NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner

Eerstvolgende startdatum: 23/05/2024
€ 2.950,00
 • Een verdieping op de Practitioner opleiding
 • Komen tot de essentie van NLP en jezelf

Deze NLP Master is een verdieping op de practitioner opleiding. Alles wat je aan kennis en inzichten in de Practitioner opleiding hebt verworven, wordt in deze Master opleiding verder uitgediept. Je komt tot de essentie van NLP en jezelf!

In de NLP Master Practitioner ligt het accent op de hogere abstractieniveaus en zullen we onder andere met diepgaande verandertechnieken aan de slag gaan. Alles is gericht op ‘het toepasbaar maken’ in je dagelijks leven.

NLP Master, een programma met heldere doelstellingen

Deze 12 daagse NLP Master opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht programma met heldere doelstellingen. Na de opleiding (NLP Master training) heb je:

 • Verdieping van kennis, vaardigheden en houding op het niveau van overtuigingen, identiteit en missie
 • Inzicht in waarden, ondersteunende en/of beperkende overtuigingen en modelleren
 • Diverse veranderingstechnieken kunnen uitvoeren zoals het hoefijzermodel, re-imprint, kerntransformatie, criteria spin, mentorenoefening en integratie van conflicterende overtuigingen
 • Kennis en inzicht van de meta-programma’s en kun je ze toepassen
 • Kunnen werken met, en kun je omgaan met emoties: drop down techniek, free body techniek en score dance
 • Een modelleer opdracht kunnen uitvoeren en overdragen
 • De technieken en NLP principes kunnen betrekken op jezelf en de ander
 • Je eigen patronen, blokkades, schaduwkanten herkend en erkend.

NLP en ondersteuning van jouw persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling en groei staat centraal in deze NLP training.

Je gaat gedachten en gevoelens leren herkennen en erkennen om er vervolgens uiting aan te geven zodat je de juiste actie kunt nemen met het gewenste effect. Wij ondersteunen jou als deelnemer middels intervisie bijeenkomsten, het maken en bijhouden van een PAP (Persoonlijk Aandachts Plan), reflectie en een coachgesprek.

NLP en deelname aan de opleiding

De NLP Master Coach opleiding duurt 12 dagen en bedraagt € 2.950,- vrijgesteld van b.t.w. Deelname is inclusief een NLP Certificaat, uitgebreide reader, werkboek NLP en deelname aan intervisie. Ook is de prijs inclusief verblijf, lunch en onbeperkt snacks, koffie en thee.

Erkende opleiding

We bieden een opleiding met een erkend certificaat. Wij vinden het integreren van NLP in je dagelijkse leven belangrijker dan dat je alles weet over NLP. Kennis is belangrijk, echter begrijpen en toepassen zal het verschil maken.

Om aan de eisen te voldoen mag je niet meer dan 2 lesdagen missen. Als je een dag niet aanwezig kan zijn is het mogelijk om de lesdag in te halen in een andere groep of bij de door ons georganiseerde inhaallesdagen. De eindopdracht van de NLP Master opleiding bestaat uit het modelleren van een expert. In de opleiding leer je de onderdelen van Modelleren.

STAP budget

Als je je inschrijft voor deze opleiding kom je in aanmerking voor het STAP budget:

Wil je een opleiding volgen om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten? Met de subsidieregeling STAP-budget kun je vanaf 1 januari 2022 maximaal € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training.

STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Met deze subsidie wil de overheid scholing toegankelijker maken en iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Het kabinet stelt jaarlijks 200 miljoen beschikbaar, waarmee naar schatting ruim 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding kunnen betalen. De meeste opleidingskosten vallen onder deze regeling.

Het budget van het kabinet wordt elk jaar verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Omdat het hier om een subsidieregeling gaat, hoef je het ontvangen bedrag niet terug te betalen. Zelfs voorschieten van de kosten van een opleiding is niet nodig. Op die manier hoopt het kabinet dat meer mensen de financiële mogelijkheid hebben om zelf een opleiding te volgen.

Voorwaarden STAP-budget

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door UWV. Zodra de aanvraagtermijn start, kun je je via het UWV inschrijven. Is het budget op, dan is aanvragen niet meer mogelijk en moet je je bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de opleider het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de opleidingskosten.

Startdata


23/05/2024
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op vrijdag

Fases in de master opleiding

Inhoud

We starten de opleiding met fase 1 waarin de Verdieping van NLP centraal staat. Tijdens deze fase worden de volgende onderwerpen behandeld; Alignment van Logische niveaus, functies van het onderbewuste, veranderen van verwachtingen. Tevens zullen we de basis leggen van de metaprogramma's en een start maken met de modelleeropdracht.

Programma

Programma fase 1: NLP Verdieping

Dag 1 t/m 3

 • Kennismaking
 • Alignment van logische niveaus
 • Verwachtingen
 • Functies van het onderbewuste
 • Basis Metaprogramma's
 • Modelleren
 • POP: Persoonlijk ontwikkelings Plan

Resultaat

Resultaten na de eerste fase:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van de functies van het onderbewuste
 • Inzicht hebben in de metaprogramma's
 • De stappen en het proces van modelleren kennen en begrijpen

2. Vaardigheden

 • Het uitvoeren van NLP-processen als veranderen van verwachtingen, alignment van logische niveaus
 • In staat zijn om een metaprogramma interview af te nemen
 • De basisprincipes van het modelleren kunnen toepassen

3. Eigenschappen

 • Bewust zijn van eigen 'overtredingen' in weglatingen, vervormingen en generalisaties
 • Blijk geven van integratie van NLP-vooronderstellingen

Inhoud

Tijdens fase 2 NLP & Waarden gaan we ons richten op waarden. Zo gaan we de belangrijke waarden voor jou opvragen en verschillende processen met waarden toepassen. Denk hierbij aan het veranderen van waarden hiërarchie, visual squash en de criteria spin.

Programma

Programma fase 2: NLP & Waarden

Dag 1 t/m 3

 • Chuncking netwerk van waarden
 • Opvragen van waarden
 • Visual squash
 • Veranderen van waarden hiërarchie
 • Criteriaspin

Resultaat

De resultaten na fase 2 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van relatie en betekenis van waarden
 • Inzicht hebben in eigen waarden hiërarchie. En bewust zijn van de invloed van eigen waarden

2. Vaardigheden

 • Kunnen uitvragen van waarden
 • het kunnen uitvoeren van verschillende waarden processen
 • Het zelfstandig kunnen uitvragen van een criteriaspin

3. Eigenschappen

 • Bewust zijn van eigen waarden 'ladder'
 • De principes en technieken weten te betrekken op zichzelf en de ander

Inhoud

Fase 3 staat in het teken van NLP & Overtuigingen. Tijdens deze fase zullen we gaan werken met het opsporen van overtuigingen, speuren naar de kern en het uitvoeren van verschillende krachtige overtuigingen veranderende technieken. Zo gaan we processen uitvoeren als reframing op de tijdslijn, veranderen van submodaliteiten, integreren van conflicterende overtuigingen en het hoefijzermodel.

Programma

Programma fase 3: NLP & Overtuigingen

Dag 1 t/m 3

 • Methoden voor opsporen van overtuigingen
 • Speuren naar de kern
 • Diverse overtuigingen veranderende technieken
 • Reframing op de tijdlijn
 • Hoefijzermodel
 • Integreren van conflicterende overtuigingen

Resultaat

De resultaten na fase 3:

1. Kennis en Inzicht

 • Kennis hebben van de structuur van een overtuiging
 • De voorwaarden kennen voor het opsporen van een overtuiging
 • Herkennen van een overtuiging in relatie met de logische niveau

2. Vaardigheden

 • Kunnen opsporen van overtuigingen
 • Kan beperkende overtuigingen uitvragen
 • Weet diverse overtuiging veranderende technieken toe te passen

3. Eigenschappen

 • Gaat uit van een ecologische benadering naar mensen en processen
 • Bewust van eigen ondersteunende en beperkende overtuigingen
 • Zelfreflectie op eigen patronen en blokkades

Inhoud

Fase 4 bestaat vooral uit het werken rond 'de imprint fase'. Genoemde fase ontstaat meestal in de eerste drie levensjaren. Hierin ontwikkelen wij onze kernovertuigingen. Deze kernovertuigingen herkennen, erkennen en transformeren tot een meer bekrachtigende overtuiging, maakt dit blok tot indrukwekkende en intensieve dagen. In dit blok zullen ook emoties worden behandeld en gaan we verschillende processen rond emoties (energie in beweging) uitoefenen.

Programma

Programma fase 4: NLP & Transformatie

Dag 1 t/m 3

 • Emoties: energie in beweging
 • Re-Imprint
 • Tijdslijnen

Resultaat

De resultaten fase 4 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis van emoties
 • Begrijpen wat emoties zijn en waarvoor zij dienen
 • Kennis in proces van re-imprinting

2. Vaardigheden

 • Kunnen toepassen en inzetten van de dropdown techniek
 • Het beheersen van het re-imprint proces
 • Het kunnen werken met verschillende opstellingen

3. Eigenschappen

 • Zelfreflectie omtrent patronen en blokkades
 • Stil weten te staan bij de impact van kernovertuigingen

Inhoud

De laatste fase (fase 5) staat in het teken van integratie en certificering. We gaan in deze fase werken met vergeving van jezelf en de ander en processen als het resonantiepatroon behandelen. We gaan ook aan de slag met het versterken van onze hulpbronnen op missieniveau.

Deze fase wordt afgesloten met een eindopdracht en een modelleeropdracht in de groep en een eindevaluatie waarbij je een presentatie geeft over je logboek. Bij het behalen van het examen wordt een erkend certificaat afgegeven.

Over NLP

Wat is NLP?

NLP is een methode om te ontdekken hoe wij, als mensen, onze manier van denken en voelen organiseren; onze taal gebruiken en hoe wij ons gedragen om resultaten te krijgen zoals wij ze krijgen. NLP geeft ook handvatten om bijzondere eigenschappen van mensen te modelleren, zodat we deze ook eigen kunnen maken.

NLP wordt ook wel beschreven als een model voor doelgerichte verandering, waarin innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een communicatie- en veranderingsmethodiek die zich bezig houdt met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. Het wordt ook wel de kunst van het succesvol functioneren genoemd.

Geschiedenis

NLP is ontstaan in de jaren ’70, toen John Grinder (taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige) mensen gingen bestuderen die opvallende eigenschappen hadden. Ze bestudeerden onder andere Milton Erickson (hypnotherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeute) en Fritz Perls (Gestalttherapeut). Vanuit deze studie zijn modellen en technieken ontstaan die overdraagbaar zijn. Op deze manier kunnen snel en doelgericht succesvolle structuren worden aangeleerd waar anderen soms jaren over hebben gedaan.

NLP staat voor

Neuro

We nemen de wereld om ons heen waar d.m.v. onze zintuigen. Deze informatie slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. Dit is onze interne voorstelling. Op basis van deze interne voorstelling creëren we ons eigen unieke model van de wereld. In de NLP opleiding leer je hoe je dit doet en hoe je leiderschap neemt over je eigen interne voorstellingen.

Linguïstisch

De ervaringen die we vormen en die gereproduceerd worden via onze interne voorstellingen, krijgen betekenis op het moment dat we ze in taal omzetten. NLP leert ons begrijpen hoe we via taal ons denken, gevoel en gedrag beïnvloeden.

Programmeren

Onze interne processen hebben een structuur waarin een bepaalde opeenvolging te onderscheiden is. Vaak herhalen we dezelfde structuur in verschillende situaties. Je zou kunnen zeggen 'eens maken wij de gewoonte en dan maakt de gewoonte ons'. De kunst is om de structuur te herkennen en steeds de best werkende structuur te gebruiken. Programmeren staat dus ook voor de kunst te veranderen.


Hoe werkt NLP?

Hoe werkt NLP?

NLP werkt doordat het handvatten en tools geeft over hoe je de wereld nog meer kunt waarnemen en jou keuze geeft in hoe je reageert op je waarnemingen. NLP biedt deze informatie in een praktisch toepasbare en overzichtelijke vorm.

Als we kijken naar de elementen van waaruit NLP is opgebouwd, zien we een groot aantal principes en onderscheidingen. Dit is waarom korte beschrijvingen van NLP over het algemeen te kort doen aan hoe NLP. Je kunt er sowieso van uitgaan van dat NLP een schat aan praktische psychologie en herhaalbare procedures biedt, die je in allerlei contexten van het leven van waarde is.

De basis van hoe NLP werkt

 • Door het te beleven: NLP werkt vooral door het te toe te passen! De NLP attitude kenmerkt zich door: Nieuwsgierigheid, Flexibiliteit, Vermogen tot reflectie en Bereidheid om te experimenteren
 • Door inzicht in het NLP communicatie model en Milton- en Metataal: Het communicatie model van NLP zorgt ervoor dat je inzicht krijgt op weg van waarneming (stimulus van buiten, input) naar gedrag (output). Door inzicht Milton- en Metataal wordt je je bewust van wat jij en anderen eigenlijk bedoelen of veronderstellen. En hoe je jezelf en anderen beter leert begrijpen en sturen.

 • Door verantwoordelijkheid te nemen in alle situaties die het leven rijk is: Er wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen die zinvol en effectief zijn gebleken en aan de basis liggen van NLP. Het zijn niet noodzakelijk waarheden; het zijn aannames die we als nuttig ervaren hebben. Het zijn krachtige verklaringen voor wat betreft onze houding tegenover onszelf, andere mensen en de betekenis die we geven aan gebeurtenissen. Verder zijn er de kaders van NLP die je in staat stellen in iedere situatie, afhankelijk van welke doelen je er in stelt, met meest praktische gedrag te kiezen.
 • Modelleren: NLP gaat ervan uit dat wanneer er 1 mens op aarde is die iets goed kan, een ieder het kan leren. Dit gaat doormiddel van modelleren; Deze procedure stelt je in staat te doorgronden HOE iemand iets succesvols doet. Het is het ontdekken van HOE en WAT iemand anders denkt, voelt en doet, gelooft en tegen zichzelf zegt om het gewenste resultaat te bereiken.
 • NLP Technieken: NLP maakt gebruik van een aantal herhaalbare technieken. Deze worden ook wel NLP-Interventies genoemd. Zij worden aangeboden in herhaalbare stappenplannen, zodat deze gemakkelijk in te zetten zijn. In de regel werkt NLP niet met verhaal maar met de betekenis die gegeven wordt aan een ervaring. Dit maakt dat NLP interventies snel werken en direct invloed hebben en of het effect en gevoel bij de ervaring. Dát het werkt is belangrijker dan of dat ook wetenschappelijk bewezen kan worden. Daarom worden er ook nu nog steeds nieuwe technieken aan de methodiek toegevoegd. NLP is dus voortdurend in ontwikkeling.

Waarom een NLP opleiding?

Waarom investeren in een NLP opleiding?

Het toepassen van NLP heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen voor persoonlijke ontwikkeling, in de business omgeving als communicatieinstrument en binnen therapie en coaching met effectieve interventies.

Door het volgen van een NLP opleiding leer je jezelf en anderen (beter) kennen doordat NLP o.a. inzichten en handvatten geeft in:

 • Hoe het menselijk brein werkt met het verwerken van waarnemingen
 • Congruentie tussen denken, voelen en handelen
 • Hoe je meer zingeving en geluk ervaart in het leven
 • Hoe je in het leven meer keuze ervaart
 • Hoe je je eigen stemming leert beïnvloeden
 • Waarom we de dingen doen die we doen
 • Hoe we de dingen doen die we doen
 • Het meer te weten komen over de relatie tussen je bewuste en onderbewuste
 • Effectieve interventies om belemmerende overtuigingen om te buigen
 • Hoe je krachtige stemmingen leert ankeren en in kan zetten in andere situaties
 • Hoe je effectiever je doelen bereikt
 • Hoe je effectiever leert communiceren
 • De taal van de ander beter te leren spreken

 • Hoe je je gemakkelijker kunt verplaatsen in de ander
 • Hoe je situaties objectief leert bekijken
 • Hoe je situaties leert herkaderen
 • Hoe je andere betekenissen leert geven aan voorgaande ervaringen
 • Waarom experts succesvol zijn in waar zij expert in zijn en hoe je daar (ook) expert in kunt worden
 • Over hoe je gemakkelijker verbinding maakt met anderen
 • En hoe je andere mensen daarbij kunt helpen

Mogelijk is het volgen van een NLP opleiding dus ook voor jou de juiste volgende stap in je persoonlijke groei en ontwikkeling en/of voor de organisatie waarbij je betrokken bent.

Kortom, NLP biedt praktische kaders en handvaten waarmee we inzicht krijgen in onze manier van denken, voelen en handelen. Met NLP zul je ontdekken dat er een verschil is tussen de wereld zelf en hoe wij die wereld waarnemen en beleven.

Wat is er anders wanneer je een NLP opleiding gevolgd hebt?

Stel je eens voor:

Hoe anders je leven er uit kan zijn wanneer je door NLP ontdekt hoe wij mensen onze manier van denken en voelen organiseren, onze taal gebruiken en ons gedragen om de resultaten te krijgen zoals wijze krijgen.

Dat je door NLP meer inzicht krijgt hoe je je nieuwe ideeën kunt integreren en realiseren en kunt omturnen wat je tot nu toe tegenhield.

Dat je erachter komt hoe gemakkelijk het is om jezelf te veranderen en de luxe van meer keuze te bezorgen of de luxe van een heel nieuw leven, van nieuwe gevoelens en kwaliteiten.

Mogelijk een aantal opvattingen en overtuigingen overboord kan gooien die je in de weg staat om je evenwichtig te gedragen en je gelukkig te voelen.

Dat je je bewust wordt van waarden en overtuigingen die je dagelijks gedrag en communicatie aansturen.

In hoeveel meer vermogens je vaardig kunt worden wanneer je door NLP in staat bent de vaardigheden van succesvolle mensen te modelleren.

Dat je door het toepassen van NLP meer inzicht krijgt over de relatie tussen je bewuste en onderbewuste, waardoor je veel meer keuze krijgt.

Dat de communicatie met jezelf en anderen veel soepeler gaat doordat je inzicht hebt in het NLP communicatie model.

Dat je gemakkelijker je doelen bereikt doordat je leert hoe je doelen stelt en behaalt door ze op de NLP wijze te formuleren.

Dat je door NLP een grote stap maakt in je persoonlijke ontwikkeling en flexibeler en congruenter wordt in je communicatie en gedrag.

Dat je door NLP in de zakelijke omgeving succesvoller bent.

Dat je dit ook voor anderen kunt betekenen.

En meer…

Wij horen graag wat jouw persoonlijke uitdagingen en doelen zijn. Mocht je een kennismakingsgesprek willen aanvragen, dan kan dat hier.