NLP Practitioner

NLP Practitioner

NLP Practitioner

Eerstvolgende startdatum: 10/03/2023
€ 2.950,00
 • Leren wat de impact van jouw eigen gedrag is
 • Meer keuzevrijheid in je handelen creeëren 

Startdata


10/03/2023
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op vrijdag

10/03/2023
Utrecht

Twee lesdagen per maand op vrijdag

De NLP Practitioner opleiding geeft je inzicht in je eigen manier van denken, voelen en handelen. Je onderzoekt de impact van jouw eigen gedrag en leert hoe je meer keuzevrijheid in jouw handelen kunt creëren. Je wordt bewust van jouw manier van reageren op een gebeurtenis in de buitenwereld. Je leert effectieve NLP technieken en krachtige communicatievaardigheden waarmee je in staat bent jezelf richting te geven.

Of je nu adviseert, leiding geeft, traint en/of coacht, in de relatie met de ander kun je jouw manier van communiceren ontdekken.

De opleiding kenmerkt zich door de voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Ervaringsgericht leren staat centraal waarbij het geleerde gekoppeld wordt aan de praktijk. De opleiding leidt jou op tot erkend NLP Practitioner en geeft toegang tot de NLP Master Practitioner training.

NLP Practitioner: een programma met heldere doelstellingen

Deze 17 daagse NLP opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht programma met heldere doelstellingen. Na de opleiding ben je in staat:

 • Een relatie op te bouwen die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen
 • Verschillende krachtige NLP technieken uit te voeren en toe te passen binnen de gewenste context
 • De basisprincipes van NLP toe te passen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Doelgerichte communicatie uit te oefenen waarbij het verkennen van het wereldmodel van jezelf en de ander centraal staat
 • Een eigen visie te ontwikkelen en deze vorm te geven van idee naar resultaat

NLP en ondersteuning van jouw persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling en groei staat centraal in deze NLP opleiding. Je gaat gedachten en gevoelens leren herkennen en erkennen om er vervolgens uiting aan te geven om de juiste actie te maken met het gewenste effect. Wij ondersteunen jou als deelnemer middels intervisie bijeenkomsten, het maken en bijhouden van een PAP (persoonlijk aandacht plan), reflectie en coaching. 

NLP en deelname aan de opleiding

De NLP practitioner opleiding duurt 17 dagen, de prijs bedraagt € 2.950,- en is vrijgesteld van b.t.w. Deelname is inclusief een erkend internationaal NLP Certificaat, uitgebreide reader, werkboek NLP, deelname aan intervisie en toegang tot de NLP-UNI community. Ook is de prijs inclusief verblijf, lunch en onbeperkt koffie en thee.

Erkende NLP opleiding

Wij bieden een erkende NLP opleiding waarbij een door de NVNLP erkend certificaat hoort. Wij vinden het integreren van NLP in je dagelijkse leven belangrijker dan dat je alles weet over NLP. Kennis is belangrijk, echter begrijpen en toepassen zal het verschil maken. Om aan de eisen te voldoen mag je niet meer dan 2 lesdagen missen. Als je een dag niet aanwezig kan zijn is het mogelijk om de lesdag in te halen in een andere groep of bij de door ons georganiseerde inhaallesdagen.

STAP budget

Als je je inschrijft voor deze opleiding kom je in aanmerking voor het STAP budget:

Wil je een opleiding volgen om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten? Met de subsidieregeling STAP-budget kun je vanaf 1 januari 2022 maximaal € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training.

STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Met deze subsidie wil de overheid scholing toegankelijker maken en iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Het kabinet stelt jaarlijks 200 miljoen beschikbaar, waarmee naar schatting ruim 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding kunnen betalen. De meeste opleidingskosten vallen onder deze regeling.

Het budget van het kabinet wordt elk jaar verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Omdat het hier om een subsidieregeling gaat, hoef je het ontvangen bedrag niet terug te betalen. Zelfs voorschieten van de kosten van een opleiding is niet nodig. Op die manier hoopt het kabinet dat meer mensen de financiële mogelijkheid hebben om zelf een opleiding te volgen.

Voorwaarden STAP-budget

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door UWV. Zodra de aanvraagtermijn start, kun je je via het UWV inschrijven. Is het budget op, dan is aanvragen niet meer mogelijk en moet je je bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de opleider het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de opleidingskosten.

Fases in de opleiding

Inhoud

We starten de opleiding met fase 1 waarin de basis van NLP centraal staat. Tijdens deze fase worden de basisbegrippen, vooronderstellingen en basale principes als rapport, zintuigsystemen, representatiesystemen, kalibreren en het communicatiemodel behandeld.


Programma fase 1: NLP: De basis

Dag 1 t/m 4

 • Ethiek TC Academy;
 • De betekenis van NLP;
 • Vooronderstellingen;
 • Zintuigsystemen: voelen, zien, horen, reuk en smaak;
 • Representatiesystemen: oogpatronen en proceswoorden.
 • Submodaliteiten: verfijnde zintuigelijke waarneming;
 • Rapport: opbouwen van een relatie die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen;
 • Kalibreren: observatievaardigheid.
 • Reflecteren: inzicht in eigen handelen;
 • Ankeren: specifieke stimulus verbindt met een speciale respons;
 • Associatie/dissociatie: zintuigelijke ervaring
 • PAP: Persoonlijk Actie Plan.


Resultaat

Resultaten na de eerste fase:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van de betekenis van NLP;
 • Inzicht hebben in de vooronderstellingen en deze weten te benoemen;
 • De basale principes als: rapport, kalibreren, zintuigsystemen, representatiesystemen, oogbewegingen en submodaliteiten herkennen en kennen.

2. Vaardigheden

 • Het uitvoeren van NLP principes als waarnemingsposities, submodaliteiten, associëren/dissociëren en kalibreren;
 • In staat zijn om rapport op te bouwen en kalibreren toe te passen;
 • Het zintuigelijk systeem kunnen toepassen.

3. Eigenschappen

 • Houding waarin de NLP-vooronderstellingen beklijven;
 • Kunnen aansluiten bij het wereldmodel van de ander.

Inhoud

Tijdens fase 2 gaan we ons richten op de verschillende abstractieniveaus binnen taal. We leren o.a. hoe je kunt communiceren zonder dat het weerstand oproept en hoe je in taal met vervorming, weglatingen en generalisaties om kunt gaan. Na fase 2 kun je taalpatronen in communicatie herkennen en deze toepassen in jouw dagelijkse praktijk.


Programma fase 2: NLP: Communicatie

Dag 1 t/m 4

 • Chunking: Abstractieniveaus binnen taal;
 • Metamodel: Een precisie-instrument waarmee je iemand, door gerichte vraagstelling, in contact brengt met de oorspronkelijke ervaring.
 • Model huidige en gewenste situatie;
 • Fysiologie of excellence: Uitmuntende ondersteunende fysiologie.
 • Milton taalpatronen: Onspecifiek taalgebruik.
 • Metaforen: Krachtige beeldspraak.


Resultaat

De resultaten na fase 2 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van chuncking: abstractieniveaus;
 • De principes herkennen en kennen van het metamodel, Milton model en metaforen.

2. Vaardigheden

 • Kunnen chunken in taal;
 • Inzetten van taalpatronen in communicatie;
 • Een metafoor kunnen inzetten.

3. Eigenschappen

 • Reflecteren op eigen taalpatronen;
 • Bewust zijn van eigen overtredingen en uitdagingen in vervormingen, weglatingen en generalisaties;
 • Congruentie in lichaamshouding.

Inhoud

Fase 3 staat in het teken van NLP & Leiderschap. Tijdens deze fase zullen we gaan werken met het in kaart brengen van strategieën en modellen die huidige en gewenste situaties in kaart brengen, doelvormvoorwaarden en het outcome model. We doen dit vanuit de strategie van Disney en maken gebruik van tijdslijnen die ons zullen ondersteunen om leiderschap te tonen in de acties die we maken.

Of zoals Walt Disney zei: ''a plan is a dream with a deadline".


Programma fase 3: NLP & Leiderschap

Dag 1 t/m 4

 • Doelvormvoorwaarden: specifieke, haalbare en meetbare doelen formuleren;
 • Outcomemodel: verbinding met gewenst resultaat;
 • Disney strategie: Succesvolle Strategie;
 • Strategiewerk: aanleren van efficiënte strategieën zoals motivatie, beslissingsstrategie.
 • Werken met verlangens en mentoren.
 • Change personal History: hulpbronnen toevoegen aan vroegere ervaringen.


Resultaat

De resultaten na fase 3 :

1. Kennis en Inzicht

 • Kennis hebben van het outcomemodel;
 • Weten en begrijpen hoe strategieën werken;
 • Inzicht hebben in de logische niveaus;
 • Inzicht in het elementen-model.

2. Vaardigheden

 • Kunnen uitvragen van strategieën;
 • Model huidige en gewenst resultaat weten te gebruiken;
 • Het kunnen inzetten van de Walt Disneystrategie;
 • Toepassen van de doelvormvoorwaarden;
 • Elementenmodel kunnen van idee naar resultaat.

3. Eigenschappen

 • Eigenaarschap over het denken, voelen en handelen;
 • Bewust zijn van eigen patronen, blokkades en projecties

Inhoud

Fase 4 bestaat vooral uit interventies en toepassingen. Je gaat jouw gereedschapskist vullen met krachtige NLP-technieken die je zowel privé als zakelijk kunt toepassen. Uiteraard is ook belangrijk om te weten wanneer je welk gereedschap gaat gebruiken. Tijdens deze fase krijg je niet alleen inzicht in processen en technieken, je gaat er vooral zelf mee aan de slag middels het 'learning by doing' principe.

Je leert technieken als 'change personal history', 'spatial reframing' en 'timeline therapy' toepassen op jezelf en bij een ander. Ook zal je tijdens deze fase meer te weten komen over het werken met elementen en de functies van het onderbewuste.


Programma fase 4: NLP& Interventies

Dag 1 t/m 3

 • Emoties: energie in beweging;
 • Angst/fobie en trauma: Hoe mee om te gaan
 • Allergieproces: voeden van immuunsysteem
 • Spatial reframing: werken met conflicterende delen.
 • Zes staps herkaderen: communiceren met delen
 • Elementen model: verdieping in het elementenmodel;
 • Score: van stilstand naar beweging

Resultaat

De resultaten fase 4 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis van tijdslijnen;
 • Begrijpen wat emoties zijn en waarvoor zij dienen;
 • Processen en technieken kennen.

2. Vaardigheden

Kunnen toepassen en inzetten van tijdslijnen;

 • Verschillende NLP-technieken weten toe te passen;
 • Kunnen werken met conflicterende delen.

3. Eigenschappen

 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn bij de processen en technieken.

Inhoud

De laatste fase (fase 5) staat in het teken van integratie en certificering. We gaan in deze fase werken met rollen en het effect van deze rollen op onze vermogens, gedrag en omgeving. We worden bewust van identificaties met verschillende rollen en hoe overtuigingen, vermogens ons gedrag aansturen in de rol.

Deze fase wordt afgesloten met een eindopdracht in de groep en een eindevaluatie waarbij je een presentatie geeft over je logboek. Bij het behalen van het examen wordt een erkend certificaat afgegeven door de Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP)

De NLP Practitioner opleiding van de NLP UNI vereist een hbo- werk- en denkniveau. Een kennismaking/intakegesprek waarin achtergrond, motivatie en verwachting besproken wordt, zal als uitgangspunt dienen voor de opleiding.


Programma fase 5: Integratie & Certificering

Dag 1:

 • Werken met rollen;
 • Verdediging van je logboek aan de hand van een eindevaluatie.

Dag 2:

 • Eindopdracht in de vorm van een NLP-interventie die gedurende deze dag worden gedemonstreerd.

De eindevaluatie en de eindopdracht vormen gezamenlijk de toetsing voor een erkend certificaat tot Practitioner NLP. Dit certificaat is erkend door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP).


Resultaat

De resultaten na het behalen van je certificaat zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben identificatie met rollen;
 • Processen en technieken begrijpen;
 • Verbinden van verschillende elementen van NLP met elkaar.

2. Vaardigheden

 • Demonstreren van de geleerde vaardigheden
 • Kunnen inzetten van NLP-technieken;
 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn in processen en bij het toepassen van technieken.

3. Eigenschappen

 • Bewust weten om te gaan met spanning;
 • Congruent zijn in de eindevaluatie.

Over NLP

Wat is NLP?

NLP is een methode om te ontdekken hoe wij, als mensen, onze manier van denken en voelen organiseren; onze taal gebruiken en hoe wij ons gedragen om resultaten te krijgen zoals wij ze krijgen. NLP geeft ook handvatten om bijzondere eigenschappen van mensen te modelleren, zodat we deze ook eigen kunnen maken.

NLP wordt ook wel beschreven als een model voor doelgerichte verandering, waarin innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een communicatie- en veranderingsmethodiek die zich bezig houdt met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. Het wordt ook wel de kunst van het succesvol functioneren genoemd.

Geschiedenis

NLP is ontstaan in de jaren ’70, toen John Grinder (taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige) mensen gingen bestuderen die opvallende eigenschappen hadden. Ze bestudeerden onder andere Milton Erickson (hypnotherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeute) en Fritz Perls (Gestalttherapeut). Vanuit deze studie zijn modellen en technieken ontstaan die overdraagbaar zijn. Op deze manier kunnen snel en doelgericht succesvolle structuren worden aangeleerd waar anderen soms jaren over hebben gedaan.NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro

We nemen de wereld om ons heen waar d.m.v. onze zintuigen. Deze informatie slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. Dit is onze interne voorstelling. Op basis van deze interne voorstelling creëren we ons eigen unieke model van de wereld. In de NLP opleiding leer je hoe je dit doet en hoe je leiderschap neemt over je eigen interne voorstellingen.

Linguïstisch

De ervaringen die we vormen en die gereproduceerd worden via onze interne voorstellingen, krijgen betekenis op het moment dat we ze in taal omzetten. NLP leert ons begrijpen hoe we via taal ons denken, gevoel en gedrag beïnvloeden.

Programmeren

Onze interne processen hebben een structuur waarin een bepaalde opeenvolging te onderscheiden is. Vaak herhalen we dezelfde structuur in verschillende situaties. Je zou kunnen zeggen 'eens maken wij de gewoonte en dan maakt de gewoonte ons'. De kunst is om de structuur te herkennen en steeds de best werkende structuur te gebruiken. Programmeren staat dus ook voor de kunst te veranderen.Hoe werkt NLP?

Hoe werkt NLP?

NLP werkt doordat het handvatten en tools geeft over hoe je de wereld nog meer kunt waarnemen en jou keuze geeft in hoe je reageert op je waarnemingen. NLP biedt deze informatie in een praktisch toepasbare en overzichtelijke vorm.

Als we kijken naar de elementen van waaruit NLP is opgebouwd, zien we een groot aantal principes en onderscheidingen. Dit is waarom korte beschrijvingen van NLP over het algemeen te kort doen aan hoe NLP. Je kunt er sowieso van uitgaan van dat NLP een schat aan praktische psychologie en herhaalbare procedures biedt, die je in allerlei contexten van het leven van waarde is.

De basis van hoe NLP werkt

 • Door het te beleven: NLP werkt vooral door het te toe te passen! De NLP attitude kenmerkt zich door: Nieuwsgierigheid, Flexibiliteit, Vermogen tot reflectie en Bereidheid om te experimenteren
 • Door inzicht in het NLP communicatie model en Milton- en Metataal: Het communicatie model van NLP zorgt ervoor dat je inzicht krijgt op weg van waarneming (stimulus van buiten, input) naar gedrag (output). Door inzicht Milton- en Metataal wordt je je bewust van wat jij en anderen eigenlijk bedoelen of veronderstellen. En hoe je jezelf en anderen beter leert begrijpen en sturen. • Door verantwoordelijkheid te nemen in alle situaties die het leven rijk is: Er wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen die zinvol en effectief zijn gebleken en aan de basis liggen van NLP. Het zijn niet noodzakelijk waarheden; het zijn aannames die we als nuttig ervaren hebben. Het zijn krachtige verklaringen voor wat betreft onze houding tegenover onszelf, andere mensen en de betekenis die we geven aan gebeurtenissen. Verder zijn er de kaders van NLP die je in staat stellen in iedere situatie, afhankelijk van welke doelen je er in stelt, met meest praktische gedrag te kiezen.
 • Modelleren: NLP gaat ervan uit dat wanneer er 1 mens op aarde is die iets goed kan, een ieder het kan leren. Dit gaat doormiddel van modelleren; Deze procedure stelt je in staat te doorgronden HOE iemand iets succesvols doet. Het is het ontdekken van HOE en WAT iemand anders denkt, voelt en doet, gelooft en tegen zichzelf zegt om het gewenste resultaat te bereiken.
 • NLP Technieken: NLP maakt gebruik van een aantal herhaalbare technieken. Deze worden ook wel NLP-Interventies genoemd. Zij worden aangeboden in herhaalbare stappenplannen, zodat deze gemakkelijk in te zetten zijn. In de regel werkt NLP niet met verhaal maar met de betekenis die gegeven wordt aan een ervaring. Dit maakt dat NLP interventies snel werken en direct invloed hebben en of het effect en gevoel bij de ervaring. Dát het werkt is belangrijker dan of dat ook wetenschappelijk bewezen kan worden. Daarom worden er ook nu nog steeds nieuwe technieken aan de methodiek toegevoegd. NLP is dus voortdurend in ontwikkeling.

Waarom een NLP opleiding?

Waarom investeren in een NLP opleiding?

Het toepassen van NLP heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen voor persoonlijke ontwikkeling, in de business omgeving als communicatieinstrument en binnen therapie en coaching met effectieve interventies.

Door het volgen van een NLP opleiding leer je jezelf en anderen (beter) kennen doordat NLP o.a. inzichten en handvatten geeft in:

 • Hoe het menselijk brein werkt met het verwerken van waarnemingen
 • Congruentie tussen denken, voelen en handelen
 • Hoe je meer zingeving en geluk ervaart in het leven
 • Hoe je in het leven meer keuze ervaart
 • Hoe je je eigen stemming leert beïnvloeden
 • Waarom we de dingen doen die we doen
 • Hoe we de dingen doen die we doen
 • Het meer te weten komen over de relatie tussen je bewuste en onderbewuste
 • Effectieve interventies om belemmerende overtuigingen om te buigen
 • Hoe je krachtige stemmingen leert ankeren en in kan zetten in andere situaties
 • Hoe je effectiever je doelen bereikt
 • Hoe je effectiever leert communiceren
 • De taal van de ander beter te leren spreken


 • Hoe je je gemakkelijker kunt verplaatsen in de ander
 • Hoe je situaties objectief leert bekijken
 • Hoe je situaties leert herkaderen
 • Hoe je andere betekenissen leert geven aan voorgaande ervaringen
 • Waarom experts succesvol zijn in waar zij expert in zijn en hoe je daar (ook) expert in kunt worden
 • Over hoe je gemakkelijker verbinding maakt met anderen
 • En hoe je andere mensen daarbij kunt helpen


Mogelijk is het volgen van een NLP opleiding dus ook voor jou de juiste volgende stap in je persoonlijke groei en ontwikkeling en/of voor de organisatie waarbij je betrokken bent.

Kortom, NLP biedt praktische kaders en handvaten waarmee we inzicht krijgen in onze manier van denken, voelen en handelen. Met NLP zul je ontdekken dat er een verschil is tussen de wereld zelf en hoe wij die wereld waarnemen en beleven.

Na een NLP opleiding

Wat is er anders wanneer je een NLP opleiding gevolgd hebt?

Stel je eens voor:

Hoe anders je leven er uit kan zijn wanneer je door NLP ontdekt hoe wij mensen onze manier van denken en voelen organiseren, onze taal gebruiken en ons gedragen om de resultaten te krijgen zoals wijze krijgen.

Dat je door NLP meer inzicht krijgt hoe je je nieuwe ideeën kunt integreren en realiseren en kunt omturnen wat je tot nu toe tegenhield.

Dat je erachter komt hoe gemakkelijk het is om jezelf te veranderen en de luxe van meer keuze te bezorgen of de luxe van een heel nieuw leven, van nieuwe gevoelens en kwaliteiten.

Mogelijk een aantal opvattingen en overtuigingen overboord kan gooien die je in de weg staat om je evenwichtig te gedragen en je gelukkig te voelen.

Dat je je bewust wordt van waarden en overtuigingen die je dagelijks gedrag en communicatie aansturen.

In hoeveel meer vermogens je vaardig kunt worden wanneer je door NLP in staat bent de vaardigheden van succesvolle mensen te modelleren.

Dat je door het toepassen van NLP meer inzicht krijgt over de relatie tussen je bewuste en onderbewuste, waardoor je veel meer keuze krijgt.

Dat de communicatie met jezelf en anderen veel soepeler gaat doordat je inzicht hebt in het NLP communicatie model.

Dat je gemakkelijker je doelen bereikt doordat je leert hoe je doelen stelt en behaalt door ze op de NLP wijze te formuleren.

Dat je door NLP een grote stap maakt in je persoonlijke ontwikkeling en flexibeler en congruenter wordt in je communicatie en gedrag.

Dat je door NLP in de zakelijke omgeving succesvoller bent.

Dat je dit ook voor anderen kunt betekenen.

En meer…Wij horen graag wat jouw persoonlijke uitdagingen en doelen zijn. Mocht je een kennismakingsgesprek willen aanvragen, dan kan dat hier.