. Ook is de prijs vrijgesteld van BTW. De opleiding wordt erkend door de NVNLP en richt zich op het toepassen van NLP in je dagelijkse leven in plaats van alleen kennisoverdracht.

NLP specialist worden


De NLP Practitioner opleiding biedt een programma met heldere doelstellingen. Deze 13 dagen durende opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht programma, waarmee je na afloop in staat bent om:
 • een relatie te creëren die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen
 • verschillende krachtige NLP technieken toe te passen in de gewenste context
 • de basisprincipes van NLP toe te passen op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • doelgericht te communiceren en het wereldmodel van jezelf en anderen te verkennen
 • een eigen visie te ontwikkelen en deze om te zetten van idee naar resultaat
 • NLP te gebruiken als ondersteuning voor jouw persoonlijke groei.

De opleiding richt zich op jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Je leert hoe je gedachten en gevoelens kunt herkennen en erkennen en hoe je deze kunt uiten voor de juiste actie met het gewenste effect. Wij ondersteunen jou als deelnemer met intervisie bijeenkomsten, een persoonlijk aandacht plan, reflectie en coaching.NLP practitioner opleiding

Wij geloven dat het toepassen van NLP in het dagelijks leven belangrijker is dan het simpelweg bezitten van kennis over NLP. Kennis is belangrijk, maar het begrijpen en toepassen ervan zal een grotere impact hebben. Er zijn een aantal eisen waaraan je moet voldoen om aan de opleiding deel te nemen, waaronder een maximale afwezigheid van 2 lesdagen. Mocht je een dag niet aanwezig kunnen zijn, dan is het mogelijk om de lesdag in te halen in een andere groep of tijdens de speciaal georganiseerde inhaallesdagen.

STAP budget voor cursus NLP practitioner

Door je in te schrijven voor deze opleiding kom je in aanmerking voor het STAP budget. Dit budget is bedoeld om scholing toegankelijker te maken en mensen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen om aantrekkelijker te zijn op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling STAP-budget, kun je vanaf 1 januari 2022 maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training. Het budget wordt verdeeld over 6 aanvraagtermijnen per jaar. Het is een subsidieregeling waarbij je het ontvangen bedrag niet hoeft terug te betalen, zelfs het voorschieten van kosten is niet nodig. Hierdoor hoopt de overheid dat meer mensen de financiële middelen hebben om een opleiding te volgen.

Criteria om in aanmerking te komen voor de STAP subsidie:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je bent in loondienst, een ondernemer of momenteel werkloos.
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • Je begint de scholing binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
 • Je hebt dit jaar nog geen STAP subsidie ontvangen.

Het inschrijfproces:

Het STAP budget wordt geleverd door het UWV. Je kunt je inschrijven via het UWV zodra de aanvraagtermijn start. Als het budget op is, kan je niet meer aanvragen en moet je je bij de volgende aanvraagtermijn opnie


Fases in de opleiding

Inhoud

We starten de opleiding met fase 1 waarin de basis van NLP centraal staat. Tijdens deze fase worden de basisbegrippen, vooronderstellingen en basale principes als rapport, zintuigsystemen, representatiesystemen, kalibreren en het communicatiemodel behandeld.


Programma fase 1: NLP: De basis

Dag 1 t/m 4

 • Ethiek TC Academy;
 • De betekenis van NLP;
 • Vooronderstellingen;
 • Zintuigsystemen: voelen, zien, horen, reuk en smaak;
 • Representatiesystemen: oogpatronen en proceswoorden.
 • Submodaliteiten: verfijnde zintuigelijke waarneming;
 • Rapport: opbouwen van een relatie die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen;
 • Kalibreren: observatievaardigheid.
 • Reflecteren: inzicht in eigen handelen;
 • Ankeren: specifieke stimulus verbindt met een speciale respons;
 • Associatie/dissociatie: zintuigelijke ervaring
 • PAP: Persoonlijk Actie Plan.


Resultaat

Resultaten na de eerste fase:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van de betekenis van NLP;
 • Inzicht hebben in de vooronderstellingen en deze weten te benoemen;
 • De basale principes als: rapport, kalibreren, zintuigsystemen, representatiesystemen, oogbewegingen en submodaliteiten herkennen en kennen.

2. Vaardigheden

 • Het uitvoeren van NLP principes als waarnemingsposities, submodaliteiten, associëren/dissociëren en kalibreren;
 • In staat zijn om rapport op te bouwen en kalibreren toe te passen;
 • Het zintuigelijk systeem kunnen toepassen.

3. Eigenschappen

 • Houding waarin de NLP-vooronderstellingen beklijven;
 • Kunnen aansluiten bij het wereldmodel van de ander.

Inhoud

Tijdens fase 2 gaan we ons richten op de verschillende abstractieniveaus binnen taal. We leren o.a. hoe je kunt communiceren zonder dat het weerstand oproept en hoe je in taal met vervorming, weglatingen en generalisaties om kunt gaan. Na fase 2 kun je taalpatronen in communicatie herkennen en deze toepassen in jouw dagelijkse praktijk.


Programma fase 2: NLP: Communicatie

Dag 1 t/m 4

 • Chunking: Abstractieniveaus binnen taal;
 • Metamodel: Een precisie-instrument waarmee je iemand, door gerichte vraagstelling, in contact brengt met de oorspronkelijke ervaring.
 • Model huidige en gewenste situatie;
 • Fysiologie of excellence: Uitmuntende ondersteunende fysiologie.
 • Milton taalpatronen: Onspecifiek taalgebruik.
 • Metaforen: Krachtige beeldspraak.


Resultaat

De resultaten na fase 2 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van chuncking: abstractieniveaus;
 • De principes herkennen en kennen van het metamodel, Milton model en metaforen.

2. Vaardigheden

 • Kunnen chunken in taal;
 • Inzetten van taalpatronen in communicatie;
 • Een metafoor kunnen inzetten.

3. Eigenschappen

 • Reflecteren op eigen taalpatronen;
 • Bewust zijn van eigen overtredingen en uitdagingen in vervormingen, weglatingen en generalisaties;
 • Congruentie in lichaamshouding.

Inhoud

Fase 3 staat in het teken van NLP & Leiderschap. Tijdens deze fase zullen we gaan werken met het in kaart brengen van strategieën en modellen die huidige en gewenste situaties in kaart brengen, doelvormvoorwaarden en het outcome model. We doen dit vanuit de strategie van Disney en maken gebruik van tijdslijnen die ons zullen ondersteunen om leiderschap te tonen in de acties die we maken.

Of zoals Walt Disney zei: ''a plan is a dream with a deadline".


Programma fase 3: NLP & Leiderschap

Dag 1 t/m 4

 • Doelvormvoorwaarden: specifieke, haalbare en meetbare doelen formuleren;
 • Outcomemodel: verbinding met gewenst resultaat;
 • Disney strategie: Succesvolle Strategie;
 • Strategiewerk: aanleren van efficiënte strategieën zoals motivatie, beslissingsstrategie.
 • Werken met verlangens en mentoren.
 • Change personal History: hulpbronnen toevoegen aan vroegere ervaringen.


Resultaat

De resultaten na fase 3 :

1. Kennis en Inzicht

 • Kennis hebben van het outcomemodel;
 • Weten en begrijpen hoe strategieën werken;
 • Inzicht hebben in de logische niveaus;
 • Inzicht in het elementen-model.

2. Vaardigheden

 • Kunnen uitvragen van strategieën;
 • Model huidige en gewenst resultaat weten te gebruiken;
 • Het kunnen inzetten van de Walt Disneystrategie;
 • Toepassen van de doelvormvoorwaarden;
 • Elementenmodel kunnen van idee naar resultaat.

3. Eigenschappen

 • Eigenaarschap over het denken, voelen en handelen;
 • Bewust zijn van eigen patronen, blokkades en projecties

Inhoud

Fase 4 bestaat vooral uit interventies en toepassingen. Je gaat jouw gereedschapskist vullen met krachtige NLP-technieken die je zowel privé als zakelijk kunt toepassen. Uiteraard is ook belangrijk om te weten wanneer je welk gereedschap gaat gebruiken. Tijdens deze fase krijg je niet alleen inzicht in processen en technieken, je gaat er vooral zelf mee aan de slag middels het 'learning by doing' principe.

Je leert technieken als 'change personal history', 'spatial reframing' en 'timeline therapy' toepassen op jezelf en bij een ander. Ook zal je tijdens deze fase meer te weten komen over het werken met elementen en de functies van het onderbewuste.


Programma fase 4: NLP& Interventies

Dag 1 t/m 3

 • Emoties: energie in beweging;
 • Angst/fobie en trauma: Hoe mee om te gaan
 • Allergieproces: voeden van immuunsysteem
 • Spatial reframing: werken met conflicterende delen.
 • Zes staps herkaderen: communiceren met delen
 • Elementen model: verdieping in het elementenmodel;
 • Score: van stilstand naar beweging

Resultaat

De resultaten fase 4 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis van tijdslijnen;
 • Begrijpen wat emoties zijn en waarvoor zij dienen;
 • Processen en technieken kennen.

2. Vaardigheden

Kunnen toepassen en inzetten van tijdslijnen;

 • Verschillende NLP-technieken weten toe te passen;
 • Kunnen werken met conflicterende delen.

3. Eigenschappen

 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn bij de processen en technieken.

Inhoud

De laatste fase (fase 5) staat in het teken van integratie en certificering. We gaan in deze fase werken met rollen en het effect van deze rollen op onze vermogens, gedrag en omgeving. We worden bewust van identificaties met verschillende rollen en hoe overtuigingen, vermogens ons gedrag aansturen in de rol.

Deze fase wordt afgesloten met een eindopdracht in de groep en een eindevaluatie waarbij je een presentatie geeft over je logboek. Bij het behalen van het examen wordt een erkend certificaat afgegeven door de Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP)

De NLP Practitioner opleiding van de NLP UNI vereist een hbo- werk- en denkniveau. Een kennismaking/intakegesprek waarin achtergrond, motivatie en verwachting besproken wordt, zal als uitgangspunt dienen voor de opleiding.


Programma fase 5: Integratie & Certificering

Dag 1:

 • Werken met rollen;
 • Verdediging van je logboek aan de hand van een eindevaluatie.

Dag 2:

 • Eindopdracht in de vorm van een NLP-interventie die gedurende deze dag worden gedemonstreerd.

De eindevaluatie en de eindopdracht vormen gezamenlijk de toetsing voor een erkend certificaat tot Practitioner NLP. Dit certificaat is erkend door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP).


Resultaat

De resultaten na het behalen van je certificaat zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben identificatie met rollen;
 • Processen en technieken begrijpen;
 • Verbinden van verschillende elementen van NLP met elkaar.

2. Vaardigheden

 • Demonstreren van de geleerde vaardigheden
 • Kunnen inzetten van NLP-technieken;
 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn in processen en bij het toepassen van technieken.

3. Eigenschappen

 • Bewust weten om te gaan met spanning;
 • Congruent zijn in de eindevaluatie.

Over NLP

Wat is NLP?

NLP is een methodologie die gericht is op het onderzoeken hoe mensen hun manier van denken, voelen en communiceren organiseren om bepaalde resultaten te behalen. Het geeft ook technieken om de bijzondere eigenschappen van individuen te modelleren, zodat deze kunnen worden aangeleerd door anderen. NLP wordt vaak beschreven als een model voor gericht veranderingswerk waarbij innerlijke beleving en het delen van bijzondere menselijke vaardigheden centraal staan.

Geschiedenis:

NLP is ontstaan in de jaren '70, toen John Grinder, een taalkundige, en Richard Bandler, een wiskundige, mensen bestudeerden die opvallende eigenschappen hadden, zoals Milton Erickson, een hypnotherapeut, Virginia Satir, een gezinstherapeute, en Fritz Perls, een Gestalttherapeut. Vanuit hun studie ontwikkelden ze modellen en technieken die konden worden overgedragen, waardoor men snel en gericht succesvolle structuren kon aanleren die anderen vaak jaren nodig hebben gehad om te leren.NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een methode die zich richt op hoe mensen hun manier van denken, voelen en communiceren organiseren.

Neuro

De "Neuro" component van NLP gaat over hoe we onze omgeving waarnemen en deze informatie in onze hersenen opslaan in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. De NLP opleiding leert hoe we onze eigen unieke model van de wereld kunnen creëren en leiderschap kunnen nemen over onze eigen interne voorstellingen.

Linguïstisch

De "Linguïstisch" component gaat over hoe we deze ervaringen via taal betekenis geven en hoe we ons denken, gevoel en gedrag kunnen beïnvloeden door taal te gebruiken.

Programmeren

"Programmeren" gaat over de structuur waarin onze interne processen zich afspelen en hoe we die structuur kunnen herkennen en gebruiken voor verandering. Het gaat over de kunst om bewust te worden van onze gedragspatronen en deze te veranderen voor een gewenst resultaat.


Hoe werkt NLP?

Hoe werkt NLP?

NLP, of neuro-linguïstisch programmeren, is een methodologie die zich richt op de manier waarop mensen communiceren, denken en zich gedragen. Het heeft zijn basis in drie hoofdgebieden: neurologie, taal en programmeren.

De neurologie van NLP gaat over hoe onze hersenen waarnemen, verwerken en opslaan van informatie. Dit inzicht wordt gebruikt om te begrijpen hoe mensen hun ervaringen interpreteren en hoe dit hun gedrag en gevoelens beïnvloedt.

De taalkant van NLP gaat over hoe taal en communicatie werken en hoe taal gebruikt wordt om onze waarneming en interpretatie van de wereld te beïnvloeden. NLP-technieken zoals Meta-taal, Milton-taal, Rapport, en Reframing worden gebruikt om de communicatie tussen mensen te verbeteren en effectievere communicatie te creëren.

De programmeren-kant van NLP gaat over het gebruik van specifieke technieken en procedure om gewenste gedrag te verkrijgen. Dit komt neer op het modelleren van succesvol gedrag en het toepassen van deze technieken in specifieke situaties.

In zijn geheel, NLP biedt een set van principes, communicatie- en gedragsmodellen, en technieken om de communicatie en interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren, ervaringen en gedrag te veranderen, en persoonlijke groei te bevorderen. Dit kan leiden tot verbeteringen in gedrag, emoties en prestaties op werk en in persoonlijk leven.De basis van hoe NLP werkt


De manier waarop NLP werkt, komt voort uit een aantal fundamentele principes.

 • Ten eerste, NLP werkt door het toe te passen en te beleven, met een attitude van nieuwsgierigheid, flexibiliteit, vermogen tot reflectie en bereidheid om te experimenteren.
 • Ten tweede, inzicht in het NLP-communicatiemodel en de principes van Milton- en Metataal helpt om beter te begrijpen hoe waarneming leidt tot gedrag. Hierdoor kun je jezelf en anderen beter begrijpen en sturen.
 • Ten derde, NLP gaat ervan uit dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen situaties. Door aannames die nuttig zijn gebleken te accepteren, kun je krachtige verklaringen geven voor houding ten opzichte van jezelf, anderen en gebeurtenissen.
 • Tenslotte, NLP maakt gebruik van modelleren en specifieke technieken, bekend als NLP-interventies, om succesvol gedrag te begrijpen en te reproduceren. Deze technieken worden aangeboden in stappenplannen om ze gemakkelijk te kunnen toepassen. NLP richt zich op de betekenis van een ervaring in plaats van op een verhaal en werkt snel, met directe invloed op ervaringen. NLP is voortdurend in ontwikkeling met nieuwe technieken die worden toegevoegd.

Waarom een NLP opleiding?

Waarom investeren in een NLP opleiding?

Investeren in een NLP-opleiding kan een waardevolle stap zijn voor persoonlijke groei, professionele ontwikkeling en therapeutische interventies. In de afgelopen jaren is het toepassen van NLP sterk gegroeid in populariteit voor verschillende doeleinden.


Met een NLP-opleiding leer je hoe je jezelf en anderen beter kunt begrijpen en benutten. NLP biedt inzichten en tools voor onder andere:


 • Het begrijpen van hoe het menselijk brein waarnemingen verwerkt
 • Het creëren van congruentie tussen denken, voelen en handelen
 • Het verhogen van zingeving en geluk in het leven
 • Het ervaren van meer keuzemogelijkheden
 • Het leren beïnvloeden van eigen stemmingen
 • Het ontdekken van de redenen achter onze gedragingen
 • Het begrijpen van de relatie tussen bewustzijn en onderbewustzijn
 • Het aanpakken van belemmerende overtuigingen met effectieve interventies
 • Het leren ankeren van krachtige emoties en deze inzetten in andere situaties
 • Het effectiever bereiken van doelen
 • Het leren van effectievere communicatie
 • Het beter begrijpen en spreken van de taal van anderen.


 • Hoe je je gemakkelijker in anderen kunt verplaatsen
 • Hoe je situaties objectiever leert bekijken
 • Hoe je situaties leert herkaderen
 • Hoe je andere betekenissen kunt geven aan voorgaande ervaringen
 • Waarom experts succesvol zijn en hoe je daar (ook) expert in kunt worden
 • Hoe je gemakkelijker verbinding maakt met anderen en hoe je andere mensen daarbij kunt helpen.


Door te investeren in een NLP opleiding, ontwikkel je vaardigheden om jezelf en anderen beter te begrijpen. Je leert hoe de hersenen waarnemingen verwerken en hoe dit van invloed is op denken, voelen en handelen. Hierdoor kun je meer keuze en zingeving ervaren in je leven en effectievere interventies gebruiken om belemmerende overtuigingen om te buigen. Bovendien kan het ook nuttig zijn voor de groei en ontwikkeling van de organisatie waarbij je betrokken bent.

Na een NLP opleiding

Wat is er anders wanneer je een NLP opleiding gevolgd hebt?


Door een NLP opleiding te volgen, kun je ontdekken hoe jij als individu jouw manier van denken, voelen en handelen organiseert om de gewenste resultaten te behalen. Je krijgt inzicht in hoe je nieuwe ideeën kunt integreren en realiseren en hoe je oude beperkende overtuigingen kunt loslaten. Hierdoor krijg je de luxe van meer keuzes en zelfs de mogelijkheid om een heel nieuw leven te creëren met nieuwe gevoelens en kwaliteiten. Je wordt je bewust van de waarden en overtuigingen die jouw dagelijks gedrag en communicatie aansturen. NLP biedt ook de mogelijkheid om de vaardigheden van succesvolle mensen te modelleren en meer inzicht te krijgen in de relatie tussen je bewuste en onderbewuste, waardoor je nog meer keuzes hebt in hoe je leeft en communiceert.

 • Een NLP opleiding kan leiden tot een aantal veranderingen in je leven en houding, zoals:
 • Inzicht in hoe onze geest en taal bepalen hoe we denken, voelen en handelen.
 • Inzicht in hoe nieuwe ideeën en doelen kunnen worden geïmplementeerd en tegenhoudende factoren kunnen worden overwonnen.
 • Veranderingsprocessen makkelijker te maken, en meer keuzes en kwaliteiten in het leven te creëren.
 • Het overwinnen van overtuigingen die ons tegenhouden ons evenwichtig en gelukkig te voelen.
 • Bewustwording van waarden en overtuigingen die ons dagelijkse gedrag en communicatie sturen.
 • Het verwerven van vaardigheden van succesvolle mensen door ze te modelleren.
 • Meer inzicht in de relatie tussen het bewuste en onbewuste en daarmee meer keuzevrijheid.
 • Een verbetering in communicatie met jezelf en anderen door kennis van het NLP communicatie model.
 • Meer succes in het behalen van je doelen door ze op de juiste manier te formuleren.
 • Een versterking van persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit in communicatie en gedrag.
 • Verbetering van succes in zakelijke omgeving.
 • Het kunnen betekenen van dit en meer voor anderen.


Wij horen graag wat jouw persoonlijke uitdagingen en doelen zijn. Mocht je een kennismakingsgesprek willen aanvragen, dan kan dat hier.