Opleiding trainer-<br> Post HBO professioneel trainer +

Post HBO trainer +

Opleiding trainer-
Post HBO professioneel trainer +

Eerstvolgende startdatum: 23/02/2021
€ 6.990,00
 • Na 18 dagen zelfstandig professioneel trainer
 • Extra: module acquisitie en 3-daagse specialisatie NLP & communicatie of teamcoachen

Startdata


23/02/2021
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op dinsdag

23/02/2021
Utrecht

Twee lesdagen per maand op dinsdag

Wil je het trainersvak in? Of wil in je huidige functie breder inzetbaar zijn door je trainersvaardigheden verder te ontwikkelen? Dan is de post-hbo opleiding tot professioneel trainer wellicht iets voor jou!

TC Academy start twee keer per jaar een opleiding tot professioneel trainer. We bieden je de mogelijkheid om in 18 dagen een post-hbo diploma te behalen. We richten ons in deze opleiding niet alleen op vakinhoud waardoor je bekwaam wordt als trainer, maar ook leren we jou hoe je jezelf in de markt kunt zetten en vul je je rugzak met tools ui een van onze specialisaties. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als trainer aan de slag.

De voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Dat is hét kenmerk van deze parttime trainersopleiding, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat middels 'Learning by doing'.

De trainersopleiding is bedoeld voor mensen die het trainersvak beroepsmatig willen uitoefenen. Zelfstandig trainen, trainen binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel trainer sluit op al deze werkvelden aan. De opleiding tot trainer is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht in de praktijk. Naast de lesdagen en de intervisiebijeenkomsten verwacht de TC Academy dat je minimaal 6-8 uur in de 2 weken investeert in zelfstudie.

Aan het eind van de trainersopleiding kun je:

 • Zelfstandig en professioneel functioneren als trainer
 • Omgaan met weerstanden bij jezelf en de ander
 • Een eigen trainingsprogramma opzetten
 • Reflecteren op je eigen handelen als trainer
 • Feedback geven en ontvangen om te blijven leren
 • Offertes schrijven en zelfstandig opdrachten binnenhalen
 • Een salesplan schrijven
 • Profiteren van het opgedane inzicht in communicatie- en groepsprocessen.
 • Als trainer verdieping brengen in je trainingen door de specialisatie werken met Teams of NLP & communicatie

Na het slagen voor je examen ontvang je een erkend post-hbo diploma voor professioneel trainer. Het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION) geeft dit diploma af. (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO). Om deel te kunnen nemen aan de post-hbo opleiding tot professioneel trainer heb je, naast hbo werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring nodig. Daarnaast vragen we je een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin jij je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als trainer te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase.


Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Wie ben ik in mijn rol als trainer?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?


Tijdens je loopbaan als trainer word je vaak op de proef gesteld. Een krachtige trainer zorgt voor een goede basis en een veilige omgeving. Zo kunnen cursisten zich optimaal ontwikkelen.


Onderwerpen:

Dag 1: De competente leider

Dag 2: Reflecteren


Resultaat:

 • Aan het eind van fase 1 ben je in staat:
 • Je drijfveren als trainer te benoemen
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te herkennen
 • Deze te verwerken in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)
 • Te reflecteren op je eigen handelen.

In deze fase gaan we naar de basis van het trainen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om een training te kunnen geven.


Centraal staan:

 • Het ontwerpen van een training die aansluit op de behoeften van je deelnemers
 • Jezelf presenteren
 • Het geven en ontvangen van feedback


Iedere groep cursisten waar je mee te maken zult krijgen, is verschillend. Jouw trainingen moeten aansluiten op de belevingswereld van je doelgroep. Daarom leren we je om vanuit verschillende leerstijlen een training op te zetten.


Een opdrachtgever vraagt jou als trainer om je vakbekwaamheid en professionaliteit. De TC Academy leert je om een trainingsprogramma op te zetten dat de vraag van de opdrachtgever vertaalt én dat aansluit op de behoeften van de deelnemers. Dit alles moet ook gebeuren binnen een vastgestelde tijdslimiet. De doelstellingen moeten worden behaald en het resultaat moet zichtbaar zijn bij de deelnemer.


We sluiten fase 2 af met een tussenopdracht van 1 dag waarin je een workshop geeft. Hier komt alles samen wat je samen met je collega-deelnemers tijdens de projecturen aan gewerkt hebt.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe ontwerp ik een training?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Hoe sta ik als trainer voor de groep?
 • Wat is mijn leerstijl? Welke leerstijlen onderscheiden we?
 • Hoe pas ik werkvormen toe die aansluiten op de leerstijlen van deelnemers?


Onderwerpen:

Dag 1: Ontwerpen met het DA model

Dag 2: Presentatietechnieken

Dag 3: Leerstijlen volgens Kolb

Dag 4: Werkvormen

Dag 5: Tussenopdracht & Evaluatie


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een trainingsprogramma op te zetten
 • Gericht te observeren
 • Feedback te geven & ontvangen
 • Jezelf te presenteren in de rol van trainer
 • Een trainingsprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de leerstijl van deelnemers
 • Verschillende werkvormen te ontwikkelen en toe te passen.


Fase 3 richt zich op de groepsprocessen. Wat zijn de sociaal- emotionele aspecten van de interactie binnen een groep? Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? In de dagelijkse praktijk krijgt elke trainer hier mee te maken.


Niet iedere training loopt op rolletjes. Soms zijn er weerstanden, bij de groep of bij jezelf. Ben jij je bewust van die weerstanden? Hoe ga je ermee om? Je leert het aan de hand van praktijksituaties. Straks, in het werkveld, kun je deze weerstanden herkennen, erkennen en actie ondernemen.


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ga ik om met weerstanden in de groep?
 • Hoe pas ik weerstandsinterventies toe?
 • Hoe ga ik om met weerstanden bij mezelf?
 • Hoe leer ik omgaan met mijn Worst Case Scenario?


Onderwerpen:

Dag 1: Groepsprocessen en weerstanden in de groep

Dag 2: Praktijkdag: Interventieworkshop

Dag 3: Omgaan met eigen weerstanden als trainer

Dag 4: Praktijkdag Worst Case Scenario


Resultaat: 

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • De fasen in een groepsproces te onderscheiden
 • Weerstandsinterventies toe te passen in de groep
 • Interventies toe te passen bij jezelf als ankeren en RET
 • Om te gaan met jouw weerstanden die ontstaan tijdens een training.


Fase 4 staat in het teken van het verkopen van jezelf. Tijdens deze fase leer je jouw markt in kaart te brengen en een verkoopstrategie te bepalen.


Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Markt- en doelgroepbepaling
 • Klantacquisitie
 • Specialisme
 • Verkoop- en intakegesprek
 • Offerte schrijven
 • Zelfstandig ondernemerschap.


Na de opleiding ben je een professioneel trainer. Maar dan begint het pas. De trainers die zich onderscheiden van de rest hebben nagedacht over hun marktbenadering, specialisatie en de manier waarop zij bij de opdrachtgever aan tafel willen komen.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe werf ik mijn klanten?
 • Hoe zorg ik voor een tevreden klant? Hoe word ik zelfstandig ondernemer?


Onderwerpen:

Dag 1: Acquisitie

Dag 2: Verkoop en intakegesprekken


Resultaat:

Aan het eind van fase 4 ben je in staat:

 • Te bepalen wat je specialisme is als trainer
 • Vanuit je specialisme de juiste opdrachtgever te benaderen
 • Vanuit markt- en doelgroepbepaling de juiste opdrachtgever te benaderen
 • Acquisitie-instrumenten in te zetten
 • Een verkoopgesprek te voeren volgens SPIN
 • Een offerte te schrijven
 • Een intakegesprek te voeren.NB! Deze fase is fase 5 in de opleidingen die in het najaar starten. In het voorjaar starten we met deze module, waardoor dit fase 1 wordt.


In deze fase kun je kiezen uit twee specialisaties:

 • NLP & Communicatie
 • Werken met teams


NLP & Communicatie

Deze specialisatie geeft je meer inzicht in de basisvaardigheden van NLP. Je leert verschillende taalpatronen kennen, met grote precisie taal gebruiken, taalpatronen herkennen en specifieke vragen stellen. Daarmee ontwikkel je de NLP-vaardigheden die je in de praktijk in kunt zetten om resultaat te boeken. Het maakt je bewust van het specialiseren op zich. Hoe zet je jezelf straks in de markt? Wat is jouw specialisatie?


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Wat is NLP en wat kan ik ermee?
 • Hoe ondersteunt NLP mijn communicatie?
 • Hoe werkt het onderbewuste in taal?


Onderwerpen:

Dag 1: De basis van NLP

Dag 2: Pragmatische communicatie technieken

Dag 3: Het onderbewuste en de werking van taalpatronen


Resultaat:

Aan het eind van deze fase kun je

 • Communiceren op verschillende abstractieniveaus
 • Specifieke vragen stellen om de gewenste informatie te krijgen
 • Een doel formuleren via het outcome model
 • Rapport opbouwen
 • Predicaten en oogbewegingen inzetten als praktische tool
 • Omgaan met de Milton taalpatronen.


Werken met teams

Tijdens deze workshop leer je teams bouwen. Wat maakt een team een team in plaats van een optelsom van individuen? Je observeert hoe de teamleden zich verhouden tot elkaar. Je bestudeert de krachtvelden in teams. Je constateert de dingen die goed gaan in de samenwerking binnen een team en wat voor verbetering vatbaar is. Welke rol speel jij en welke gereedschappen zet je in om effectief met teams aan de slag te gaan?


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Met welke dilemma's krijg je te maken bij het begeleiden van teams?
 • Hoe ga je hiermee om?
 • Hoe creëer je een geïnspireerd en goed op elkaar ingespeeld team?
 • Hoe maken teams deel uit van een systeem in breder verband?
 • Hoe kunnen jouw acties leiden tot een grotere effectiviteit?


Onderwerpen:

Dag 1: De basis: doorzien wat een team tot een team maakt

Dag 2: Teams en systemen: hoe verhouden teams zich onderling tot elkaar in een groter geheel

Dag 3: Het effectief begeleiden van teams: het beïnvloeden van de ontwikkeling van een team of de interventie als er problemen of weerstanden zijn.


Resultaat:

Aan het eind van deze fase kun je

 • Systemen van teams doorzien en er op anticiperen
 • Met teams werken aan een gezamenlijke doelstelling.


In deze fase ga je:

1. Een training verzorgen bij de opdrachtgever

2. Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).


Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

Intervisiebijeenkomsten

Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als trainer. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel trainer. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP

Tijdens de trainersopleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Tussentijdse opdracht en evaluatie

Je tussentijdse opdracht bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een workshop. Daarnaast voer je halverwege de opleiding een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.


Reflectie

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel trainer. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachgesprek

Tijdens de opleiding heb je recht op een gesprek met een coach van de TC Academy. Ook hier is jouw ontwikkeling het onderwerp van gesprek.

Video feedback

Tijdens de opleiding maken we een aantal keer video-opnamen van trainingen en presentaties. Deze opnamen worden voorzien van feedback.

Praktijktraining

Je sluit de opleiding af met het geven van een training voor een externe opdrachtgever. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een training voor een externe opdrachtgever die ze zelf hebben mogen werven


Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot trainer + volgen bij TC Academy? De opleiding tot professioneel trainer kost € 6.990,- 

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 18 (les)dagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Werken met een acteur
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION


Literatuur

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-


Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)


Ben je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-.