Is trainen/ coachen een vak? | BlogIs trainen/ coachen een vak?

Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Waarom? Omdat ik in mijn vakgebied als opleider, trainer en coach veel misstanden over dit onderwerp tegenkom. Mensen die kennis en vaardigheden overdragen aan anderen zijn die aan het trainen? (alternatief: geven zij training?) Mensen die anderen ondersteunen van A naar B, zijn die aan het coachen? (alternatief: coachen zij?) Mogelijk wel of mogelijk niet. Dit zal afhangen van hoe je het bekijkt!

Iedereen mag zich trainer of coach noemen, het is immers een vrij beroep. Echter wanneer je je veelvuldig in het werkveld begeeft, zul je momenten ervaren waar je voor uitdagingen komt te staan. Uitdagingen in het werkveld, omdat je de rol te serieus neemt en je jezelf de vraag gaat stellen: wie ben ik in mijn rol van trainer of coach. En mogelijk in de privé context omdat je daar ook aan het trainen of coachen geslagen bent en waarbij je partner je "techniekjes " niet accepteert.

 Maar dan is natuurlijk de vraag: wat doe je dan en wat is er dan concreet zichtbaar en hoorbaar wanneer jij het vak van trainer of coach uitoefent?

Om te weten wat een trainer of coach doet, over welke vaardigheden hij dan beschikt en wat het effect is op zijn omgeving, is het mogelijk interessant om eerst eens na te gaan wat we onder trainen en coachen verstaan.

Een trainer is iemand die beroepsmatig mensen begeleidt teneinde hun prestaties te verbeteren.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

(Bron: nl.wikipedia.org)

Een vak is wat je doet om geld te verdienen.

Aan de hand van bovengenoemde definities zou je kunnen concluderen dat wanneer je geld verdient met anderen begeleiden teneinde hun prestatie te verbeteren, je het trainersvak aan het uitoefenen bent.

Anders verwoord: als de prestaties van anderen verbeteren en ik krijg er geld voor, dan oefen ik het vak van trainer uit.

Dus trainen en coachen zouden we in meerdere contexten kunnen uitoefenen. Het wordt een vak als ik er geld mee ga verdienen. Maar is dat wel zo?

Als ik mijn kleine jongen ondersteun bij het leren fietsen, zou ik aan het trainen zijn. Zijn prestaties verbeteren immers zichtbaar. Echter het is nog geen vak.

Wanneer ik er mijn vak van wil maken, zal ik mij verder dienen te verdiepen in de kennis, vaardigheden en eigenschappen van een trainer of coach.


Hoe lang duurt een trainersopleiding gemiddeld?

Ben je benieuwd hoe lang een trainersopleiding gemiddeld duurt? En word je niet wijzer van een rondje op Google? Dat is niet gek;  [..]

© 2024 TC Academy
designed & powered by AWINK Websolutions