Jongerencoach opleiding -<br> Post HBO Professioneel Jongerencoach

Post HBO Jongerencoach

Jongerencoach opleiding -
Post HBO Professioneel Jongerencoach

Eerstvolgende startdatum: 24/06/2024
€ 6.250,00
 • Een erkend post- hbo diploma in 17 dagen. 
 • Intensieve jongerencoach 4-daagse met 1-op-1 begeleiding


Startdata


24/06/2024
Utrecht

Twee lesdagen per maand op maandag

24/06/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op maandag

24/06/2024
Zwolle

Twee lesdagen per maand op maandag

Wil jij jongeren gaan begeleiden? Volg onze opleiding tot jongerencoach!

De puberteit, jongeren die grenzen opzoeken en overschrijden, in de ogen van volwassenen onnodige risico’s nemen, ineens een sterke eigen mening hebben, niet vooruit te branden zijn en vrienden belangrijker lijken te vinden dan ooit tevoren. Deze levensfase wordt door veel ouders en professionals gezien en ook beleefd als een roerige periode, echter is ook juist deze periode belangrijk voor de ontwikkeling naar volwassenheid. De weg naar zelfstandig keuzes maken, ontdekken wie je bent, wat je leuk vindt, gaat veelal niet zonder slag of stoot. Je kunt je voorstellen dat jongeren hier begeleiding bij kunnen gebruiken. Iemand om mee te praten, iemand die zonder oordeel luistert, inzichten biedt, ondersteunt bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en de focus legt op talenten en kwaliteiten. Dit alles en meer zit in onze Jongerencoach opleiding!
Reflecteren op eigen handelen en verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen je tegenkomt, maakt dat je als persoon groeit en in de rol van coach stabiliteit kunt bieden, zodat je de jongere dat kunt meegeven wat die nodig heeft. Tijdens de opleiding staan Veiligheid, verbinding en vertrouwen hierbij centraal. De 17-daagse opleiding leert je eerst vakbekwaam te worden als coach en voegt daar een specialisatie tot jongerencoach aan toe.

Jeugdcoach opleiding lesdagen


Tijdens de lesdagen kom je meer te weten over jezelf in de rol van jongerencoach. Wie ben jij, kijkend naar jouw opvoeding en levenservaring. Hier bewust van zijn, vormt de basis van waaruit we de opleiding verder opbouwen en verdiepen. Je leert vanuit de verschillende ontwikkelings gerichte stromingen methodieken, werkvormen en materialen kennen, begrijpen en toepassen. Toegespitst op jongeren van 12 - 25 jaar. 


Dit bieden wij je tijdens de jongerencoach opleiding

De opleiding tot jongerencoach is afwisselend, praktijkgericht en belicht verschillende onderwerpen die van belang zijn in het coachen van jongeren. Zo creëer je een brede visie en aanpak. Na het volgen van de jongerencoach opleiding zul je in staat zijn om als zelfstandig jongerencoach aan de slag te gaan. Ben je al werkzaam als coach? Dan is de opleiding 'jongerencoach voor coaches' van de TC Academy  een uitstekende manier om je te specialiseren.

Leren door te doen


Bij de TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in het werkveld kunt toepassen. Lesdagen, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een jongerencoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond.


Wil je meer weten over de jeugdcoach opleiding?

Heb je interesse in het coachen van jongeren? Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul hier het korte formulier in en kom, vrijblijvend, kennismaken. We ontmoeten je graag!

Programma

Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als jongerencoach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase. Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.

Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coachen op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een coach?
 • Wie ben ik in mijn rol als coach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?

Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als jongerencoach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.

Onderwerpen:

 • Dag 1: De competente coach
 • Dag 2: Reflecteren

Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als coach
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP
 • Te reflecteren op je eigen handelen


In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.

Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces

Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.

Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.

Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?
 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Verstandhouding & relatie
 • Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden
 • Dag 3: Het coachproces
 • Dag 4: Het coachgesprek

Resultaat:

 • Aan het eind van fase 2 ben je in staat:
 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen
 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen

Na deze fase vindt er een tussentijds examen plaats waarin je een gesprek voert met een 'coachee' (trainingsacteur) a.d.h.v. een casus en je een evaluatiegesprek voert over je ontwikkeling a.d.h.v. je logboek.

Tijdens fase 3 staat het leren coachen op verschillende niveaus centraal. Wat zijn de juiste instrumenten die je kunt inzetten om een optimaal resultaat te boeken?

Je leert welke processen zich afspelen bij coaching. We gaan in op dieper liggende patronen, het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Hoe ga je effectief om met weerstand en emoties?

Het weten toe te passen van meerdere interventies is een belangrijke basis voor een coach. Het geeft je vertrouwen en maakt je onderscheidend. De interventies vinden hun oorsprong in (o.a.) Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), toegepaste psychologie, Provocatief Coachen en Rationele Effectiviteits Training.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?
 • Hoe ga ik te werk bij competentiegericht coachen?
 • Waar ontstaan patronen en hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe spoor ik belemmerende overtuigingen op?
 • Weet ik deze om te zetten in ondersteunende overtuigingen?
 • Wanneer pas ik welke coachinterventies toe?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Dag 2: Competentiegericht coachen
 • Dag 3: Overtuigingen
 • Dag 4: Interventies & Hulpbronnen

Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Een competentiegericht coachgesprek te voeren
 • Beperkende overtuigingen te herkennen en om te zetten in ondersteunende overtuigingen
 • Effectief om te gaan met emoties en weerstanden
 • Verschillende interventies toe te passen


Deze fase (4) beslaat vier lesdagen die ieder een module op zichzelf zijn.

De vierdaagse jongerencoach heeft een online opzet met een individueel coachmoment na elke module. Dit maakt het traject intensief en zeer effectief.


Module 1 (Puberbrein)

Een belangrijke puberteitsfase is aangebroken, de periode tussen de 9-25 jaar. Een periode die voor zowel de jongeren als voor de omgeving vaak als een ‘lastige’ en ongrijpbare periode ervaren wordt. Welke invloed heeft deze fase, wat zijn de verleidingen en hoe worden vriendschappen gevormd? We proberen antwoord te vinden op al deze vragen.


Module 2 (Motivatie & communicatie)

Tijdens Module 2 gaan we kijken naar motivatie en communicatie. Motivatie om te leren en in beweging te komen ligt voor jongeren in deze fase uiteen. Eenieder leert op z’n eigen manier, waarbij motivatie een belangrijke basis vormt. We onderscheiden meerdere vormen van effectief communiceren met jongeren die hieraan ten grondslag liggen.


Module 3 (Invloed van cultuur)

Module 3 gaat over culturen en generaties in de breedste zin van het woord. Wat heeft de culturele achtergrond van de jongeren te maken met bepaald gedrag of overtuigingen in het hier en nu? En welke jongerenculturen onderscheiden we? Spelen generaties hier ook nog een rol? We gaan tijdens deze module op zoek naar de verschillen en overeenkomsten die van invloed zijn in de (mis)match hiertussen.


Module 4 (Trauma, hechting en veerkracht)

Tijdens module 4 besteden we aandacht aan trauma’s, de gevolgen van een niet veilige hechting en het vergroten van de veerkracht bij jongeren en hoe je als jongerencoach een bijdrage kunt leveren aan het vergroten van deze veerkracht.


In deze fase ga je:

 • 1: Een coachtraject verzorgen met een coachee
 • 2: Je logboek verdedigen

Resultaat:

Na deze fase ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend coachdiploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO). Van TC Academy ontvang je een certificaat voor de jongerencoach modules.

Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

E-learning
Elke lesdag in de basismodules wordt afgesloten met een e-learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

Intervisiebijeenkomsten
Er zijn minstens 4 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel coach. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP
Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Tussentijdse opdracht & evaluatie
Halverwege de opleiding krijg je een coachopdracht. Die opdracht bestaat uit het voeren van een coachgesprek met een coachee. Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.
Reflectie
Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot jongerencoach. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachtraject
Tijdens de opleiding volg je zelf een kort coachtraject van 3 sessies.

Video
Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van jongerencoach. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Coachen in de praktijk
Je sluit de opleiding af met het coachen van je eigen coachee, middels het houden van een intake en (minimaal) drie coachgesprekken. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Prijzen

De opleiding tot Jongerencoach volgen bij TC Academy? De opleiding kost € 6.250,-

Schrijf jij je als particulier drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake
 • 17 lesdagen
 • Minimaal 4 intervisiebijeenkomsten
 • Coachtraject & individuele begeleiding
 • Post-hbo erkend coachdiploma
 • TCA certificaat voor Jongerencoach 4 daagse
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)

Literatuur en licentie online leeromgeving

 • De literatuur  en licenties schaf je apart aan, de kosten zijn (bij elkaar) €300,-.
 • TC Academy bestelt je boekenpakket

Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer.
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor afronding van de opleiding).


Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun doorgemaakte ontwikkeling tijdens de opleiding aan.


Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO). Het betreft een diploma voor Professioneel coach. Voor de Jongerencoach module krijg je een certificaat van TC Academy.