Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind-<br> en jongerencoach voor gediplomeerde coaches

Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind- en jongerencoach voor Coaches

Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind-
en jongerencoach voor gediplomeerde coaches

Eerstvolgende startdatum: 23/09/2021
€ 2.890,00
 • Na 9 dagen vakbekwaam kindercoach
 • Een erkend Post HBO diploma

Startdata


23/09/2021
Rotterdam/ Utrecht

Twee lesdagen per maand op donderdag

Ben je al gediplomeerd coach en wil je je verder ontwikkelen naar kindercoach/ jeugdprofessional? Volg de verkorte opleiding tot Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind- en jongerencoach bij TC Academy!

Ervaren coaches die al een post-hbo diploma coachen op zak hebben hebben, bieden wij nu de mogelijkheid om in 9 (les)dagen het post-hbo diploma Professioneel Kindercoach te behalen. Heb je wel een coach diploma, maar is het niet post-hbo geaccrediteerd? Dan maakt een EVC procedure deel uit van het toelatingstraject. Deze procedure bedraagt  € 350,-

Je volgt in de Kindercoach opleiding de modules:

 • Kindercoachen: de basis
 • De kindercoach in het werkveld
 • Kindercoachen: de verdieping


Ben je al coach en wil je graag vaardigheden ontwikkelen gericht op het coachen van kinderen?  De kindercoach opleiding voor coaches biedt je de mogelijkheid om in 5 maanden je Post-HBO diploma te behalen. Tijdens de lesdagen kom je meer te weten over jezelf in de rol van kindercoach. Wie ben jij, kijkend naar jouw opvoeding en levenservaring. Hier bewust van zijn, vorm de basis van waaruit we de opleiding verder opbouwen. Naast lesstof over de ontwikkelingsfasen, gedragspatronen , stoornissen en het onderwijs,  leer je het coachmodel vanuit de pedagogische driehoek toepassen, waarbij jouw creativiteit en aanpassingsvermogen  belangrijke voorwaarden vormen.  Om ervaring op te doen ga je stage lopen en zelfstandig een kindercoachtraject doorlopen. We sluiten de opleiding af met een tweedaagse systemisch werk.

De pedagogische driehoek

Het coachen van kinderen is een relatief jong vakgebied binnen de hulpverlening aan kinderen. Kinderen die thuis of op school vastlopen, gedrag laten zien waar ouders of omgeving niet goed mee weten om te gaan, gepest worden of moeite hebben met leren zijn gebaad bij hulp. De begeleiding van een kindercoach is laagdrempelig en een minder grote stap dan een kinderpsycholoog of therapeut.

Wanneer er verbinding is tussen kind, ouder en de omgeving van het kind, dan zal het uitgroeien tot een stabiele volwassene. Echter is dit niet altijd vanzelfsprekend. Professionele  begeleiding bij vragen, twijfels en opvoedkundige uitdagingen is dan meer dan welkom. Een door de TC Academy opgeleide kindercoach is in staat om hieraan gehoor te geven en kinderen iets waardevols mee te geven waar ze in hun latere volwassen leven de vruchten van kunnen plukken.Dit bieden wij je tijdens de kindercoach opleiding

De opleiding tot professioneel kindercoach is afwisselend, praktijkgericht en belicht de verschillende ontwikkelingsgerichte stromingen voor (kinder)coaching. Zo creëer je een brede visie en aanpak. Na het volgen van de opleiding kindercoach zal je in staat zijn om als zelfstandig kindercoach aan de slag te gaan. Ben je al werkzaam als coach? Dan is deze opleiding een uitstekende manier om je te specialiseren.

Leren door te doen

Bij TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in het werkveld kunt toepassen. Lesdagen, stage, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een kindercoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond en behaal je een erkend Post-HBO diploma tot kindercoach. 


Wil je meer weten over de kindercoach opleiding?

Heb je interesse in het coachen van kinderen? Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul hier het korte formulier in en kom, vrijblijvend, kennismaken. We ontmoeten je graag!


Programma

Als gediplomeerd coach stroom je in bij fase 3. Fase 1 & 2, over de basisvaardigheden van een coach en wie jij bent als coach heb je al behandeld in je coachopleiding.

Deze fase (3) beslaat de modules 'de ontwikkelingsfasen' en 'het kindercoachproces'. 


Centrale vragen dag 1: 

 • Ontwikkelingsfasen; welke visies zijn er?
 • Met welke generaties krijg je te maken als kindercoach en hoe verhouden deze zicht tot de ontwikkeling?
 • Wat voor invloed heeft cultuur en opvoeding op de ontwikkeling van een kind ?
 • Hoe verhoudt je eigen (kind) ontwikkeling zich t.a.v. de ontwikkelingsfasen?

Centrale vragen dag 2 en 3:

 • Wat is de invloed van ouders en professionals?
 • Hoe kan de pedagogische driehoek effectief zijn?
 • Welke activerende werkvormen zet ik in bij coaching van kinderen ?
 • Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen ?
 • Welke vorm van het coachmodel zet ik in?

Onderwerpen:

 • Dag 1: de ontwikkelingsfasen
 • Dag 2: de pedagogische driehoek
 • Dag 3: het kindercoach proces

Resultaten:

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkeling van kinderen
 • Bewust worden van de invloed van generaties, cultuur en opvoeding
 • Bewust worden van je eigen ontwikkeling in kinderjaren
 • De invloed van ouders en professionals
 • Hoe de pedagogische driehoek effectief kan zijn
 • Activerende werkvormen inzetten bij coaching van kinderen
 • Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
 • Welke vorm van het coachmodel je in kunt zetten

Fase 4 staat in het teken van het werkveld.


Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Welke vormen van onderwijs onderscheiden we?
 • Hoe vind je aansluiting in coaching hierbij?
 • Wat is de rol van de kindercoach bij ‘Passend onderwijs’?
 • Welke plek in de pedagogische driehoek neemt het onderwijs in? • Welke gedragspatronen kunnen we herkennen en hoe gaan we hier vervolgens mee om in de rol van kindercoach?
 • Hoe werkt het puberbrein?
 • Welke (werk)vormen zet ik hierbij in?
 • Hoe sluit coaching aan op de puberleeftijd?

Onderwerpen:

 • Dag 1 Het onderwijssysteem
 • Dag 2 Gedragspatronen

Resultaten :

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Meldcodes en doorverwijzingen
 • Gedragspatronen herkennen en aanpakken
 • Het onderwijssysteem in Nederland
 • De rol van de kindercoach in het onderwijs • Aansluiting vinden met pubers
 • Coachende werkvormen die aansluiten bij het coachen van pubers

Fase 5 draait om de verdieping in het coachen van kinderen .

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Op welke lagen kunnen we systemisch werken met kinderen?
 • Wat is de relatie tussen ouders en kinderen en hoe werkt dit door in gedrag?
 • Welke lasten neemt het kind over?
 • Hoe werkt het systemische veld?

Onderwerpen:


Dag 1 Systemisch werk ( zelf ervaren staat centraal)
Dag 2 Systemisch werk ( basis vaardigheden & interventies)

In deze fase ga je:

1: Een coachtraject verzorgen met een coachee

2: Je logboek verdedigen

Resultaat:

Na deze fase ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

Intervisiebijeenkomsten

Er zijn 3 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als kindercoach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel kindercoach. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP

Tijdens de opleiding tot kindercoach houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.E- learning

Na elke lesdag, krijg je toegang tot  een e- learning module waar de lesstof herhaald en aangevuld wordt met theorie, oefeningen en video voor ene zo optimaal mogelijk leerrendement.

Reflectie

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel kindercoach. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachgesprek

Tijdens de opleiding heb je recht op een gesprek met een coach van de TC Academy. Ook hier is jouw ontwikkeling het onderwerp van gesprek.

Coachen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met het coachen van je eigen coachee, middels het houden van een intake en (minimaal) drie coachgesprekken. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie   

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun doorgemaakte ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot Kindercoach voor coaches volgen bij TC Academy? De opleiding kost €2.890,-

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 9 (les)dagen
 • 3 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur 

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

EVC procedure

Mensen met een coachdiploma dat niet post-hbo geaccrediteerd is nemen deel aan een EVC procedure. Kosten: 350,-

Betalingsmogelijkheden

Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer

Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)

Bent je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-.