Loopbaancoach opleiding -<br> Post HBO Professioneel Loopbaancoach

Post HBO Loopbaancoach

Loopbaancoach opleiding -
Post HBO Professioneel Loopbaancoach

Eerstvolgende startdatum: 04/02/2021
€ 5.500,00
 • Eigen loopbaancoach traject
 • Afstuderen in het werkveld

Startdata


04/02/2021
Zwolle

Een keer per maand op donderdag en vrijdag

18/02/2021
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op donderdag

18/02/2021
Utrecht

Twee lesdagen per maand op maandag

Wil je loopbaancoach worden? Volg onze loopbaancoach opleiding!

De loopbaancoach opleiding biedt je de mogelijkheid om een erkend Post-HBO diploma te behalen. In negen maanden leer je vaardig te worden als coach, de verscheidene facetten kennen van de ontwikkeling die mensen doorlopen in hun loopbaan, loopbaaninstrumenten toepassen, de (arbeids)markt verkennen en ga je zelfstandig een loopbaantraject begeleiden. 

Een brede kijk op de organisatie en een focus op het individu

Is er sprake van reorganisatie, lopen werknemers vast in de huidige werk of kunnen zij moeilijker doorgroeien naar een nieuwe functie? Dan biedt de weg naar een loopbaancoach uitkomst. Als loopbaancoach heb je zicht op de organisatie, waarbij het individu centraal staat. Zo ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in het bedrijf, heb je een overkoepelend beeld van een organisatie in beweging-, de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, en of deze ontwikkeling in lijn ligt met de identiteit van een organisatie. 

Dit bieden wij je tijdens de loopbaancoach opleiding

De opleiding tot professioneel loopbaancoach is afwisselend, praktijkgericht, vult jouw rugzak met specifieke loopbaan tools, en methodieken om samen met de coachee zijn/haar loopbaankoers te bepalen. Je creëert een visie en aanpak. Na het volgen van de opleiding loopbaancoach ben je in staat om als zelfstandig loopbaancoach aan de slag te gaan.

Leren door te doen 

Bij TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in de praktijk kunt toepassen. Lesdagen, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een loopbaancoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond en behaal je een erkend Post-HBO diploma voor loopbaancoaching. 

Wil je meer weten over de loopbaancoach opleiding?

De erkende opleiding tot loopbaancoach bij TC Academy biedt je de mogelijkheden om in 9 maanden een Post-HBO diploma te behalen. Wil je meer informatie over de mogelijkheden en de invulling van de opleiding? Vul hier je gegevens in en kom, vrijblijvend, kennismaken. 

Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als loopbaancoach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase. Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.


Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coachen op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een loopbaancoach?
 • Wie ben ik in mijn rol als loopbaancoach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?

Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als loopbaancoach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.


Onderwerpen:

 • Dag 1: De competente loopbaancoach
 • Dag 2: Reflecteren

Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als loopbaancoach
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP
 • Te reflecteren op je eigen handelen

In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.


Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces


Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.


Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?


Onderwerpen:

 • Dag 1: Verstandhouding & relatie
 • Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden
 • Dag 3: Het coachproces
 • Dag 4: Het coachgesprek


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen

Tijdens fase 3 staat het leren coachen op verschillende niveaus centraal. Wat zijn de juiste instrumenten die je kunt inzetten om een optimaal resultaat te boeken?

Je leert welke processen zich afspelen bij coaching. We gaan in op dieper liggende patronen, het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Hoe ga je effectief om met weerstand en emoties?

Het weten toe te passen van meerdere interventies is een belangrijke basis voor een coach. Het geeft je vertrouwen en maakt je onderscheidend. De interventies vinden hun oorsprong in (o.a.) Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), toegepaste psychologie, Provocatief Coachen en Rationele Effectiviteits Training.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?
 • Hoe ga ik te werk bij competentiegericht coachen?
 • Waar ontstaan patronen en hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe spoor ik belemmerende overtuigingen op?
 • Weet ik deze om te zetten in ondersteunende overtuigingen?
 • Wanneer pas ik welke coachinterventies toe?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Dag 2: Competentiegericht coachen
 • Dag 3: Overtuigingen
 • Dag 4: Interventies & Hulpbronnen

Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Een competentiegericht coachgesprek te voeren
 • Beperkende overtuigingen te herkennen en om te zetten in ondersteunende overtuigingen
 • Effectief om te gaan met emoties en weerstanden
 • Verschillende interventies toe te passen


Fase 4 gaat over het pad dat de loopbaancoach loopt met de coachee. Afhankelijk van het startmoment van de opleiding zit deze fase aan het begin of aan het eind van de opleiding.

Je leert welke trajecten er bestaan om coachees te begeleiden en welke instrumenten je in kunt zetten in ieder traject. Ook leer je met welke vragen mensen terecht komen bij een loopbaancoach en wat de passende trajecten zijn bij iedere vraag.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Met welke vragen komen mensen bij een loopbaancoach en welke trajecten passen daar bij?
 • Hoe zien de diverse loopbaantrajecten er uit?
 • Welke loopbaaninstrumenten zijn er en hoe zet ik die in?
 • Hoe analyseer ik testgegevens en hoe kan ik de coachee hiermee ondersteunen?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Het loopbaantraject
 • Dag 2: Loopbaaninstrumenten
 • Dag 3: Testgebruik en casuïstiek

Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • De coachvraag te koppelen aan een passend traject
 • De juiste loopbaaninstrumenten in te zetten
 • Testuitslagen functioneel terug te koppelen


Fase 5 staat in het teken van de arbeidsmarkt

Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Arbeidsmarkt & vacature analyse
 • Loopbaanmanagement in organisaties
 • HRM cyclus & actuele trends talentmanagement

Als loopbaancoach dien je de coachee de weg naar de arbeidsmarkt te kunnen wijzen. Zelf dien je op de hoogte te blijven van de veranderingen op dit gebied. Een goede kennis van de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen op loopbaangebied binnen organisaties - waarbij duurzame inzetbaarheid een belangrijke ontwikkeling is - en de vaardigheid om een vacatureanalyse te kunnen maken, spelen hier een rol in.

De centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe benader ik de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik een opleidingsbehoefte koppelen aan opleidingsaanbod?
 • Wat vraagt de organisatie? Wat vraagt de arbeidsmarkt?
 • Hoe ziet een HRM cyclus er uit anno nu?

Onderwerpen:

 • Arbeidsmarkt & vacature analyse
 • Loopbaanmanagement in organisaties

Resultaat :

Aan het eind van fase 4 ben je in staat:

 • De juiste kanalen te vinden en in te zetten om de arbeidsmarkt te benaderen
 • Opleidingsbehoefte in kaart te brengen en te koppelen aan opleidingsaanbod
 • Te analyseren wat de behoefte van een organisatie is en hoe die in relatie staat tot de behoefte van de individuele medewerker


In deze fase ga je:

1: Een coachtraject verzorgen met een coachee

2: Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze fase ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).


Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

Intervisiebijeenkomsten

Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als loopbaancoach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel loopbaancoach. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP

Tijdens de opleiding tot loopbaancoach houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Tussentijdse opdracht en evaluatie

Halverwege de opleiding krijg je een coachopdracht. Die opdracht bestaat uit het voeren van een coachgesprek met een coachee. Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.


Reflectie

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel loopbaancoach. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.


Coachtraject

Tijdens de opleiding doorloop je zelf een eigen loopbaancoach traject. Hierdoor ervaar je alles vanuit het gezichtspunt van de coach èn van de coachee. Dit maakt de leerervaring completer en maakt het traject dat een coachee doorloopt invoelbaar.


Video feedback

Tijdens de opleiding maken we een aantal keer video-opnamen van coachgesprekken. Deze opnamen worden voorzien van feedback.


Coachen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met het coachen van je eigen coachee, middels het houden van een intake en (minimaal) drie coachgesprekken. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO). Je ontvangt een diploma voor Professioneel Coach. Daarnaast ontvang je een TCA certificaat voor je Loopbaancoach specialisatie.

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot Loopbaancoach volgen bij TC Academy? De opleiding kost €5.500,-

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 17 (les)dagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachtraject
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur  

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)
 • Bent je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-.