Coachingsopleiding -<br> Post HBO professioneel opleiding tot Coach

Post HBO Coach

Coachingsopleiding -
Post HBO professioneel opleiding tot Coach

Eerstvolgende startdatum: 24/06/2024
€ 6.000,00
 • Na 13 dagen vakbekwaam coach
 • Een erkend post-hbo diploma 

Startdata


24/06/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op maandag

24/06/2024
Utrecht

Twee lesdagen per maand op maandag

24/06/2024
Zwolle

Twee lesdagen per maand op maandag

Vind je het fijn om mensen 1 op 1 te begeleiden, en zou je dit verder willen professionaliseren? Gebruik je binnen je functie al coachende vaardigheden en zou je je hier verder in willen bekwamen? Dan is de post-hbo opleiding tot professioneel coach iets voor jou!

De TC Academy biedt je een opleiding tot professioneel coach waarmee je in 13 dagen een erkend post-hbo diploma behaalt. Daarna sta je professioneel en stevig is het werkveld.

Mocht je je willen aansluiten bij een beroepsvereniging, dan kun jij na de opleiding het accreditatie proces bij NOBCO doorlopen.

Tijdens de opleiding richten we ons, naast de vak inhoud, ook op jou in je rol van coach. Wie ben jij als coach, wat zijn sterkten en waar ligt je ontwikkeling? Wanneer kun jij in verstrikking komen? Hier bewustwording in creëren maakt dat je groeit als mens en in de rol ban coach

We zijn geen therapeutische opleiding, we leiden je op naar het vak van coach, echter vragen we je ook om naar jezelf te kijken. Coachen gaat over het begeleiden van de ander naar zijn of haar gewenste situatie en coachen gaat ook over jou in die rol. Jezelf op emotioneel vlak herkennen en (er)kennen is essentieel om een ander te kunnen ondersteunen. Veiligheid, verbinding, vertrouwen (en zo nu en dan een flinke dosis humor) staan hierbij centraal.

De 13 daagse opleiding leert je vakbekwaam worden als coach. Je kunt daarna zelfstandig of in loondienst als coach, met een erkend diploma, gaan werken.

De lesstof heeft veel met afwisseling tussen theorie en praktijk, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat middels 'Learning by doing'.

De coachingsopleiding is bedoeld voor mensen die het coach vak beroepsmatig willen uitoefenen. Zelfstandig coachen, coachen binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel coach sluit op al deze werkvelden aan.

De opleiding tot coach is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen. De opleiding wordt afgesloten met coachtraject in de praktijk. Naast de lesdagen en de intervisiebijeenkomsten verwacht de TC Academy dat je minimaal 6-8 uur in de 2 weken investeert in zelfstudie.

Aan het eind van de coaching opleiding kun je:

 • Zelfstandig en professioneel functioneren als coach
 • Methodieken beheersen om te coachen
 • Anderen coachen naar effectief gedrag
 • Reflecteren op je eigen handelen als coach en zo blijven groeien
 • Als coach emotioneel volwassen zijn

Na het slagen voor je examen ontvang je een erkend post-hbo diploma voor professioneel coach. Het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION) geeft dit diploma af. (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Om deel te kunnen nemen aan de post-hbo opleiding tot professioneel coach heb je, naast hbo werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring nodig. Daarnaast vragen we je een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin jij je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Gerelateerde blogs met meer informatie: 

- Waarom een erkende opleiding?
- Wat kost een coaching opleiding? 
- Hoe lang duurt een coaching opleiding?Ervaring

Chantal van Wijngaarden

Opleidingsadviseur
Maasstad Academie

Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als coach te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase. Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling. 


Fase 1 start met de vragen:

 • Wat is coachen op basis van samenwerking?
 • Vanuit welke drijfveren en competenties werkt een coach?
 • Wie ben ik in mijn rol als coach?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?


Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering. Het is daarbij belangrijk om binnen een gestelde tijd een specifiek doel te bereiken. In deze fase is bewustwording heel belangrijk. Wat is jouw motivatie om als coach te gaan werken? Wat drijft jou en welke kwaliteiten ga jij inzetten? Je ontwikkelpunten ga je verwerken in je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar je gedurende de opleiding aan gaat werken.


Onderwerpen:

Dag 1: De competente coach

Dag 2: Reflecteren


Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Te ontdekken en benoemen wat jou drijft als coach
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen
 • Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten te verwerken in een POP
 • Te reflecteren op je eigen handelen


In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.

Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces


Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.


Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?


Onderwerpen:

Dag 1: Verstandhouding & relatie

Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden

Dag 3: Het coachproces

Dag 4: Het coachgesprek


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen

Tijdens fase 3 staat het leren coachen op verschillende niveaus centraal. Wat zijn de juiste instrumenten die je kunt inzetten om een optimaal resultaat te boeken?

Je leert welke processen zich afspelen bij coaching. We gaan in op dieper liggende patronen, het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Hoe ga je effectief om met weerstand en emoties?

Het weten toe te passen van meerdere interventies is een belangrijke basis voor een coach. Het geeft je vertrouwen en maakt je onderscheidend. De interventies vinden hun oorsprong in (o.a.) Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), toegepaste psychologie, Provocatief Coachen en Rationele Effectiviteits Training.


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?
 • Hoe ga ik te werk bij competentiegericht coachen?
 • Waar ontstaan patronen en hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe spoor ik belemmerende overtuigingen op?
 • Weet ik deze om te zetten in ondersteunende overtuigingen?
 • Wanneer pas ik welke coachinterventies toe?


Onderwerpen:

Dag 1: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen

Dag 2: Competentiegericht coachen

Dag 3: Overtuigingen

Dag 4: Interventies & Hulpbronnen


Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen
 • Een competentiegericht coachgesprek te voeren
 • Beperkende overtuigingen te herkennen en om te zetten in ondersteunende overtuigingen
 • Effectief om te gaan met emoties en weerstanden
 • Verschillende interventies toe te passen


In deze fase ga je:

1: Een coachtraject verzorgen met een coachee

2: Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

E-learning

Elke lesdag wordt afgesloten met een e- learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

(Live) Online lesdagen

Lesdag 1 & 2 volg je bij ons online in eigen tempo. Voor degenen die het na deze lesdagen toch fijn vinden om de geleerde stof in een fysieke les nogmaals te herhalen, wordt een vrijblijvende terugkom ochtend georganiseerd.

Daarnaast is de eerste lesdag na de tussenopdracht een live online lesdag, waar je vanuit huis de lesdag live kunt volgen. Dit is een interactieve dag waar je als coach meteen ook leert hoe je online coachgesprekken kunt voeren.

Intervisie

Er zijn 5 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je reflecteert samen met medestudenten op het leerproces en op jezelf als coach met als doel een verdieping te kunnen maken in je ontwikkeling naar professioneel coach. Er worden ervaringen, gedeeld, cases ingebracht en feedback gegeven. Je gebruikt de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek & POP

Het logboek en het POP vormen een rode draad door de opleiding heen. Het POP is jouw ontwikkelplan om te werken aan je competenties. Het logboek bestaat uit reflectieverslagen en huiswerk. Deze documenten vormen de basis voor de evaluatiegesprekken halverwege en aan het eind van de opleiding.


Tussentijdse opdracht en evaluatie

Halverwege de coaching opleiding coach je een coachee in een ‘live’ coachgesprek. Daarnaast voer je de een persoonlijk gesprek met een van de docenten. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je (kennis) ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Reflecteren

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot coach. Leren stilstaan en bewust worden van eigen handelen, om zo keuzemogelijkheden te creëren.

Coach- en mentorgesprek

Mentorgesprekken vinden vooraf-, tijdens of na de les plaats met de docent/studentenbegeleider op moment hier behoefte aan is. Dit kan zowel op initiatief van de docent als de deelnemer zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om een coachgesprek aan te vragen met een van de externe coaches die verbonden zijn aan ons instituut. Zowel bij de mentor- als coachgesprekken staat ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Video

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van trainer. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Afstuderen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met een coachtraject van 3-5 sessies in de praktijk.


Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.


Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot coach volgen bij TC Academy? De opleiding tot professioneel coach kost € 6.000,-

Schrijf jij je als particulier drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 13 (les)dagen
 • 4 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Werken met een acteur
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur  

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

Betalingsmogelijkheden

Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer

Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)