Opleiding Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind-<br> en jongerencoach

Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind- en jongerencoach

Opleiding Kindercoach/ Jeugdprofessional: kind-
en jongerencoach

Eerstvolgende startdatum: 07/03/2022
€ 3.990,00
 • Stage lopen in het werkveld
 • Jeugdprofessional, klaar voor het werkveld in slechts 13 (les)dagen


Wil je jeugdprofessional worden? Volg onze opleiding tot kind- en jongerencoach!

Het coachen van kinderen wint steeds meer terrein als aanvulling op de hulpverlening. Kinderen die thuis of op school vastlopen, wel functioneren, waardoor de stap naar een kinderpsycholoog te groot is, kunnen veel baat hebben bij een kind- en jongerencoach.
Als kind- en jongerencoach kun je het kind helpen veerkrachtig en weerbaar te worden voor de situaties die als lastig ervaren worden. Dit vergt gedegen kennis en vaardigheden maar ook de juiste eigenschappen om als kind- en jongerencoach te kunnen opereren.
Vanuit de TC Academy besteden we veel aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgerichte stromingen, methodieken, materialen en werkvormen. Naast ervaring opdoen in de praktijk, gaat het bij ons ook om jou in de rol van kindercoach. Het instrument dat jij inzet, dat ben je immers zelf.
Reflecteren op eigen handelen en verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen je tegenkomt, maakt dat je als persoon groeit en in de rol van coach stabiliteit kunt bieden, zodat je het kind dat kunt meegeven wat het nodig heeft. Tijdens d opleiding staan Veiligheid, verbinding en vertrouwen hierbij centraal. De 13-daagse opleiding leert je vakbekwaam worden als kind- en jongerencoach.

De pedagogische driehoek
Een kind dat zich kan ontwikkelen tot een stabiele volwassene, heeft het meeste baat bij een verbindende omgeving. De verbinding tussen kind, ouders en professional is hierbij essentieel. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Bij het ontbreken van de verbinding ontstaat de behoefte aan professionele begeleiding bij vragen, twijfels en opvoedkundige uitdagingen. Een kind- en jongerencoach, opgeleid door de TC Academy is in staat hier ondersteuning in te bieden.
Dit bieden wij je tijdens de opleiding jeugdprofessional: kind- en jongerencoach
De opleiding tot professioneel kind- en jongerencoach is afwisselend, praktijkgericht en belicht de verschillende ontwikkelingsgerichte stromingen voor (kinder/ jongeren)coaching. Zo creëer je een brede visie en aanpak. Na het volgen van de opleiding jeugdprofessional: kind- en jongerencoach zul je in staat zijn om als zelfstandig kind- en jongerencoach aan de slag te gaan. Ben je al werkzaam als coach? Dan is de opleiding 'kindercoach voor coaches' van de TC Academy  een uitstekende manier om je te specialiseren.

Leren door te doen
Bij de TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in het werkveld kunt toepassen. Lesdagen, stage, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een kindercoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond.

Twee startmomenten
Er zijn twee startmomenten in een jaar: het voorjaar  en het najaar . Wanneer je in het voorjaar start, begin je met de coachmodules en eindig je met de kind- en jongeren modules. Wanneer je in het najaar start, begin je met de kind- en jongeren modules en eindig je met de coachmodules.
Voor deelnemers die wel het programma willen volgen, echter geen erkend diploma hoeven te behalen, is er de mogelijkheid dit verkorte programma van 13 dagen te doorlopen, waarbij deelnemers module 2-7 volgen, zonder het officiële tussen- en eindexamen. Zij doen wel een eindopdracht. Na afloop van deze opleiding ontvangen de deelnemers een TC Academy diploma. 

Wil je meer weten over de kind- en jongerencoach opleiding?
Heb je interesse in het coachen van kinderen en jongeren? Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Lees onderstaande blogs of vul hier het korte formulier in en kom, vrijblijvend, kennismaken. We ontmoeten je graag!


Startdata

07/03/2022
Utrecht

Twee lesdagen per maand op donderdag

07/03/2022
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op donderdag

Prijzen

De opleiding tot Jeugdprofessional: kind- en jongerencoach volgen bij TC Academy? De opleiding kost €3.990,-

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake
 • 12 lesdagen
 • 6 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)

Literatuur en licentie online leeromgeving

 • De literatuur  en licentie schaf je apart aan, de kosten zijn (bij elkaar) € 300,-.

Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor afronding van de opleiding
 • Bent je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-. 

Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

E-learning

Elke lesdag wordt afgesloten met een e-learning module om de lesstof te herhalen en daarmee te zorgen voor een betere integratie van de lesstof.

Intervisie

Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je reflecteert samen met medestudenten op het leerproces en op jezelf als coach met als doel een verdieping te kunnen maken in je ontwikkeling naar professioneel kind- en jongerencoach. Er worden ervaringen, gedeeld, cases ingebracht en feedback gegeven. Je gebruikt de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Coach- en mentorgesprek

Mentorgesprekken vinden vooraf-, tijdens of na de les plaats met de docent/studentenbegeleider op moment hier behoefte aan is. Dit kan zowel op initiatief van de docent als de deelnemer zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om een coachgesprek aan te vragen met een van de externe coaches die verbonden zijn aan ons instituut. Zowel bij de mentor- als coachgesprekken staat ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Video

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het van belang om terug te leren kijken naar jezelf in je rol van trainer. Dit geeft veel informatie en aanknopingspunten om verdieping te kunnen maken in je rol. Op verschillende momenten tijdens de opleiding bieden we je deze mogelijkheid.

Programma

In deze fase gaan we naar de basis van het coachen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan.

Centraal staan:

 • de relatie tussen coach en cliënt
 • het voeren van coachgesprekken
 • het inzicht in het ontwikkelingsproces

Naast het aanleren van de vaardigheden die een coach nodig heeft, is er ook veel ruimte voor jouw eigen ontwikkeling.

Een opdrachtgever vraagt jou als coach om je vakbekwaamheid en professionaliteit. TC Academy leert je om een effectief coachgesprek te voeren. Wat zijn de verschillenden manieren om een coachgesprek vorm te geven en op te bouwen? Daarnaast moet je inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van de cliënt en hem of haar van feedback voorzien.

Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe bouw ik een goede verstandhouding op?
 • Hoe stem ik verbaal en non-verbaal af?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Wat is het ideale gespreksmodel?
 • Wat geeft me inzicht in het ontwikkelingsproces?
 • Hoe ondersteun ik de coachee op de verschillende niveaus van leren?

Onderwerpen:

 • Dag 1: Verstandhouding & relatie
 • Dag 2: Fundamentele coachvaardigheden
 • Dag 3: Het coachproces
 • Dag 4: Het coachgesprek
 • Dag 5: Coachen op de verschillende niveaus van leren en ontwikkelen

Resultaat:

 • Aan het eind van fase 1 ben je in staat:
 • Een goede verstandhouding op te bouwen met je coachee
 • Om fundamentele coachvaardigheden in te zetten en te gebruiken
 • Zelfstandig een coachgesprek te voeren
 • Overzicht te behouden in het coachproces
 • Gericht te observeren en feedback te geven/ontvangen
 • Vraagstukken van een coachee te onderzoeken en verduidelijken op verschillende niveaus van leren en ontwikkelen

Deze fase (2) beslaat de modules 'de ontwikkelingsfasen' en 'het kindercoachproces'.

Centrale vragen dag 1:

 • Ontwikkelingsfasen; welke visies zijn er?
 • Met welke generaties krijg je te maken als kind- en jongerencoach en hoe verhouden deze zicht tot de ontwikkeling?
 • Wat voor invloed heeft cultuur en opvoeding op de ontwikkeling van een kind ?
 • Hoe verhoudt je eigen (kind) ontwikkeling zich t.a.v. de ontwikkelingsfasen?

Centrale vragen dag 2 en 3:

 • Wat is de invloed van ouders en professionals?
 • Hoe kan de pedagogische driehoek effectief zijn?
 • Welke activerende werkvormen zet ik in bij coaching van kinderen en jongeren ?
 • Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen ?
 • Welke vorm van het coachmodel zet ik in?

Onderwerpen:

 • Dag 1: de ontwikkelingsfasen
 • Dag 2: de pedagogische driehoek
 • Dag 3: het kindercoach proces

Resultaten:

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Bewust worden van de invloed van generaties, cultuur en opvoeding
 • Bewust worden van je eigen ontwikkeling in kinderjaren
 • De invloed van ouders en professionals
 • Hoe de pedagogische driehoek effectief kan zijn
 • Activerende werkvormen inzetten bij coaching van kinderen en jongeren
 • Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren
 • Welke vorm van het coachmodel je in kunt zetten


Fase 3 staat in het teken van het werkveld.

Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Welke vormen van onderwijs onderscheiden we?
 • Hoe vind je aansluiting in coaching hierbij?
 • Wat is de rol van de kind- en jongerencoach bij ‘Passend onderwijs’?
 • Welke plek in de gouden driehoek neemt het onderwijs in?
 • Welke gedragspatronen kunnen we herkennen en hoe gaan we hier vervolgens mee om in de rol van kind- en jongerencoach?

Onderwerpen:

 • Dag 1 Het onderwijssysteem
 • Dag 2 Gedragspatronen

Resultaten :

 • Aan het eind van deze fase ken/kun je:
 • Meldcodes en doorverwijzingen
 • Gedragspatronen herkennen en aanpakken
 • Het onderwijssysteem in Nederland
 • De rol van de kindercoach in het onderwijs

Fase 4 draait om de verdieping in het coachen van kinderen en jongeren.

Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Op welke lagen kunnen we systemisch werken met kinderen en jongeren?
 • Wat is de relatie tussen ouders en kinderen en hoe werkt dit door in gedrag?
 • Welke lasten neemt het kind over?
 • Hoe werkt het systemische veld?

Onderwerpen:

 • Dag 1 Systemisch werk (zelf ervaren staat centraal)
 • Dag 2 Systemisch werk (basis vaardigheden & interventies)

Resultaten :

Aan het eind van fase 4

 • Ben je bewust van jezelf in het systemische veld
 • Ken je de basis principes van systemisch werk
 • Heb je de basisvaardigheden ontwikkeld
 • Kun je interventie oefeningen toepassen tijdens coaching

Aan het eind van de opleiding ga je zelfstandig een coachingstraject doorlopen met een coachee. Hiervan maak je video-opnamen. Je krijgt hier mondeling feedback op.