Coachingsopleiding -<br> Post HBO Professioneel Coach+

Post HBO coach +

Coachingsopleiding -
Post HBO Professioneel Coach+

Eerstvolgende startdatum: 24/06/2024
€ 6.750,00
 • Na 18 dagen zelfstandig professioneel coach
 • Extra: module acquisitie en 3-daagse specialisatie coachend leiderschap of werken met teams

Startdata


24/06/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op maandag

Maandag15/03/202110:00 - 17:00Rotterdam
24/06/2024
Utrecht

Twee lesdagen per maand op maandag

24/06/2024
Zwolle

Twee lesdagen per maand op maandag

Vind je het fijn om mensen 1 op 1 te begeleiden, en zou je dit verder willen professionaliseren? Gebruik je binnen je functie al coachende vaardigheden en zou je je hier verder in willen bekwamen? Dan is de post-hbo opleiding tot professioneel coach iets voor jou!

De TC Academy biedt je een opleiding tot professioneel coach waarmee je in 18 dagen een erkend post-hbo diploma behaalt. Daarna sta je professioneel en stevig is het werkveld.

Mocht je je willen aansluiten bij een beroepsvereniging, dan kun jij na de opleiding het accreditatie proces bij NOBCO doorlopen.

Tijdens de opleiding richten we ons, naast de vak inhoud, ook op jou in je rol van coach. Wie ben jij als coach, wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? Hoe kun je objectief coachen en wanneer kun jij in verstrikking komen? Hoe komt dat? Wat zegt dat over jou in je rol van coach?

We zijn geen therapeutische opleiding, we leiden je op naar het vak van coach, echter vragen we je ook om naar jezelf te kijken. Coachen gaat over het begeleiden van de ander naar zijn of haar gewenste situatie en coachen gaat ook over jou in de rol van coach. Jezelf op emotioneel vlak herkennen en (er)kennen is essentieel om een ander te kunnen ondersteunen. Veiligheid, verbinding, vertrouwen (en zo nu en dan een flinke dosis humor) staan hierbij centraal.

De 18 daagse + opleiding leert je, naast het vakbekwaam worden, tevens de vaardigheden om jezelf in de markt te zetten en vul je je rugzak met een specialisatie coachend leiderschap of werken met teams. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als coach, gaan werken.

De lesstof heeft veel met afwisseling tussen theorie en praktijk, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat middels 'Learning by doing'.


De coachopleiding is bedoeld voor mensen die het coach vak beroepsmatig willen uitoefenen. Zelfstandig coachen, coachen binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel coach sluit op al deze werkvelden aan.

De opleiding tot coach is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. De opleiding wordt afgesloten met coachtraject in de praktijk. Naast de lesdagen en de intervisiebijeenkomsten verwacht de TC Academy dat je minimaal 6-8 uur in de 2 weken investeert in zelfstudie.

Aan het eind van de coachsopleiding kun je:
• Zelfstandig en professioneel functioneren als coach
• Methodieken beheersen om te coachen
• Anderen coachen naar effectief gedrag
• Reflecteren op je eigen handelen als coach en zo blijven groeien
• Als coach emotioneel volwassen zijn
• Een salesplan schrijven, jezelf als coach presenteren in de markt 
• Coachend leiderschap vaardigheden inzetten waarmee je een team vanuit de coachende houding kunt gaan aansturen met als gevolg dat een team en het individu binnen het team kan groeien waardoor betere resultaten behaald kunnen worden.

Na het slagen voor je examen ontvang je een erkend post-hbo diploma voor professioneel coach. Het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION) geeft dit diploma af. (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Om deel te kunnen nemen aan de post-hbo opleiding tot professioneel coach heb je, naast hbo werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring nodig. Daarnaast vragen we je een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin jij je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als coach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase. Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling. 


Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coachen op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een coach?
 • Wie ben ik in mijn rol als coach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?


Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als coach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.


Onderwerpen:

Dag 1: De competente coach

Dag 2: Reflecteren


Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als coach
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP
 • Te reflecteren op je eigen handelen


In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.


Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces


Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.


Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?


Onderwerpen:

Dag 1: Verstandhouding & relatie

Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden

Dag 3: Het coachproces

Dag 4: Het coachgesprek


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen

Tijdens fase 3 staat het leren coachen op verschillende niveaus centraal. Wat zijn de juiste instrumenten die je kunt inzetten om een optimaal resultaat te boeken?

Je leert welke processen zich afspelen bij coaching. We gaan in op dieper liggende patronen, het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Hoe ga je effectief om met weerstand en emoties?

Het weten toe te passen van meerdere interventies is een belangrijke basis voor een coach. Het geeft je vertrouwen en maakt je onderscheidend. De interventies vinden hun oorsprong in (o.a.) Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), toegepaste psychologie, Provocatief Coachen en Rationele Effectiviteits Training.


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?
 • Hoe ga ik te werk bij competentiegericht coachen?
 • Waar ontstaan patronen en hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe spoor ik belemmerende overtuigingen op?
 • Weet ik deze om te zetten in ondersteunende overtuigingen?
 • Wanneer pas ik welke coachinterventies toe?


Onderwerpen:

Dag 1: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen

Dag 2: Competentiegericht coachen

Dag 3: Overtuigingen

Dag 4: Interventies & Hulpbronnen


Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Een competentiegericht coachgesprek te voeren
 • Beperkende overtuigingen te herkennen en om te zetten in ondersteunende overtuigingen
 • Effectief om te gaan met emoties en weerstanden
 • Verschillende interventies toe te passen


Fase 4 staat in het teken van het verkopen van jezelf.


Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Markt- en doelgroep bepaling
 • Klantacquisitie
 • Specialisme
 • Verkoop- en intakegesprek
 • Offerte schrijven
 • Zelfstandig ondernemerschap.


Na de opleiding ben je professioneel coach. Maar dan begint het pas. De coaches die zich onderscheiden van de rest hebben nagedacht over hun marktbenadering, specialisatie en de manier waarop zij bij de opdrachtgever aan tafel willen komen.

De opleiding wordt afgesloten met een volledig coachtraject. Dat is de examenopdracht die jij verzorgt voor een opdrachtgever in de praktijk.


De centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe positioneer ik mijzelf als coach?
 • Hoe zorg ik voor een tevreden klant? Hoe word ik zelfstandig ondernemer?


Onderwerpen:

Dag 1: Acquisitie & ondernemerschap.

Dag 2: Acquisitie & ondernemerschap.


Resultaat

Aan het eind van fase 4 ben je in staat:

 • Te bepalen wat je specialisme is als coach.
 • Jezelf als coach te positioneren in het werkveld
 • Acquisitie- instrumenten in te zetten
 • Een intakegesprek te voeren.


In deze fase start jouw specialisatie Coachend Leiderschap.

Coachend leiderschap betekent dat je de zelfstandigheid van je medewerkers kunt stimuleren en hen aanmoedigt zelf beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. In het huidige bedrijfsleven wordt van managers steeds meer verwacht dat ze een meer coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen.

Wat vraagt dit van jou? Welke stijl hanteer jij vanuit je natuur? Welke drijfveren liggen hieraan ten grondslag? Welke rol spelen cultuur en diversiteit in jouw manier van aansturen?

Op deze en andere vragen gaan we antwoord vinden. Na deze module ben jij in Staat om vanuit de coachende houding leiding te geven aan een team. 

Deze specialisatie bestaat uit 4 online modules, praktijkopdrachten en aan het eind van elke module een persoonlijk coach moment.

In deze fase ga je:

1: Een coachtraject verzorgen met een coachee

2: Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).


Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

E-learning
Elke lesdag in de basismodules wordt afgesloten met een e-learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

Intervisiebijeenkomsten
Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel coach. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP
Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.
Tussentijdse opdracht & evaluatie
Halverwege de opleiding krijg je een coachopdracht. Die opdracht bestaat uit het voeren van een coachgesprek met een coachee. Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.
Reflectie
Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot jongerencoach. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachtraject
Tijdens de opleiding kun je zelf een coachtraject van 3 sessies aanvragen.

Video
Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van coach. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Coachen in de praktijk
Je sluit de opleiding af met het coachen van je eigen coachee, middels het houden van een intake en (minimaal) drie coachgesprekken. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie 

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot coach + volgen bij TC Academy? De opleiding tot professioneel coach+ kost € 6.750,-

Ben je particulier? En schrijf je je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 18 (les)dagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Werken met een acteur
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur 

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn € 300,-

Betalingsmogelijkheden 

Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer

Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)