Opleiding tot pedagogisch coach - Wat zijn de eisen? | BlogOpleiding tot pedagogisch coach - Wat zijn de eisen?

Sinds 1 januari 2019 moet er vanuit de wet IKK bij iedere kinderopvang in Nederland een pedagogisch coach in dienst zijn. Dat zijn dus de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvangen, de Brede School en ook het gastouderbureau. Deze functie is opgenomen in de CAO Kinderopvang. Maar, wat doet zo’n pedagogisch coach dan precies? En hoe ziet de opleiding tot pedagogisch coach eruit? Die onderwerpen worden in deze blog behandeld. 

meer over

Opleiding Pedagogisch coach - Post HBO Pedagogisch coach

Wat is een pedagogisch coach?

Het is een bijzondere niche in het coaching vakgebied. Een pedagogisch coach heeft logischerwijs veel kennis van pedagogiek. Deze zet hij of zij in om de pedagogische medewerkers van een kinderdagverblijf te coachen en ondersteunen. Door deze medewerkers te coachen gaan de vaardigheden van die medewerkers, en dus ook de zorg voor de kinderen, erop vooruit.

In de CAO zijn er twee verschillende invullingen van de functie pedagogisch coach opgenomen. Ten eerste de rechtdoorzee optie van pedagogisch coach uiteraard, maar daarnaast ook een andere invulling. De tweede is namelijk die van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Een kinderopvangorganisatie mag er voor kiezen om voor beide functies iemand aan te nemen, of voor één functie waarbij een enkele medewerker voor beide rollen wordt aangenomen.

Hoe ziet het werk van een pedagogisch coach eruit?

Werken in de kinderopvang is fantastisch. Samen met je collega’s zorg je voor de kinderen en speel je een belangrijke rol in hun opvoeding. Zoals zojuist werd aangestipt is het als pedagogisch coach jouw taak om het pedagogisch handelen van je collega’s te verbeteren. Dit doe je o.a. door samen met hen te evalueren. Na verloop van tijd krijg je steeds meer inzicht in hun vaardigheden en groeimogelijkheden. Deze bespreek je met de pedagogisch medewerkers en je helpt hen om het maximale uit hun werk te halen.

Dit betekent overigens niet dat je volledig losstaat van de kinderen waar jij je indirect voor inzet. Door ook hen en hun interactie met de pedagogisch medewerkers te observeren krijg je meer inzicht in de manier van werken en de stijl van de medewerkers. Je biedt als pedagogisch coach enorm veel waarde omdat je een duwtje in de rug en een frisse blik kunt bieden wanneer jouw collega’s vastlopen. Daarnaast ben je in de functie van pedagogisch coach/beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de vormgeving van het pedagogisch beleid.

Volg de opleiding tot coach of kindercoach bij TC Academy

De opleiding tot coach van TC Academy is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen en criteria voor de functie van pedagogisch coach. Deze opleiding is bedoeld voor reeds gediplomeerde pedagogisch medewerkers die coaching skills dienen te ontwikkelen. De opleiding tot kindercoach is voor een ieder die graag als pedagogisch medewerker in de kinderopvang wil werken maar waarbij de pedagogische kennis en coachvaardigheden ontbreken. Bedoeld voor mensen zonder gerichte vooropleiding. Beide opleidingen vormen een fantastische verdieping en verbreding van je coaching vaardigheden en/of pedagogische kennis. Na het volgen van de opleiding ben je in staat de functie van pedagogisch medewerker te bekleden.

Jouw baanperspectief

Het baanperspectief is een belangrijk onderwerp voor iedere opleiding, cursus en training. Er zijn veel gevallen waarbij iemand die de functie van pedagogisch coach/beleidsmedewerker reeds uitvoerde bij een kinderopvangorganisatie. Vanuit de nieuwe wetgeving heb je dan twee jaar de tijd om de omscholing tot de nieuw vastgelegde functie van pedagogisch coach/beleidsmedewerker te voltooien.

Heb je een andere functie, of werk je in een ander vakgebied als coach, dan zal de opleiding tot pedagogisch coach je extra veel nieuwe inzichten en kennis opleveren. Aangezien iedere kinderopvangorganisatie de functie van pedagogisch coach dient te vullen, zul je op veel plekken terecht kunnen na het afronden van de opleiding.

Neem contact op

Spreekt deze opleiding jou aan? Schrijf je dan nu in via: https://www.tcacademy.nl/post-hbo-opleidingen/opleiding-pedagogisch-coach/ of neem gerust nog even contact op indien je vragen hebt.


© 2024 TC Academy
designed & powered by AWINK Websolutions