Opleiding loopbaancoach -<br> Post HBO Professioneel Loopbaancoach

Post HBO Loopbaancoach

Opleiding loopbaancoach -
Post HBO Professioneel Loopbaancoach

Eerstvolgende startdatum: 23/09/2024
€ 6.250,00
 • Eigen loopbaancoach traject
 • Afstuderen in het werkveld

Startdata


23/09/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op maandag

23/09/2024
Utrecht

Twee lesdagen per maand op maandag

23/09/2024
Zwolle

Twee lesdagen per maand op maandag

Wil je loopbaan coach worden? Volg onze opleiding loopbaancoach!

De opleiding loopbaancoach biedt je de mogelijkheid om in 9 maanden een erkend Post-HBO diploma te behalen. Coachen vormt hierbij de basis van de opleiding tot loopbaancoach. Daarnaast leer je de verscheidene facetten kennen van de ontwikkeling die mensen doorlopen in hun loopbaan, loopbaaninstrumenten toepassen, de (arbeids)markt verkennen en ga je zelfstandig een loopbaantraject begeleiden.

Een brede kijk op de organisatie en een focus op het individu

Is er sprake van reorganisatie, lopen werknemers vast in de huidige werk of kunnen zij moeilijker doorgroeien naar een nieuwe functie? Dan biedt de weg naar een loopbaancoach uitkomst. Als loopbaancoach heb je zicht op de organisatie, waarbij het individu centraal staat en er antwoord gegeven mag gaan worden op de vragen; wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik,
Je bent als loopbaancoach op de hoogte van de ontwikkelingen in het bedrijf, heb je een overkoepelend beeld van een organisatie in beweging-, de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, en of deze ontwikkeling in lijn ligt met de identiteit van een organisatie.

Echter ligt de focus eerst op jou in je rol van loopbaancoach. Wie ben jij in die rol en wie zou je graag willen zijn? Antwoorden op deze vragen zorgen voor ontwikkeling en brengt uiteindelijk verdieping in het coachen.

We zijn geen therapeutische opleiding, we leiden je op naar het vak van loopbaancoach, echter vragen we je ook om naar jezelf te kijken. (Loopbaan)coachen gaat over het begeleiden van de ander naar zijn of haar gewenste situatie en (loopbaan)coachen gaat ook over jou in de rol van (loopbaan)coach. Jezelf op emotioneel vlak herkennen en (er)kennen is essentieel om een ander te kunnen ondersteunen. Veiligheid, verbinding, vertrouwen (en zo nu en dan een flinke dosis humor) staan hierbij centraal.

Dit bieden wij je tijdens de loopbaancoach opleiding 

De opleiding tot professioneel loopbaancoach is afwisselend, praktijkgericht, vult jouw rugzak met specifieke loopbaan tools, en methodieken om samen met de coachee zijn/haar loopbaankoers te bepalen. Je creëert een visie en aanpak. Na het volgen van de opleiding loopbaancoach ben je in staat om als zelfstandig loopbaancoach aan de slag te gaan.

Leren door te doen

Bij TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in de praktijk kunt toepassen. Lesdagen, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een loopbaancoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond en behaal je een erkend Post-HBO diploma voor loopbaancoaching.

Wil je meer weten over de loopbaancoach opleiding?

De erkende opleiding tot loopbaancoach bij TC Academy biedt je de mogelijkheden om in 9 maanden een Post-HBO diploma te behalen. Wil je meer informatie over de mogelijkheden en de invulling van de opleiding? Vul hier je gegevens in en kom vrijblijvend kennismaken.


Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als loopbaancoach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase. Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.


Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coachen op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een loopbaancoach?
 • Wie ben ik in mijn rol als loopbaancoach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?

Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als loopbaancoach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.


Onderwerpen:

 • Dag 1: De competente loopbaancoach
 • Dag 2: Reflecteren

Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als loopbaancoach
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP
 • Te reflecteren op je eigen handelen

In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.


Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces


Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.


Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?


Onderwerpen:

 • Dag 1: Verstandhouding & relatie
 • Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden
 • Dag 3: Het coachproces
 • Dag 4: Het coachgesprek


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen

Tijdens fase 3 staat het leren coachen op verschillende niveaus centraal. Wat zijn de juiste instrumenten die je kunt inzetten om een optimaal resultaat te boeken?

Je leert welke processen zich afspelen bij coaching. We gaan in op dieper liggende patronen, het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Hoe ga je effectief om met weerstand en emoties?

Het weten toe te passen van meerdere interventies is een belangrijke basis voor een coach. Het geeft je vertrouwen en maakt je onderscheidend. De interventies vinden hun oorsprong in (o.a.) Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), toegepaste psychologie, Provocatief Coachen en Rationele Effectiviteits Training.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?
 • Hoe ga ik te werk bij competentiegericht coachen?
 • Waar ontstaan patronen en hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe spoor ik belemmerende overtuigingen op?
 • Weet ik deze om te zetten in ondersteunende overtuigingen?
 • Wanneer pas ik welke coachinterventies toe?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Dag 2: Competentiegericht coachen
 • Dag 3: Overtuigingen
 • Dag 4: Interventies & Hulpbronnen

Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Een competentiegericht coachgesprek te voeren
 • Beperkende overtuigingen te herkennen en om te zetten in ondersteunende overtuigingen
 • Effectief om te gaan met emoties en weerstanden
 • Verschillende interventies toe te passen


Fase 4 gaat over het pad dat de loopbaancoach loopt met de coachee. Afhankelijk van het startmoment van de opleiding zit deze fase aan het begin of aan het eind van de opleiding.

Je leert welke trajecten er bestaan om coachees te begeleiden en welke instrumenten je in kunt zetten in ieder traject. Ook leer je met welke vragen mensen terecht komen bij een loopbaancoach en wat de passende trajecten zijn bij iedere vraag.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Met welke vragen komen mensen bij een loopbaancoach en welke trajecten passen daar bij?
 • Hoe zien de diverse loopbaantrajecten er uit?
 • Welke loopbaaninstrumenten zijn er en hoe zet ik die in?
 • Hoe analyseer ik testgegevens en hoe kan ik de coachee hiermee ondersteunen?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Het loopbaantraject
 • Dag 2: Testgebruik en casuïstiek
 • Dag 3: Loopbaaninstrumenten

Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • De coachvraag te koppelen aan een passend traject
 • De juiste loopbaaninstrumenten in te zetten
 • Testuitslagen functioneel terug te koppelen


Fase 5 staat in het teken van de arbeidsmarkt

Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Arbeidsmarkt & vacature analyse
 • Loopbaanmanagement in organisaties
 • HRM cyclus & actuele trends talentmanagement

Als loopbaancoach dien je de coachee de weg naar de arbeidsmarkt te kunnen wijzen. Zelf dien je op de hoogte te blijven van de veranderingen op dit gebied. Een goede kennis van de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen op loopbaangebied binnen organisaties - waarbij duurzame inzetbaarheid een belangrijke ontwikkeling is - en de vaardigheid om een vacatureanalyse te kunnen maken, spelen hier een rol in.

De centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe benader ik de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik een opleidingsbehoefte koppelen aan opleidingsaanbod?
 • Wat vraagt de organisatie? Wat vraagt de arbeidsmarkt?
 • Hoe ziet een HRM cyclus er uit anno nu?

Onderwerpen:

 • Arbeidsmarkt & vacature analyse
 • Loopbaanmanagement in organisaties

Resultaat :

Aan het eind van fase 4 ben je in staat:

 • De juiste kanalen te vinden en in te zetten om de arbeidsmarkt te benaderen
 • Opleidingsbehoefte in kaart te brengen en te koppelen aan opleidingsaanbod
 • Te analyseren wat de behoefte van een organisatie is en hoe die in relatie staat tot de behoefte van de individuele medewerker


In deze fase ga je:

1: Een coachtraject verzorgen met een coachee

2: Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze fase ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).


Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

E-learning

Elke lesdag wordt afgesloten met een e-learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

(Live) Online lesdagen

Lesdag 1 & 2 volg je bij ons online in eigen tempo. Voor degenen die het na deze lesdagen toch fijn vinden om de geleerde stof in een fysieke les nogmaals te herhalen, wordt een vrijblijvende terugkom ochtend georganiseerd.

Daarnaast is de eerste lesdag na de tussenopdracht een live online lesdag, waar je vanuit huis de lesdag live kunt volgen. Dit is een interactieve dag waar je als coach meteen ook leert hoe je online coachgesprekken kunt voeren.

Intervisie

Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je reflecteert samen met medestudenten op het leerproces en op jezelf als coach met als doel een verdieping te kunnen maken in je ontwikkeling naar professioneel loopbaancoach. Er worden ervaringen, gedeeld, cases ingebracht en feedback gegeven. Je gebruikt de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek & POP

Het logboek en het POP vormen een rode draad door de opleiding heen. Het POP is jouw ontwikkelplan om te werken aan je competenties. Het logboek bestaat uit reflectieverslagen en huiswerk. Deze documenten vormen de basis voor de evaluatiegesprekken halverwege en aan het eind van de opleiding.


Tussentijdse opdracht en evaluatie

Halverwege de opleiding coach je een coachee in een ‘live’ coachgesprek. Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met een van de docenten. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je (kennis) ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Reflecteren

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel coach. Leren stilstaan en bewust worden van eigen handelen, om zo keuzemogelijkheden te creëren.

Coach- en mentorgesprek

Mentorgesprekken vinden vooraf-, tijdens of na de les plaats met de docent/studentenbegeleider op moment hier behoefte aan is. Dit kan zowel op initiatief van de docent als de deelnemer zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om een coachgesprek aan te vragen met een van de externe coaches die verbonden zijn aan ons instituut. Zowel bij de mentor- als coachgesprekken staat ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Video

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van trainer. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Afstuderen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met een traject van een intake + 3 tot 5 sessies met een eigen coachee.Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO). Je ontvangt een diploma voor Professioneel Coach. Daarnaast ontvang je een TCA certificaat voor je Loopbaancoach specialisatie.

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot Loopbaancoach volgen bij TC Academy? De opleiding kost € 6.250,-

Schrijf jij je als particulier drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 17 (les)dagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachtraject
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur  

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)
 • Bent je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal €1.000,- aanvragen in het STAP budget.