Loopbaanadviseur worden? - Behaal je diploma | BlogLoopbaanadviseur worden? - Behaal je diploma

De werkvloer is een plek waar werknemers zich thuis dienen te voelen om zo het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is in het belang van de werknemer en de organisatie dat de medewerker zich optimaal kan ontplooien. Soms blijkt ontplooiing lastig en loopt en medewerker vast of voelt hij/zij zich niet meer op zijn/haar plek. Hier kan een loopbaanadviseur uitkomst bieden.

meer over

Opleiding loopbaancoach - Post HBO Professioneel Loopbaancoach

Eerstvolgende startdatum: 23/09/2024

Wanneer is er vraag naar loopbaanadvies?

Er zijn veel verschillende redenen om een loopbaanadviseur in te schakelen. Indien er sprake is van een reorganisatie of een fusie, wordt een dergelijke adviseur vaak ingezet. Werknemers hebben dan te maken met grote veranderingen op de werkvloer en dit kan invloed hebben op hun functie, hun taken of op de manier waarop de organisatie acteert. Een andere beweegreden voor het aanvragen van loopbaanadvies is wanneer men als werknemer vastloopt in de huidige functie. Of wanneer men nog niet klaar is voor de toekomstige functie. Een loopbaanadviseur kan de werknemer hierin persoonlijk begeleiden

Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer 

Bij het geven van loopbaanadvies zijn er in essentie drie vragen waarop antwoorde gegeven dient te worden: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Om hier antwoord op te krijgen is het allereerst belangrijk om je te focussen op het individu. Wellicht heeft de medewerker voor ogen om iets heel anders te gaan doen. Of heeft hij of zij geen uitdaging meer in het werk? Door de juiste vragen te stellen, zal de werknemer inzicht krijgen in diens loopbaanperspectief. Tevens komt aan bod welke doelen hij of zij voor ogen heeft en hoe deze bereikt kunnen worden. Als loopbaanadviseur heb je hierbij zicht op de huidige situatie en de toekomst. Betreft het interne vraagstukken, geïnitieerd vanuit de organisatie? Dan is het advies altijd in lijn met de organisatie.

De praktijk als leermeester 

Om als gecertificeerde loopbaanadviseur aan de slag te gaan, biedt TC Academy je de mogelijkheden om in 9 maanden je erkende Post HBO diploma te behalen. Bij TC Academy geloven wij dat ‘de praktijk’ de beste lessen geeft. “Learning by doing” staat centraal gedurende de opleiding, echter altijd vanuit een stevige theoretische basis aangevuld met intervisie, zelfstudie en e- learning.

Help werknemers het beste uit zichzelf te halen: ga aan de slag als loopbaanadviseur! 

Vind je het belangrijk dat werknemers de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen? En wil jij hier een bijdrage aan leveren? Als loopbaanadviseur heb je oog voor de persoonlijke ontwikkeling en leg je de connectie met de organisatie. Zo realiseer je dat werknemers optimaal presteren in de organisatie, zonder zichzelf hierin voorbij te lopen.


© 2024 TC Academy
designed & powered by AWINK Websolutions