Opleiding Kindercoach -<br> Post HBO Professioneel Kindercoach

Post HBO Kindercoach

Opleiding Kindercoach -
Post HBO Professioneel Kindercoach

Eerstvolgende startdatum: 09/09/2021
€ 5.500,00
 • Stage lopen en afstuderen in het werkveld
 • Erkend Post HBO diploma na 16 lesdagen 

Startdata


09/09/2021
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op donderdag

09/09/2021
Utrecht

Twee lesdagen per maand op donderdag

Wil je kindercoach worden? Volg onze erkende kindercoach opleiding!

Vind je het fijn om met kinderen te werken, hen 1 op 1 te begeleiding, en zou je dit verder willen professionaliseren? Gebruik je binnen je functie al coachende vaardigheden gericht op kinderen en zou je je hier verder in willen bekwamen? Dan is de post-hbo opleiding tot professioneel kindercoach iets voor jou!

De kindercoach opleiding biedt je de mogelijkheid om in 9 maanden je Post-HBO diploma te behalen. Daarna sta je professioneel en stevig is het werkveld.

Tijdens de lesdagen kom je meer te weten over jezelf in de rol van kindercoach. Wie ben jij, kijkend naar jouw opvoeding en levenservaring. Hier bewust van zijn, vormt de basis van waaruit we de opleiding verder opbouwen en verdiepen naar uiteindelijk vakbekwaam kindercoach.

We zijn geen therapeutische opleiding, we leiden je op naar het vak van kindercoach, echter vragen we je ook om naar jezelf te kijken. Coachen gaat over het begeleiden van de ander naar zijn of haar gewenste situatie en coachen gaat ook over jou in de rol van coach. Jezelf op emotioneel vlak herkennen en (er)kennen is essentieel om een ander te kunnen ondersteunen. Veiligheid, verbinding, vertrouwen (en zo nu en dan een flinke dosis humor) staan hierbij centraal.

De 17-daagse opleiding leert je vakbekwaam worden als kindercoach. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als kindercoach, met een erkend diploma, gaan werken.

De pedagogische driehoek

De pedagogische driehoek waarin kind, ouders en de omgeving van het kind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dient zo optimaal mogelijk te zijn zodat het kind zich kan ontwikkelen tot een 'stabiele' volwassene. Hierdoor is er een groeiende behoefte ontstaan aan vakkundige begeleiding bij vragen, twijfels en opvoedkundige uitdagingen. Een door de TC Academy opgeleide kindercoach is in staat om hieraan gehoor te geven en kinderen iets waardevols mee te geven waar ze in hun latere volwassen leven de vruchten van kunnen plukken.

Dit bieden wij je tijdens de kindercoach opleiding

De opleiding tot erkend professioneel kindercoach is afwisselend, praktijkgericht en belicht de verschillende ontwikkelingsgerichte stromingen voor (kinder)coaching. Zo creëer je een brede visie en aanpak. Na het volgen van de opleiding kindercoach zal je in staat zijn om als zelfstandig kindercoach aan de slag te gaan. Ben je al werkzaam als coach? Dan is deze opleiding een uitstekende manier om je te specialiseren.


Leren door te doen

Bij de TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in het werkveld kunt toepassen. Lesdagen, stage, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een kindercoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond en behaal je een erkend Post-HBO diploma tot kindercoach. 

Twee startmomenten

Er zijn twee startmomenten in een jaar: het voorjaar (februari/ maart) en het najaar (september/ oktober). Als je in het voorjaar start, begin je met de coachmodules en eindig je met de kindercoachmodules. Als je in het najaar start, begin je met de kindercoachmodules en eindig je met de coachmodules.

Wil je meer weten over de kindercoach opleiding?

Heb je interesse in het coachen van kinderen?  Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Lees onderstaande blogs of vul hier het korte formulier in en kom, vrijblijvend, kennismaken. We ontmoeten je graag!


- Kindercoach worden: Wat komt daar bij kijken?

- Wat doet een Kindercoach? 

- Waarom zou je Kindercoach willen worden?

Ervaring

Ingrid Sikking

Zelfstandig Coach & Training
Sikking Media & Trainingen

Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als kindercoach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase. Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.


Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coachen op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een kindercoach?
 • Wie ben ik in mijn rol als kindercoach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?

Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als kindercoach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.


Onderwerpen:

 • Dag 1: De competente kindercoach
 • Dag 2: Reflecteren


Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als kindercoach
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP
 • Te reflecteren op je eigen handelen

In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.


Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces

Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.

Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Verstandhouding & relatie
 • Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden
 • Dag 3: Het coachproces
 • Dag 4: Het coachgesprek

Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen

Deze fase (3) beslaat de modules 'de ontwikkelingsfasen' en 'het kindercoachproces'.


Centrale vragen dag 1:

 • Ontwikkelingsfasen; welke visies zijn er?
 • Met welke generaties krijg je te maken als kindercoach en hoe verhouden deze zicht tot de ontwikkeling?
 • Wat voor invloed heeft cultuur en opvoeding op de ontwikkeling van een kind ?
 • Hoe verhoudt je eigen (kind) ontwikkeling zich t.a.v. de ontwikkelingsfasen?

Centrale vragen dag 2 en 3:

 • Wat is de invloed van ouders en professionals?
 • Hoe kan de pedagogische driehoek effectief zijn?
 • Welke activerende werkvormen zet ik in bij coaching van kinderen ?
 • Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen ?
 • Welke vorm van het coachmodel zet ik in?

Onderwerpen:

 • Dag 1: de ontwikkelingsfasen
 • Dag 2: de pedagogische driehoek
 • Dag 3: het kindercoach proces

Resultaten:

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkeling van kinderen 
 • Bewust worden van de invloed van generaties, cultuur en opvoeding
 • Bewust worden van je eigen ontwikkeling in kinderjaren
 • De invloed van ouders en professionals
 • Hoe de pedagogische driehoek effectief kan zijn 
 • Activerende werkvormen inzetten bij coaching van kinderen
 • Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
 • Welke vorm van het coachmodel je in kunt zetten


Fase 4 staat in het teken van het werkveld.


Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Welke vormen van onderwijs onderscheiden we?
 • Hoe vind je aansluiting in coaching hierbij?
 • Wat is de rol van de kindercoach bij ‘Passend onderwijs’?
 • Welke plek in de gouden driehoek neemt het onderwijs in?
 • Welke gedragspatronen kunnen we herkennen en hoe gaan we hier vervolgens mee om in de rol van kindercoach?


Onderwerpen:

 • Dag 1 Het onderwijssysteem
 • Dag 2 Gedragspatronen


Resultaten :

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Meldcodes en doorverwijzingen
 • Gedragspatronen herkennen en aanpakken
 • Het onderwijssysteem in Nederland
 • De rol van de kindercoach in het onderwijs

Fase 5 draait om de verdieping in het coachen van kinderen


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Op welke lagen kunnen we systemisch werken met kinderen?
 • Wat is de relatie tussen ouders en kinderen en hoe werkt dit door in gedrag?
 • Welke lasten neemt het kind over?
 • Hoe werkt het systemische veld?


Onderwerpen:

 • Dag 1 Systemisch werk ( zelf ervaren staat centraal)
 • Dag 2 Systemisch werk ( basis vaardigheden & interventies)


Resultaten :

Aan het eind van fase 5:

 • Ben je bewust  van jezelf in het systemische veld
 • Ken je de basis principes van systemisch werk
 • Heb je de basisvaardigheden ontwikkeld
 • Kun je interventie oefeningen toepassen tijdens coaching


In deze fase ga je:

 • 1: Een coachtraject verzorgen met een coachee
 • 2: Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze fase ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

E-learning

Elke lesdag wordt afgesloten met een e-learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

(Live) Online lesdagen

Lesdag 1 & 2 volg je bij ons online in eigen tempo. Voor degenen die het na deze lesdagen toch fijn vinden om de geleerde stof in een fysieke les nogmaals te herhalen, wordt een vrijblijvende terugkom ochtend georganiseerd.
Daarnaast is de eerste lesdag na de tussenopdracht een live online lesdag, waar je vanuit huis de lesdag live kunt volgen. Dit is een interactieve dag waar je als coach meteen ook leert hoe je online coachgesprekken kunt voeren.

Intervisie

Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je reflecteert samen met medestudenten op het leerproces en op jezelf als coach met als doel een verdieping te kunnen maken in je ontwikkeling naar professioneel kindercoach. Er worden ervaringen, gedeeld, cases ingebracht en feedback gegeven. Je gebruikt de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek & POP

Het logboek en het POP vormen een rode draad door de opleiding heen. Het POP is jouw ontwikkelplan om te werken aan je competenties. Het logboek bestaat uit reflectieverslagen en huiswerk. Deze documenten vormen de basis voor de evaluatiegesprekken halverwege en aan het eind van de opleiding.


Tussentijdse opdracht en evaluatie

Halverwege de opleiding coach je een coachee in een ‘live’ coachgesprek. Daarnaast voer je de een persoonlijk gesprek met een van de docenten. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je (kennis) ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Reflecteren

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel coach. Leren stilstaan en bewust worden van eigen handelen, om zo keuzemogelijkheden te creëren.

Coach- en mentorgesprek

Mentorgesprekken vinden vooraf-, tijdens of na de les plaats met de docent/studentenbegeleider op moment hier behoefte aan is. Dit kan zowel op initiatief van de docent als de deelnemer zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om een coachgesprek aan te vragen met een van de externe coaches die verbonden zijn aan ons instituut. Zowel bij de mentor- als coachgesprekken staat ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Video

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van trainer. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Afstuderen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met een kindercoach traject van 3-5 sessies met kind en minimaal 1 met de ouder/verzorger.


Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie   

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun doorgemaakte ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot Kindercoach volgen bij TC Academy? De opleiding kost €5.500,-

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 16 (les)dagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION


Literatuur   

 • De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

Betalingsmogelijkheden

Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer

Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)

Bent je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-. 

Kindercoach en culturele diversiteit